Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/2146(IMM)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0197/2009

Ingivna texter :

A6-0197/2009

Debatter :

Omröstningar :

PV 22/04/2009 - 6.19

Antagna texter :

P6_TA(2009)0235

Antagna texter
PDF 105kWORD 30k
Onsdagen den 22 april 2009 - Strasbourg
Begäran om samråd om Antonio Di Pietros immunitet och privilegier
P6_TA(2009)0235A6-0197/2009

Europaparlamentets beslut av den 22 april 2009 om begäran om samråd om Antonio Di Pietros immunitet och privilegier (2008/2146(IMM))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av den begäran om samråd om Antonio Di Pietros parlamentariska immunitet av den 15 maj 2008 som översänts av behörig myndighet i Republiken Italien och som tillkännagavs i kammaren den 5 juni 2008,

–   efter att ha hört Antonio Di Pietro i enlighet med artikel 7.3 i arbetsordningen,

–   med beaktande av artiklarna 9 och 10 i protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier av den 8 april 1965 och artikel 6.2 i akten om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet av den 20 september 1976,

–   med beaktande av EG-domstolens domar av den 12 maj 1964, 10 juli 1986 och 21 oktober 2008(1),

–   med beaktande av artikel 68.1 i Republiken Italiens konstitution,

–   med beaktande av artiklarna 6.1 och artikel 7.13 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A6-0197/2009),

1.  Europaparlamentet beslutar att inte upphäva Antonio Di Pietros immunitet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att omedelbart översända detta beslut och det ansvariga utskottets betänkande till behöriga myndigheter i Republiken Italien.

(1) Mål 101/63, Wagner mot Fohrmann och Krier (REG 1964, s. 383; svensk specialutgåva, volym 1, s. 203), mål 149/85, Wybot mot Faure m.fl. (REG 1986, s. 2391; svensk specialutgåva, volym 8, s. 703) och de förenade målen C-200/07 och C-201/07, Marra mot De Gregorio och Clemente, (ännu inte offentliggjord i Rättsfallssamlingen från Europeiska gemenskapernas domstol och förstainstansrätt).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy