Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2008/0182(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0247/2009

Teksty złożone :

A6-0247/2009

Debaty :

PV 22/04/2009 - 4
CRE 22/04/2009 - 4

Głosowanie :

PV 22/04/2009 - 6.34
CRE 22/04/2009 - 6.34
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2009)0250

Teksty przyjęte
PDF 273kWORD 64k
Środa, 22 kwietnia 2009 r. - Strasburg
Wymogi dotyczące sprawozdawczości i dokumentacji w przypadku połączeń i podziałów ***I
P6_TA(2009)0250A6-0247/2009
Rezolucja
 Tekst

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy Rady 77/91/EWG, 78/855/EWG i 82/891/EWG oraz dyrektywę 2005/56/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących sprawozdawczości i dokumentacji w przypadku połączeń i podziałów (COM(2008)0576 – C6-0330/2008 – 2008/0182(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2008)0576),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 44 ust. 2 Traktatu WE, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C6-0330/2008),

–   uwzględniając zobowiązanie podjęte przez przedstawiciela Rady w piśmie z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia projektu po poprawkach, zgodnie z art. 251 ust. 2 tiret pierwsze,

–   uwzględniając art.51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej oraz opinię Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A6-0247/2009),

1.   zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.   zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.   zobowiązuje swojego przewodniczącego o przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 22 kwietnia 2009 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/.../WE zmieniającej dyrektywy Rady 77/91/EWG, 78/855/EWG i 82/891/EWG oraz dyrektywę 2005/56/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących sprawozdawczości i dokumentacji w przypadku połączeń i podziałów
P6_TC1-COD(2008)0182

(Jako że osiągnięto porozumienie między Parlamentem a Radą, stanowisko Parlamentu w pierwszym czytaniu odpowiada treści ostatecznego aktu prawnego, dyrektywy 2009/109/WE.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności