Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/2146(IMM)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0197/2009

Predkladané texty :

A6-0197/2009

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 22/04/2009 - 6.19

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0235

Prijaté texty
PDF 195kWORD 33k
Streda, 22. apríla 2009 - Štrasburg
Žiadosť o konzultáciu na tému imunity a výsad Antonia Di Pietra
P6_TA(2009)0235A6-0197/2009

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 22. apríla 2009 o žiadosti o konzultáciu na tému imunity a výsad Antonia Di Pietra (2008/2146(IMM))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na žiadosť o konzultáciu na tému poslaneckej imunity Antonia Di Pietra, ktorú dňa 15. mája 2008 podal príslušný orgán Talianskej republiky a ktorá bola oznámená na plenárnej schôdzi 5. júna 2008,

–   po vypočutí Antonia Di Pietra v súlade s článkom 7 ods. 3 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na články 9 a 10 Protokolu o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev z 8. apríla 1965, ako aj na článok 6 ods. 2 Aktu o všeobecných a priamych voľbách poslancov Európskeho parlamentu z 20. septembra 1976,

–   so zreteľom na rozsudky Súdneho dvora Európskych spoločenstiev z 12. mája 1964, z 10. júla 1986 a z 21. októbra 2008(1),

–   so zreteľom na článok 68 ods. 1 talianskej ústavy,

–   so zreteľom na článok 6 ods. 1 a článok 7 ods. 13 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A6-0197/2009),

1.   nezbavuje Antonia Di Pietra imunity;

2.   poveruje svojho predsedu, aby toto rozhodnutie a správu gestorského výboru ihneď postúpil príslušným orgánom Talianskej republiky.

(1) Vec 101/63 Wagner v Fohrmann and Krier, Zb. 1964, s. 383, vec 149/85 Wybot v Faure a iní, Zb. 1986, s. 2391 a spojené veci C-200/07 a C-201/07 Marra v De Gregorio a Clemente, zatiaľ neuverejnené v zbierke rozhodnutí Súdneho dvora.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia