Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2008/0182(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0247/2009

Pateikti tekstai :

A6-0247/2009

Debatai :

PV 22/04/2009 - 4
CRE 22/04/2009 - 4

Balsavimas :

PV 22/04/2009 - 6.34
CRE 22/04/2009 - 6.34
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2009)0250

Priimti tekstai
PDF 269kWORD 35k
Trečiadienis, 2009 m. balandžio 22 d. - Strasbūras
Atskaitomybės ir dokumentų teikimo reikalavimai jungiant ir skaidant bendroves ***I
P6_TA(2009)0250A6-0247/2009
Rezoliucija
 Tekstas

2009 m. balandžio 22 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Tarybos direktyvų 77/91/EEB, 78/855/EEB ir 82/891/EEB ir Direktyvos 2005/56/EB nuostatos dėl atskaitomybės ir dokumentų teikimo reikalavimų jungiant ir skaidant bendroves (COM(2008)0576 – C6-0330/2008 – 2008/0182(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2008)0576),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 44 straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6–0330/2008),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Tarybos atstovo 2009 m. balandžio 7 d. laiške prisiimtą įsipareigojimą pritarti pasiūlymui su pakeitimais pagal EB sutarties 251 straipsnio 2 dalies antros pastraipos pirmą įtrauką,

–   atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą ir Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto nuomonę (A6–0247/2009),

1.   pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.   ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.


Europos Parlamento pozicija priimta per pirmąjį svarstymą 2009 m. balandžio 22 d. siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/.../EB, iš dalies keičiančią Tarybos direktyvų 77/91/EEB, 78/855/EEB ir 82/891/EEB bei Direktyvos 2005/56/EB nuostatas dėl ataskaitų bei dokumentų rengimo ir teikimo reikalavimų jungiant ir skaidant bendroves
P6_TC1-COD(2008)0182

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija pirmajame svarstyme atitinka galutinį teisės aktą, Direktyvą 2009/109/EB.)

Teisinė informacija - Privatumo politika