Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2007/0198(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0213/2009

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0213/2009

Keskustelut :

PV 21/04/2009 - 17
CRE 21/04/2009 - 17

Äänestykset :

PV 22/04/2009 - 6.27
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2009)0243

Hyväksytyt tekstit
PDF 188kWORD 38k
Keskiviikko 22. huhtikuuta 2009 - Strasbourg
Verkkoon pääsyn edellytykset rajat ylittävässä sähkön kaupassa ***II
P6_TA(2009)0243A6-0213/2009
Päätöslauselma
 Teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 22. huhtikuuta 2009 neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi verkkoon pääsyä koskevista edellytyksistä rajat ylittävässä sähkön kaupassa ja asetuksen (EY) N:o 1228/2003 kumoamisesta (14546/2/2008 – C6-0022/2009 – 2007/0198(COD))

(Yhteispäätösmenettely: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14546/2/2008 – C6-0022/2009),

–   ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä esittämänsä kannan(1) komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2007)0531),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 62 artiklan,

–   ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A6-0213/2009),

1.   hyväksyy yhteisen kannan sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

(1) Hyväksytyt tekstit, 18.6.2008, P6_TA(2008)0295.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu toisessa käsittelyssä 22. huhtikuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2009 antamiseksi verkkoon pääsyä koskevista edellytyksistä rajat ylittävässä sähkön kaupassa ja asetuksen (EY) N:o 1228/2003 kumoamisesta
P6_TC2-COD(2007)0198

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin toisessa käsittelyssä vahvistama kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EY) N:o 714/2009.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö