Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0198(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0213/2009

Ingivna texter :

A6-0213/2009

Debatter :

PV 21/04/2009 - 17
CRE 21/04/2009 - 17

Omröstningar :

PV 22/04/2009 - 6.27
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2009)0243

Antagna texter
PDF 192kWORD 26k
Onsdagen den 22 april 2009 - Strasbourg
Tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel ***II
P6_TA(2009)0243A6-0213/2009
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 22 april 2009 om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om villkor för tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel och om upphävande av förordning (EG) nr 1228/2003 (14546/2/2008 – C6-0022/2009 – 2007/0198(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt (14546/2/2008 – C6-0022/2009),

–   med beaktande av parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet(1), en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2007)0531),

–   med beaktande av artikel 251.2 i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 62 i arbetsordningen,

–   med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A6-0213/2009).

1.  Europaparlamentet godkänner den gemensamma ståndpunkten såsom ändrad av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

(1) Antagna texter, 18.6.2008, P6_TA(2008)0295.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 22 april 2009 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2009 om villkor för tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel och om upphävande av förordning (EG) nr 1228/2003
P6_TC2-COD(2007)0198

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt vid andra behandlingen den slutliga rättsakten, förordning (EG) nr 714/2009.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy