Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/0199(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0237/2009

Внесени текстове :

A6-0237/2009

Разисквания :

PV 21/04/2009 - 17
CRE 21/04/2009 - 17

Гласувания :

PV 22/04/2009 - 6.29

Приети текстове :

P6_TA(2009)0245

Приети текстове
PDF 278kWORD 38k
Сряда, 22 април 2009 г. - Страсбург
Достъп до преносни мрежи за природен газ ***II
P6_TA(2009)0245A6-0237/2009
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 22 април 2009 г. относно общата позиция на Съвета с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно условията за достъп до преносни мрежи за природен газ и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1775/2005 (14548/2/2008 – C6-0023/2009 – 2007/0199(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: второ четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид общата позиция на Съвета (14548/2/2008 – C6-0023/2009),

–   като взе предвид своята позиция на първо четене(1) относно предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2007)0532),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид член 62 от своя правилник,

–   взе предвид препоръката за второ четене на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A6-0237/2009),

1.  Одобрява общата позиция във вида, в който е изменена;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

(1) Приети текстове, 9.7.2008 г., P6_TA(2008)0346.


Позиция на Европейския парламент, приета на второ четене на 22 април 2009 г. с оглед приемането на Регламент (ЕО) № …/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно условията за достъп до газопреносни мрежи за природен газ и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1775/2005
P6_TC2-COD(2007)0199

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента на второ четене съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕО) № 715/2009.)

Правна информация - Политика за поверителност