Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2007/0198(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0213/2009

Texte depuse :

A6-0213/2009

Dezbateri :

PV 21/04/2009 - 17
CRE 21/04/2009 - 17

Voturi :

PV 22/04/2009 - 6.27
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2009)0243

Texte adoptate
PDF 347kWORD 37k
Miercuri, 22 aprilie 2009 - Strasbourg
Condiţiile de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică ***II
P6_TA(2009)0243A6-0213/2009
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 22 aprilie 2009 referitoare la poziția comună a Consiliului în vederea adoptării regulamentului Parlamentului European și al Consiliului privind condițiile de acces la rețea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1228/2003 (14546/2/2008 – C6-0022/2009 – 2007/0198(COD))

(Procedura de codecizie: a doua lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere poziția comună a Consiliului (14546/2/2008 – C6-0022/2009);

–   având în vedere poziția sa în primă lectură(1) referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2007)0531),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) din Tratatul CE,

–   având în vedere articolul 62 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A6–0213/2009),

1.   aprobă poziția comună astfel cum a fost modificată;

2.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.

(1) Texte adoptate, 18.6.2008, P6_TA(2008)0295.


Poziţia Parlamentului European adoptată în a doua lectură la 22 aprilie 2009 în vederea adoptării Regulamentului (CE) nr. .../2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind condițiile de acces la rețea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1228/2003
P6_TC2-COD(2007)0198

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului în a doua lectură corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (CE) nr. 714/2009.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate