Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/2014(IMM)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0190/2009

Ingivna texter :

A6-0190/2009

Debatter :

Omröstningar :

PV 22/04/2009 - 6.20
CRE 22/04/2009 - 6.20

Antagna texter :

P6_TA(2009)0236

Antagna texter
PDF 107kWORD 30k
Onsdagen den 22 april 2009 - Strasbourg
Begäran om upphävande av Hannes Swobodas immunitet
P6_TA(2009)0236A6-0190/2009

Europaparlamentets beslut av den 22 april 2009 om begäran om upphävande av Hannes Swobodas immunitet (2009/2014(IMM))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av den begäran om upphävande av Hannes Swobodas immunitet av den 5 december 2008 som översändes av brottmålsdomstolen i Wien den 20 januari 2009 och som tillkännagavs i kammaren den 5 februari 2009,

–   efter att ha hört Hannes Swoboda i enlighet med artikel 7.3 i arbetsordningen,

–   med beaktande av artiklarna 9 och 10 i protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier av den 8 april 1965 och artikel 6.2 i akten om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet av den 20 september 1976,

–   med beaktande av EG-domstolens domar av den 12 maj 1964 och den 10 juli 1986(1),

–   med beaktande av artikel 57 i Republiken Österrikes grundlag (Bundes-Verfassungsgesetz),

–   med beaktande av artikel 6.2 och artikel 7 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A6-0190/2009).

1.  Europaparlamentet beslutar att inte upphäva Hannes Swobodas immunitet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att omedelbart översända detta beslut och det ansvariga utskottets betänkande till den behöriga myndigheten i Republiken Österrike.

(1) Mål 101/63, Wagner mot Fohrmann och Krier (REG 1964, s. 383; svensk specialutgåva, volym 1, s. 203) och mål 149/85, Wybot mot Faure m.fl. (REG 1986, s. 2391; svensk specialutgåva, volym 8, s. 703).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy