Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2008/0221(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0218/2009

Predložena besedila :

A6-0218/2009

Razprave :

PV 21/04/2009 - 17
CRE 21/04/2009 - 17

Glasovanja :

PV 22/04/2009 - 6.32
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2009)0248

Sprejeta besedila
PDF 693kWORD 717k
Sreda, 22. april 2009 - Strasbourg
Izkoristek goriva: označevanje pnevmatik ***I
P6_TA(2009)0248A6-0218/2009
Resolucija
 Prečiščeno besedilo
 Priloga
 Priloga
 Priloga
 Priloga

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 22. aprila 2009 o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o označevanju pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge bistvene parametre (KOM(2008)0779 – C6-0411/2008 – 2008/0221(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2008)0779),

–   ob upoštevanju člena 251(2) in člena 95 Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C6-0411/2008),

–   ob upoštevanju člena 51 svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A6-0218/2009),

1.   odobri spremenjeni predlog Komisije;

2.   poziva Komisijo, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava predlog bistveno spremeniti ali ga nadomestiti z drugim besedilom;

3.   naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.


Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 22. aprila 2009 z namenom sprejetja Uredbe(ES) št. .../2009 Evropskega parlamenta in Sveta o označevanju pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge bistvene parametre
P6_TC1-COD(2008)0221

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, zlasti člena 95 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije ║,

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora(1),

ob upoštevanju mnenja Odbora regij(2),

ob upoštevanju postopka, določenega v členu 251 Pogodbe(3),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Kot je poudarjeno v sporočilu Komisije z dne 8. julija 2008 o okolju prijaznejšem prometu(4), je trajnostna mobilnost zaradi podnebnih sprememb in potrebe po spodbujanju evropske konkurenčnosti glavni izziv, s katerimi se srečuje Skupnost.

(2)  V sporočilu Komisije z dne 19. oktobra 2006 z naslovom "Akcijski načrt Komisije za energetsko učinkovitost: uresničitev možnosti"(5) je poudarjeno, da je skupno porabo energije z vrsto usmerjenih ukrepov, vključno z označevanjem pnevmatik, do leta 2020 mogoče zmanjšati za 20 %.

(3)  Pnevmatike zlasti zaradi svojega kotalnega upora predstavljajo 20 % do 30 % goriva, ki ga porabijo vozila. Manjši kotalni upor pnevmatik bi zato bistveno prispeval k energetski učinkovitosti cestnega prometa in s tem k zmanjšanju emisij.

(4)  Za pnevmatike je značilna vrsta medsebojno odvisnih parametrov. Izboljšanje enega parametra, npr. kotalnega upora, ima lahko neželene učinke na druge parametre, npr. na oprijem na mokri podlagi, medtem ko ima lahko optimizacija oprijema na mokri podlagi neželene učinke na zunanji kotalni hrup. Proizvajalce pnevmatik je treba spodbuditi, da optimizirajo vse parametre, ne da bi pri tem ogrozili že dosežene varnostne standarde.

(5)  Pnevmatike z velikim izkoristkom goriva so stroškovno učinkovite, ker prihranki energije več kot povrnejo zvišano nabavno ceno pnevmatik, nastalo zaradi višjih proizvodnih stroškov.

(6)   ║Uredba (ES) št. …/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne ... [o zahtevah za homologacijo za splošno varnost motornih vozil, njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila ](6) določa minimalne zahteve za kotalni upor pnevmatik. Zaradi tehnološkega razvoja je izgube energije, ki nastanejo zaradi kotalnega upora pnevmatik, mogoče še bistveno bolj zmanjšati, kot to določajo minimalne zahteve. Da bi zmanjšali vpliv, ki ga ima cestni promet na okolje, je primerno določiti določbe, ki bodo končnim uporabnikom zagotavljale usklajene podatke o tem parametru in jih tako spodbujale, da kupujejo pnevmatike z velikim izkoristkom goriva.

(7)  Da bi izboljšali razumevanje in ozaveščenost o kotalnem uporu, bi bil kalkulator za izračun prihranka goriva, kakršen je obstoječi kalkulator za pnevmatike C3, pomembno orodje za prikaz možnega prihranka goriva, denarja in CO2.

(8)  Prometni hrup bremeni okolje in škoduje zdravju. ║Uredba (ES) št. …/2009 [o zahtevah za homologacijo za splošno varnost motornih vozil ...] določa minimalne zahteve za zunanji kotalni hrup pnevmatik. Zaradi tehnološkega razvoja je izgube energije, ki nastanejo zaradi zunanjega kotalnega hrupa, mogoče še bistveno bolj zmanjšati, kot to določajo minimalne zahteve. Da bi zmanjšali vpliv, ki ga ima cestni promet na okolje, je primerno določiti določbe, ki bodo končnim uporabnikom zagotavljale usklajene podatke o tem parametru in jih tako spodbujale, da pogosteje kupujejo pnevmatike z majhnim zunanjim kotalnim hrupom.

(9)  Z zagotavljanjem usklajenih podatkov o zunanjem kotalnem hrupu pnevmatike bi se poenostavilo izvajanje ukrepov za zmanjšanje hrupa v prometu in v skladu z Direktivo 2002/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. junija 2002 o ocenjevanju in upravljanju okoljskega hrupa prispevalo k večji ozaveščenosti o tem, kakšen učinek imajo pnevmatike na hrup v prometu(7).

(10)   ║Uredba (ES) št. …/2009 [o zahtevah za homologacijo za splošno varnost motornih vozil ...] določa minimalne zahteve za oprijem pnevmatik na mokri podlagi. Zaradi tehnološkega razvoja je izgube energije, ki nastanejo zaradi oprijema na mokri podlagi, mogoče še bistveno bolj zmanjšati, kot to določajo minimalne zahteve, s tem pa tudi zavorne razdalje na mokri podlagi. Da bi izboljšali varnost v cestnem prometu, je primerno določiti določbe, ki bodo končnim uporabnikom zagotavljale usklajene podatke o tem parametru in jih tako spodbujale, da pogosteje kupujejo pnevmatike z dobrim oprijemom na mokri podlagi.

(11)  Na varnost v cestnem prometu vplivajo tudi drugi parametri pnevmatik, npr. splavanje ali obnašanje v ovinkih. Vendar v tej fazi usklajene testne metode za te parametre še niso na voljo. Zato je primerno predvideti možnost, da se pozneje in po potrebi določijo določbe, ki bi veljale za usklajene podatke o tem parametrih pnevmatik za končne uporabnike.

(12)  Pnevmatike za sneg in nordijske zimske pnevmatike imajo posebne parametre, ki niso v celoti primerljivi z običajnimi pnevmatikami. Da bi končnim uporabnikom omogočili pravično in informirano odločanje, je treba parametre teh pnevmatik prikazati na način, ki bo omogočil primerjavo z običajnimi pnevmatikami.

(13)  Zagotavljanje podatkov o parametrih pnevmatik v obliki standardne oznake bo verjetno vplivalo na končne uporabnike, da bodo kupovali varnejše, bolj tihe pnevmatike in pnevmatike z velikim izkoristkom goriva. To pa bo verjetno vplivalo na proizvajalce pnevmatik, da bodo navedene parametre pnevmatik optimizirali, kar bo omogočilo bolj trajnostno potrošnjo in proizvodnjo.

(14)  Proizvajalce, dobavitelje in distributerje pnevmatik bi bilo treba spodbujati k izpolnjevanju določb te uredbe pred letom 2012, da bi pospešili razpoznavnost sistema in uresničitev njegovih koristi.

(15)  Različna pravila za označevanje pnevmatik v državah članicah bi ovirala trgovino znotraj Skupnosti in povečala upravno breme ter stroške testiranja za proizvajalce pnevmatik.

(16)  Nadomestne pnevmatike predstavljajo 78 % trga pnevmatik. Zato je končnega uporabnika upravičeno obvestiti o parametrih nadomestnih pnevmatik ter pnevmatik, ki se namestijo na nova vozila.

(17)  Brez sistema označevanja in usklajenega testiranja potrošniki, vključno z upravljavci voznih parkov in prevoznimi podjetji, le težko primerjajo parametre pnevmatik različnih trgovskih znamk, zato potrebujejo natančnejše podatke o izkoristku goriva in ostalih parametrih. Zato je primerno v področje uporabe uredbe vključiti tudi pnevmatike C1, C2 in C3.

(18)  Energetsko označevanje, ki se uporablja za gospodinjske aparate v skladu z Direktivo Sveta 1992/75/ES z dne 22. septembra 1992 o navajanju porabe energije in drugih virov gospodinjskih aparatov s pomočjo nalepk in standardiziranih podatkov o izdelku(8), pri katerem so proizvodi razvrščeni v razrede od "A do G", potrošniki dobro poznajo in je uspešno spodbujalo učinkovitejše aparate. Isto zasnovo je treba uporabljati tudi pri označevanju izkoristka goriva pri pnevmatikah.

(19)  Oznaka, ki bi bila dobro vidna na prodajnih mestih in v tehničnem promocijskem gradivu, bi morala zagotoviti, da bi distributerji in morebitni končni uporabniki prejeli usklajene podatke o izkoristku goriva, oprijemu na mokri podlagi in zunanjem kotalnem hrupu.

(20)  Nekateri končni uporabniki izberejo pnevmatike, preden prispejo na prodajno mesto, ali pa jih kupijo po pošti. Da bi zagotovili, da bi bili tudi ti končni uporabniki pri nakupu dobro obveščeni s pomočjo usklajenih podatkov o izkoristku goriva, oprijemu na mokri podlagi in zunanjem kotalnem uporu, bi morale biti nalepke vidne na vsakem tehničnem promocijskem gradivu, tudi če je tak material objavljen na internetu.

(21)  Možnim kupcem bi bilo treba zagotoviti dodatne standardizirane informacije, ki pojasnjujejo vse sestavine oznake – izkoristek goriva, oprijem na mokri podlagi in emisije hrupa – in njihov pomen ter vključujejo kalkulator za izračun prihranka goriva, ki pokaže povprečen prihranek goriva, CO2 in stroškov. Te podatke je treba zagotoviti na spletni strani EU o označevanju pnevmatik ter z zloženkami in plakati na vseh prodajnih mestih. Naslov te spletne strani bi moral biti jasno naveden na oznaki in v vsem tehničnem promocijskem gradivu.

(22)  Podatke bi bilo treba zagotoviti v skladu z usklajenimi testnimi metodami, določenimi v ║Uredbi (ES) št. …/2009 [o zahtevah za homologacijo za splošno varnost motornih vozil ...], da bi končni uporabniki lahko primerjali različne pnevmatike in da bi omejili stroške testiranja za proizvajalce.

(23)  Da bi se spoprijele z izzivom zmanjšanja emisij CO2 cestnega prometa, je primerno, da države članice spodbujajo pnevmatike z velikim izkoristkom goriva ▌. Takšno spodbujanje bi moralo biti v skladu s členoma 87 in 88 Pogodbe. Za preprečevanje razdrobljenosti notranjega trga bi bilo treba določiti najnižje razrede glede izkoristka goriva.

(24)  Doseganje skladnosti z določbami o označevanju s strani proizvajalcev, dobaviteljev in distributerjev je bistveno za doseganje ciljev teh določb. Države članice bi zato morale določiti učinkovite ukrepe, vključno z nadzorovanjem trga, rednimi naknadnimi nadzori in učinkovitimi sankcijami, ki zadoščajo za zagotovitev izvrševanja določb te uredbe.

(25)  Države članice bi se morale pri izvajanju ustreznih določb te uredbe izogibati ukrepom, s katerimi bi malim in srednje velikim podjetjem naložile neupravičene, birokratske in toge obveznosti, in kjer je to mogoče, upoštevati posebne potrebe ter finančne in upravne omejitve za mala in srednje velika podjetja.

(26)  Za ustrezno oceno izvajanja te uredbe je potreben pregled, da se ugotovi, ali so potrebne spremembe. Pregled bi se moral zlasti osredotočiti na potrošnikovo razumevanje oznak, vključno s parametrom hrupa, in prilagajanje tehnološkim spremembam.

(27)  Ukrepe, potrebne za izvajanje te uredbe, je treba sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil(9).

(28)  Zlasti bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila, da uvede zahteve za razvrščanje pnevmatik razredov C2 in C3 glede na oprijem na mokri podlagi, da poleg izkoristka goriva, oprijema na mokri podlagi in zunanjega kotalnega upora uvede zahteve za druge bistvene parametre pnevmatik in da prilagodi priloge tehničnemu napredku. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, med drugim z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES −

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Področje uporabe in vsebina

Namen te uredbe je povečati varnost ter gospodarsko in okoljsko učinkovitost v cestnem prometu s spodbujanjem varnih in tihih pnevmatik z velikim izkoristkom goriva.

Ta uredba določa okvir za zagotavljanje usklajenih podatkov o parametrih pnevmatik z označevanjem, ki bodo potrošnikom omogočili, da bodo pri nakupu pnevmatik dobro obveščeni.

Člen 2

Področje uporabe

1.  Ta uredba se uporablja za pnevmatike C1, C2 in C3.

2.  Z odstopanjem od odstavka 1 se ta uredba ne uporablja za:

   (a) obnovljene pnevmatike,
   (b) profesionalne terenske pnevmatike,
   (c) pnevmatike, zasnovane za namestitev na vozila, ki so bila prvič registrirana pred 1. oktobrom 1990,
   (d) zasilne rezervne pnevmatike tipa T,
   (e) pnevmatike s hitrostnim razredom, manjšim od 80 km/h,
   (f) pnevmatike z nazivnim premerom platišča, ki ne presega 254 mm ali znaša 635 mm ali več,
   (g) pnevmatike z dodatnimi lastnostmi za boljši oprijem, npr. ježevke.

Člen 3

Opredelitev pojmov

Pojmi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:

   (1) "pnevmatike C1, C2 in C3" so razredi pnevmatik, opredeljeni v členu 8 ║Uredbe (ES) št. …/2009 o zahtevah za homologacijo za splošno varnost motornih vozil ...];
   (2) "zasilna rezervna pnevmatika tipa T" je zasilna rezervna pnevmatika, zasnovana za uporabo pri višjem tlaku, kot je določen za standardne in ojačane pnevmatike;
   (3) "zimska pnevmatika" pomeni pnevmatiko, katere tekalna plast ter tekalna sestava ali struktura sta načrtovani predvsem za doseganje večje učinkovitosti v snežnih razmerah od običajne pnevmatike, kar zadeva njeno zmogljivost zagona ali ohranjanja vozila v gibanju;
   (4) "prodajno mesto" je kraj, kjer se pnevmatike razstavijo ▌ ali prodajajo, vključno z razstavnimi prostori, kjer so razstavljene pnevmatike, ki niso nameščene na vozila;
   (5) "tehnično promocijsko gradivo"so tehnična navodila za uporabo, brošure, zgibanke in katalogi v natisnjeni ali elektronski obliki ali objavljeni na spletu, razen medijskega oglaševanja, uporabljeni za trženje pnevmatik ali vozil, namenjeni končnim uporabnikom ali distributerjem, v katerih so opisani posebni parametri pnevmatike ▌;
   (6) "tehnična dokumentacija" so podatki o pnevmatikah, vključno s podatki o proizvajalcu in blagovni znamki pnevmatike, opis tipa pnevmatike ali skupine pnevmatik, določenih za dodeljevanje razreda glede na izkoristek goriva, razreda glede na oprijem na mokri podlagi in izmerjene vrednosti zunanjega kotalnega hrupa, ter poročila o testiranju in natančnost testiranja;
   (7) "kalkulator za izračun prihranka goriva" je orodje na namenskih spletnih straneh o označevanju pnevmatik, ki prikaže možen povprečen prihranek goriva, CO2 in stroškov za razrede pnevmatik C1, C2 in C3;
   (8) "spletna stran EU o označevanju pnevmatik", ki jo upravlja Komisija, je osrednji spletni vir razlag in dodatnih informacij v zvezi z vsako od sestavin oznake in vključuje kalkulator za izračun prihranka goriva;
   (9) "proizvajalec" je vsaka fizična ali pravna oseba, ki izdeluje proizvod ali za katero se tak proizvod snuje ali izdeluje in ki trži ta proizvod pod njegovim imenom ali blagovno znamko;
   (10) "uvoznik" je vsaka fizična ali pravna oseba s sedežem v Skupnosti, ki da proizvod iz tretje države na trg Skupnosti;
   (11) "dobavitelj" je proizvajalec ali njegov pooblaščeni predstavnik v Skupnosti ali uvoznik;
   (12) "distributer" je vsaka fizična ali pravna oseba v dobavni verigi, razen proizvajalca ali uvoznika, ki na trgu ponuja pnevmatiko;
   (13) "dostopnost na trgu" je vsaka dobava proizvoda za distribucijo ali uporabo na trgu Skupnosti v okviru gospodarske dejavnosti, za katero je ali ni treba plačati;
   (14) "končni uporabnik" je potrošnik, vključno z upravljavcem voznega parka ali prevozno podjetje, ki kupuje ali naj bi kupilo pnevmatike;
   (15) "bistveni parameter" je parameter pnevmatike, npr. kotalni upor, oprijem na mokri podlagi ali zunanji kotalni hrup, ki ima med uporabo večji vpliv na okolje, varnost v cestnem prometu ali zdravje.

Člen 4

Odgovornosti Evropske komisije

1.  Evropska komisija najkasneje septembra 2010 vzpostavi in upravlja spletno stran EU o označevanju pnevmatik kot osrednji vir informacij o posameznih delih oznake.

2.  Spletna stran vključuje:

   (a) razlago piktogramov, natisnjenih na oznakah,
   (b) kalkulator za izračun prihranka goriva, ki kaže možni prihranek goriva, denarja in CO2 ob uporabi pnevmatik z nizkim kotalnim uporom za razrede C1, C2 in C3;
  (c) opozorilo, da so dejanski prihranki goriva in varnost v cestnem prometu v veliki meri odvisni od ravnanja voznikov, zlasti:
   (i) ekološka vožnja lahko bistveno zmanjša porabo goriva,
   (ii) za boljši oprijem na mokri podlagi in boljši izkoristek goriva je treba redno preverjati tlak v pnevmatikah,
   (iii) vedno je treba upoštevati varnostno razdaljo.

Člen 5

Odgovornosti dobaviteljev pnevmatik

Države članice zagotovijo, da dobavitelji pnevmatik izpolnjujejo naslednje zahteve:

   (1) Dobavitelji zagotovijo, da imajo pnevmatike C1 in C2, ki jih dobavljajo distributerjem ali končnim uporabnikom, priloženo oznako, ki je prikazana na kakršen koli način ali z nalepko na platišču, ▌ ki označuje razred glede na izkoristek goriva in oprijem na mokri podlagi ter izmerjeno vrednost zunanjega kotalnega hrupa v skladu z deli A, B in C Priloge I ▌.
   (2) Format nalepke in oznake iz točke 1 je predpisan v Prilogi II.
   (3) Dobavitelji v tehničnem promocijskem gradivu navedejo razred glede na izkoristek goriva, razred glede na oprijem na mokri podlagi in izmerjeno vrednost zunanjega kotalnega hrupa v skladu s Prilogo I v vrstnem redu v skladu s Prilogo III. Pri pnevmatikah C1 in C2 se označi tudi izmerjen koeficient kotalnega upora.
   (4) Dobavitelji zagotovijo na zahtevo organom držav članic tehnično dokumentacijo pet let po dostopnosti zadnje pnevmatike določenega tipa na trgu. Tehnična dokumentacija je dovolj natančna, da lahko organi preverijo natančnost podatkov, navedenih na oznaki o izkoristku goriva, oprijemu na mokri podlagi in zunanjem kotalnem hrupu.
   (5) Dobavitelji navedejo vrednosti glede koeficienta kotalnega upora (izraženega v kg/t), indeksa oprijema na mokri podlagi (izraženega kot indeks učinkovitosti G v primerjavi z ustrezno standardno pnevmatiko) ter emisij hrupa (izraženih v dB), izmerjene na homologacijskih preizkusih, v javno dostopni bazi podatkov.

Člen 6

Odgovornosti distributerjev pnevmatik

Države članice zagotovijo, da distributerji pnevmatik izpolnjujejo naslednje zahteve:

   (1) Distributerji zagotovijo, da so nalepke, ali oznake, ki jih zagotovijo dobavitelji v skladu s točko 1 člena 5 ali podrobnejša razlaga oznake iz točke 3 Priloge II na voljo in jasno prikazane na pnevmatiki ali v neposredni bližini na prodajnem mestu.
   (2) Kadar pnevmatike, namenjene za prodajo, končnim uporabnikom niso vidne, jim distributerji zagotovijo dokumentacijo o razredu teh pnevmatik glede na izkoristek goriva, razredu glede na oprijem na mokri podlagi in izmerjeni vrednosti zunanjega kotalnega hrupa.
   (3) Pri pnevmatikah C1, C2 in C3 distributerji na računih, ki jih izstavijo končnim uporabnikom ob nakupu pnevmatik, navedejo podrobnejšo razlago oznake iz točke 3 ali 4 Priloge II, ki vsebuje razred glede na izkoristek goriva in oprijem na mokri podlagi ter izmerjeno vrednost zunanjega kotalnega hrupa v skladu z deli A, B oziroma C Priloge I, ali to razlago priložijo računom. ▌

Člen 7

Odgovornost dobaviteljev in distributerjev vozil

Države članice zagotovijo, da dobavitelji in distributerji vozil izpolnjujejo naslednje določbe:

   (1) Dobavitelji in distributerji vozil posredujejo podatke o pnevmatikah, nameščenih na vozilih. Podatki vsebujejo razred glede na izkoristek goriva v skladu z delom A Priloge I, izmerjeno vrednost zunanjega kotalnega hrupa v skladu z delom C Priloge I, pri pnevmatikah C1 pa tudi razred glede na oprijem na mokri podlagi v skladu z delom B Priloge I, navedeni pa so v vrstnem redu v skladu s Prilogo III. Ti podatki so vključeni vsaj v elektronskem tehničnem promocijskem gradivu in so posredovani končnim uporabnikom pred prodajo vozila.
   (2) Kadar se lahko na novo vozilo namestijo različni tipi pnevmatik in končni uporabniki ne morejo izbirati med njimi, vsebujejo informacije iz točke 1 najnižji razred teh tipov pnevmatik glede na izkoristek goriva in oprijem na mokri podlagi ter najvišjo izmerjeno vrednost zunanjega kotalnega hrupa ▌.
  (3) Kadar lahko končni uporabniki izbirajo med različnimi tipi pnevmatik, ki se namestijo na novo vozilo, se uporabi točka (a) ali (b):
   (a) kadar lahko končni uporabniki izbirajo med različni velikostmi pnevmatik oziroma platišč, ne pa med drugimi parametri tipa pnevmatik, vsebujejo informacije iz točke 1 za vse velikosti pnevmatik oziroma platišč podatke o najnižjem razredu glede na izkoristek goriva, oprijem na mokri podlagi in najvišjo izmerjeno vrednost zunanjega kotalnega hrupa za vse tipe pnevmatik oziroma platišč te velikosti.
   (b) razen v primerih iz točke (a) vsebujejo informacije iz točke 1 podatke o razredu glede na izkoristek goriva, oprijem na mokri podlagi in izmerjeno vrednost zunanjega kotalnega hrupa za vse tipe pnevmatik, ki jih končni uporabni lahko izbere.

Člen 8

Usklajene testne metode

Podatki, ki jih je treba zagotoviti o razredu glede na izkoristek goriva, izmerjeni vrednosti zunanjega kotalnega hrupa in razredu glede na oprijem na mokri podlagi v skladu s členi 5, 6 in 7, se pridobijo z uporabo usklajenih testnih metod v skladu s Prilogo I. Usklajeni testi končnim uporabnikom zagotovijo zanesljivo in v celoti reprezentativno razvrstitev testiranih lastnosti.

Člen 9

Postopek preverjanja

1.  Države članice v skladu s postopkom iz Priloge IV ocenijo skladnost navedenih razredov glede na izkoristek goriva in oprijem na mokri podlagi v smislu delov A in B Priloge I in navedene izmerjene vrednosti zunanjega kotalnega hrupa v smislu dela C Priloge I.

2.  Takšna presoja ne posega v nobeno homologacijo vozila ali pnevmatike, pridobljeno v EU v skladu z Direktivo 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. septembra 2007 o vzpostavitvi okvira za odobritev motornih in priklopnih vozil ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila(10) ali Uredbo (ES) št. .../2009 [o zahtevah za homologacijo za splošno varnost motornih vozil ...].Države članice za oceno skladnosti, kadar je to primerno, pregledajo tudi homologacijsko dokumentacijo pnevmatike in ustrezno spremno dokumentacijo, ki jo posreduje dobavitelj.

3.  Države članice zagotovijo, da pristojni organi vzpostavijo sistem rednih in naključnih pregledov prodajnih točk, da se zagotovi skladnost z zahtevami te uredbe.

Člen 10

Notranji trg

1.  Kadar so zahteve te uredbe izpolnjene, države članice na podlagi podatkov o proizvodih, zajetih v tej uredbi, ne prepovejo ali omejijo dostopnosti pnevmatik na trgu.

2.  Države članice predvidevajo, da oznake in podatki o proizvodu ustrezajo določbam iz te uredbe, dokler ne morejo dokazati nasprotnega. Da bi lahko ocenili natančnost navedenih vrednosti, lahko od dobaviteljev zahtevajo tehnično dokumentacijo v skladu s točko 4 člena 5.

Člen 11

Spodbude

Države članice ne spodbujajo pnevmatik, ki ne dosegajo razreda C glede na izkoristek goriva alioprijem na mokri podlagi v smislu dela A oziroma B Priloge I.

Člen 12

Spreminjanje in prilagajanje tehničnemu napredku

Naslednji ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih elementov te uredbe, med drugim tako, da jih dopolnjujejo, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 14(2):

   (1) uvedba zahtev za razvrščanje pnevmatik C2 in C3 glede na oprijem na mokri podlagi pod pogojem, da so na voljo ustrezne usklajene testne metode,
   (2) uvedba zahtev za pnevmatike za sneg ali za nordijske zimske pnevmatike,
     ▌(3) prilagoditev prilog I do IV tehničnemu napredku.

Člen 13

Izvajanje in sankcije

1.  Države članice s pomočjo nenehne izmenjave informacij zagotovijo tesnejše sodelovanje pri nadzoru trga za dosledno izvajanje te uredbe. Države članice uvedejo ustrezne ukrepe za reden naknaden nadzor, s čimer bi zagotovili, da se pnevmatike, ki niso označene v skladu s predpisi, ustrezno označijo ali pa umaknejo s trga.

2.  Države članice uvedejo ukrepe, ki določajo sankcije za kršitve določb te uredbe, vključno s pravili za sankcije, ki se uporabljajo pri kršitvah nacionalnih določb, sprejetih na podlagi te uredbe, in določbe, ki zagotavljajo njihovo izvajanje. ▌

3.  Ti ukrepi so učinkoviti, sorazmerni in odvračilni.

4.  Države članice Komisijo brez odlašanja uradno obvestijo o navedenih ukrepih in vseh njihovih poznejših spremembah.

Člen 14

Odbor

1.  Komisiji pomaga odbor.

2.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljajo členi 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Člen 15

Pregled

1.  Najpozneje tri leta po začetku uporabe te uredbe Komisija pregleda izvajanje te uredbe, med drugim upoštevajoč:

   (a) učinkovitost oznake v smislu ozaveščenosti potrošnikov,
   (b) morebitno razširitev sistema označevanja na obnovljene pnevmatike,
   (c) morebitno uvedbo novih parametrov ali razredov pnevmatik,
   (d) podatke o parametrih pnevmatik, ki jih končnim uporabnikom zagotovijo dobavitelji in distrubuterji vozil.

2.  Komisija na podlagi tega pregleda ter po oceni učinka in raziskavi pri potrošnikih Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo in po potrebi priloži predlog za spremembo te uredbe.

Člen 16

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se ▌od 1. novembra 2012.

Člena 5 in 6 se za proizvajalce pnevmatik ne uporabljata pred 1. julijem 2012.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V ║,

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik

(1) Mnenje z dne 25. marca 2009 (še ni objavljeno v Uradnem listu).
(2) UL C …, str. ...
(3) Stališče Evropskega parlamenta z dne 22. aprila 2009.
(4) KOM(2008)0433.
(5) KOM(2006)0545.
(6) UL L ..., str. ...
(7) UL L 189, 18.7.2002, str. 12.
(8) UL L 297, 13.10.1992, str. 16.
(9) UL L 184, 17.7.1999, str. 23.
(10) UL L 263, 9.10.2007, str. 1.


Priloga I

Parametri za razvrščanje pnevmatik

Del A: razredi glede na izkoristek goriva

Razrede glede na izkoristek goriva je treba določiti na podlagi koeficienta kotalnega upora (KKU) v skladu z lestvico oznak A do G, ki je določena v nadaljevanju, in izmeriti v skladu z ║Uredbo UNECE ║.

Razred C1

Razred C2

Razred C3

KKU v kg/t

Razred energetske učinkovitosti

KKU v kg/t

Razred energetske učinkovitosti

KKU v kg/t

Razred energetske učinkovitosti

KKU≤6,5

A

KKU≤5,5

A

KKU≤4,0

A

6,6≤KKU≤7,7

B

5,6≤KKU≤6,7

B

4,1≤KKU≤5,0

B

7,8≤KKU≤9,0

C

6,8≤KKU≤8,0

C

5,1≤KKU≤6,0

C

D

D

6,1≤KKU≤7,0

D

9,1≤KKU≤10,5

E

8,1≤KKU≤9,2

E

7,1≤KKU≤8,0

E

10,6≤KKU≤12,0

F

9,3≤KKU≤10,5

F

KKU≥8,1

F

KKU≥12,1

G

KKU≥10,6

G

G

Del B: razredi glede na oprijem na mokri podlagi

Razrede pnevmatik C1 glede na oprijem na mokri podlagi je treba določiti na podlagi indeksa oprijema na mokri podlagi (G) v skladu z lestvico oznak A do G, ki je določena v nadaljevanju, in izmeriti v skladu z Uredbo UNECE 117 o enotnih predpisih o homologaciji pnevmatik v zvezi z emisijami hrupa pnevmatik pri kotaljenju in z oprijemljivostjo na mokrih površinah(1).

G

Razredi glede na oprijem na mokri podlagi

155≤G

A

140≤G≤154

B

125≤G≤139

C

D

110≤G≤124

E

G≤109

F

G

Del C: zunanji kotalni hrup

Izmerjena vrednost zunanjega kotalnega hrupa se izrazi v decibelih in izmeri v skladu z Uredbo UNECE 117 o enotnih predpisih o homologaciji pnevmatik v zvezi z emisijami hrupa pnevmatik pri kotaljenju in z oprijemljivostjo na mokrih površinah.

Del D: Nizka raven hrupa

Označevanje izmerjene vrednosti zunanjega kotalnega hrupa, izražene v dB, se pri pnevmatikah z nizko ravnjo hrupa, opredeljene na podlagi spodnje tabele, dopolni z znakom "Nizka raven hrupa':

Razredi glede na zunanji kotalni upor (dB(A))

C1

C2

C3

Znak za nizko raven hrupa

≤68

≤69

≤70

* Znak za nizko raven hrupa:

20090422-P6_TA(2009)0248_SL-p0000001.fig

(1) UL L 231, 29.8.2008, str. 19.


Priloga II

Zasnova nalepke

Nalepka iz točke 1 člena 5 in točke 1 člena 6 je sestavljena iz dveh delov:(1) oznake, natisnjene v spodaj opisanem formatu, in (2) polja, kjer so navedeni ime dobavitelja in linija pnevmatike, dimenzije pnevmatike, indeks nosilnosti, hitrostni razred in ostali tehnični podatki (v nadaljnjem besedilu: polje za trgovsko znamko).

1.  Zasnova nalepke

1.1  Oznaka, natisnjena na nalepki v skladu s točko 1 člena 5 in točko 1 člena 6, mora ustrezati spodnji sliki.

20090422-P6_TA(2009)0248_SL-p0000003.fig

1.2  Zasnovi se doda naslednja točka:

naslov spletne strani EU o označevanju pnevmatik v veliki pisavi na dnu oznake,

1.3  Specifikacije na oznaki:

20090422-P6_TA(2009)0248_SL-p0000005.fig

1.4  Oznaka mora biti najmanj 75 mm široka in 110 mm visoka. Če je format natisnjene oznake večji, mora razmerje kljub temu ustrezati zgornjim specifikacijam.

1.5  Oznaka mora izpolnjevati naslednje zahteve:

(  a) barve so CMYK – cianova, škrlatna, rumena in črna – in se navedejo kot v naslednjem primeru: 00-70-X-00: 0 % cianova, 70 % škrlatna, 100 % rumena, 0 % črna;

(  b) Spodnje številke se nanašajo na legendo iz točke 1.3;

20090422-P6_TA(2009)0248_SL-p0000007.fig Izkoristek goriva

Piktogram, kot sledi: širina: 19,5 mm, višina: 18,5 mm – črta okvira piktograma: 3,5 pt, širina: 26 mm, višina: 23 mm – črta okvira piktograma: 1 pt – črta konca okvira: 3,5 pt, širina: 36 mm – barva: X-10-00-05;

20090422-P6_TA(2009)0248_SL-p0000009.fig Oprijem na mokri podlagi

Piktogram, kot sledi: širina: 19 mm, višina: 19 mm – črta okvira piktograma: 3,5 pt, širina: 26 mm, višina: 23 mm – črta okvira piktograma: 1 pt – črta konca okvira: 3,5 pt, širina: 26 mm – barva: X-10-00-05;

20090422-P6_TA(2009)0248_SL-p0000011.fig Zunanji kotalni hrup

Piktogram, kot sledi: širina: 23 mm, višina: 15 mm – črta okvira piktograma: 3,5 pt, širina: 26 mm, višina: 24 mm – črta okvira piktograma: 1 pt – črta konca okvira: 3,5 pt, višina: 24 mm – barva: X-10-00-05;

20090422-P6_TA(2009)0248_SL-p0000013.fig Rob oznake:črta:1,5 pt – barva: X-10-00-05;

20090422-P6_TA(2009)0248_SL-p0000015.fig Lestvica A−G

   puščice: višina: 4,75 mm, presledek: 0,75 mm, črna črta: 0,5 pt – barve:

Ÿ A: X-00-X-00;

Ÿ B: 70-00-X-00;

Ÿ C: 30-00-X-00;

Ÿ D: 00-00-X-00;

Ÿ E: 00-30-X-00;

Ÿ F: 00-70-X-00;

Ÿ G: 00-X-X-00.

   besedilo: Helvetica Bold 12 pt, 100 % bela, črna obroba: 0,5 pt;
  

20090422-P6_TA(2009)0248_SL-p0000017.fig Razvrščanje

   puščica: širina: 16 mm, višina: 10 mm, 100 % črna;
   besedilo: Helvetica Bold 27 pt, 100 % bela;
  

20090422-P6_TA(2009)0248_SL-p0000019.fig Vrstice na lestvici:črta:0,5 pt, razmik med črtkanimi črtami: 5,5 mm, 100 % črna;

  

20090422-P6_TA(2009)0248_SL-p0000021.fig Besedilo na lestvici: Helvetica Bold 11 pt, 100 % črna;

  

20090422-P6_TA(2009)0248_SL-p0000023.fig Vrednosti hrupa

   okvir: širina: 25 mm, višina: 10 mm, 100 % črna;
   besedilo: Helvetica Bold 20 pt, 100 % bela;
   besedilo enote:Helvetica Bold Regular za "(A)" 13 pt, 100 % bela;
  

20090422-P6_TA(2009)0248_SL-p0000025.fig Logo EU:width:9 mm, height: 6 mm;

  

20090422-P6_TA(2009)0248_SL-p0000027.fig Sklic na uredbo:Helvetica Regular 7,5 pt, 100 % črna;

Navedba razreda pnevmatike:Helvetica Bold 4.129,50 cm³, 100 % črna;

(  c) Ozadje mora biti belo.

1.6  Na oznaki je treba navesti razred pnevmatike (C1, C2 ali C3) v formatu, predpisanem na sliki iz točke 1.3.

2.  Polje za trgovsko znamko

║ Dobavitelji morajo na nalepki poleg oznake navesti svoje ime, linijo pnevmatike, dimenzije pnevmatike, indeks nosilnosti, hitrostni razred in ostale tehnične podatke, pri čemer so barva, format in oblika poljubni, pod pogojem, da razmerje med poljem za trgovsko znamko in velikostjo oznake ni večje od 4:5 in da sporočilo, objavljeno skupaj z oznako, ne vpliva na sporočilo na oznaki.

3.  Zasnova razširjene razlagalne oznake

Razlaga nalepke iz člena 5 je skladna s spodaj podano ilustracijo, besedilo pa prevedeno v ustrezen jezik mesta prodaje. Ta različica oznake se posreduje potrošniku na računu ali skupaj z njim, razen če to dobavitelju povzroči nepotrebno breme; v tem primeru se informacije posredujejo v skladu s točko 4 Priloge II.

20090422-P6_TA(2009)0248_SL-p0000029.fig

4.  Zasnova informacij na računu

V primeru, ko stroški tiskanja razlage oznake iz točke 3 Priloge II pomenijo nepotrebno breme dobavitelju, se informacije o oznaki posredujejo v skladu z naslednjo ilustracijo:

20090422-P6_TA(2009)0248_SL-p0000031.fig


Priloga III

Podatki, navedeni v tehničnem promocijskem gradivu

1.  Podatki o pnevmatiki se navedejo v naslednjem vrstnem redu:

   (i) razred glede na izkoristek goriva (A do G),
   (ii) razred glede na oprijem na mokri podlagi (A do G),
   (iii) izmerjena vrednost zunanjega kotalnega upora (dB).

2.  Ti podatki morajo izpolnjevati naslednje zahteve:

   (i) morajo biti lahko berljivi,
   (ii) morajo biti lahko razumljivi,
   (iii) če je določen tip pnevmatike glede na dimenzije in ostale parametre mogoče različno uvrstiti, se mora navesti razpon med najmanj in najbolj zmogljivo pnevmatiko.

3.  Dobavitelji morajo na svojih spletnih straneh objaviti tudi:

   (i) povezavo do spletne strani EU o označevanju pnevmatik;
   (ii) razlago piktogramov, natisnjenih na oznaki, ter kalkulator za izračun izkoristka goriva v skladu s spletno stranjo EU o označevanju pnevmatik;
  (iii) opozorilo, da so dejanski prihranki goriva in varnost v cestnem prometu v veliki meri odvisni od obnašanja voznikov, zlasti:
   ekološka vožnja lahko bistveno zmanjša porabo goriva,
   za dosego boljšega oprijema na mokri podlagi in izkoristka goriva je treba redno preverjati tlak v pnevmatikah,
   vedno je treba upoštevati varnostno razdaljo.


Priloga IV

Postopek preverjanja

Resničnost navedenih razredov glede na izkoristek goriva in oprijem na mokri podlagi ter navedenih izmerjenih vrednosti zunanjega kotalnega hrupa se oceni pri vsakem tipu pnevmatike ali vsaki skupini pnevmatik, ki jo določi dobavitelj, po naslednjem postopku:

   (1) najprej se testira ena pnevmatika. Če izmerjena vrednost ustreza navedenemu razredu ali izmerjeni vrednosti zunanjega kotalnega hrupa, je test uspešen.
   (2) če izmerjena vrednost ne ustreza navedenemu razredu ali izmerjeni vrednosti zunanjega kotalnega hrupa, se testirajo še tri pnevmatike. Resničnost navedenih podatkov se oceni s pomočjo povprečne vrednosti, izmerjene pri štirih pnevmatikah.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov