Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2008/0182(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0247/2009

Ingediende teksten :

A6-0247/2009

Debatten :

PV 22/04/2009 - 4
CRE 22/04/2009 - 4

Stemmingen :

PV 22/04/2009 - 6.34
CRE 22/04/2009 - 6.34
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2009)0250

Aangenomen teksten
PDF 194kWORD 51k
Woensdag 22 april 2009 - Straatsburg
Verslaggevings- en documentatieverplichtingen in geval van fusies en splitsingen ***I
P6_TA(2009)0250A6-0247/2009
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 22 april 2009 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 77/91/EEG, 78/855/EEG en 82/891/EEG van de Raad en Richtlijn 2005/56/EG wat verslaggevings- en documentatieverplichtingen in geval van fusies en splitsingen betreft (COM(2008)0576 – C6-0330/2008 – 2008/0182(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2008)0576),

–   gelet op artikel 251, lid 2, en artikel 44, lid 2, van het EG­Verdrag, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0330/2008),

–   gezien de schriftelijke toezegging van de vertegenwoordiger van de Raad van 7 april 2009 om het voorstel als gewijzigd goed te keuren, overeenkomstig artikel 251, lid 2, tweede alinea, eerste streepje, van het EG-Verdrag,

–   gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie juridische zaken en het advies van de Commissie economische en monetaire zaken (A6-0247/2009),

1.   hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2.   verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.   verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 22 april 2009 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2009/…/EG van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 77/91/EEG, 78/855/EEG en 82/891/EEG van de Raad en Richtlijn 2005/56/EG wat verslaggevings- en documentatieverplichtingen in geval van fusies en splitsingen betreft
P6_TC1-COD(2008)0182

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement in eerste lezing overeen met het definitieve wetsbesluit: Richtlijn 2009/109/EG.)

Juridische mededeling - Privacybeleid