Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2008/0182(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0247/2009

Texte depuse :

A6-0247/2009

Dezbateri :

PV 22/04/2009 - 4
CRE 22/04/2009 - 4

Voturi :

PV 22/04/2009 - 6.34
CRE 22/04/2009 - 6.34
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2009)0250

Texte adoptate
PDF 273kWORD 35k
Miercuri, 22 aprilie 2009 - Strasbourg
Obligațiile de raportare și întocmire a documentației necesare în cazul fuziunilor și divizărilor ***I
P6_TA(2009)0250A6-0247/2009
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 22 aprilie 2009 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivelor 77/91/CEE, 78/855/CEE și 82/891/CEE ale Consiliului și a Directivei 2005/56/CE privind obligațiile de raportare și întocmire a documentației necesare în cazul fuziunilor și divizărilor (COM(2008)0576 – C6-0330/2008 – 2008/0182(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2008)0576),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 44 alineatul (2) din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6–0330/2008),

–   având în vedere angajamentele reprezentantului Consiliului, exprimate în scrisoarea din 7 aprilie 2009, de a aproba propunerea astfel cum a fost modificată, în conformitate cu articolul 251 alineatul (2) al doilea paragraf prima liniuţă din Tratatul CE,

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice și avizul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A6-0247/2009),

1.   aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.   solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.


Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 22 aprilie 2009 în vederea adoptării Directivei 2009/.../CE a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivelor 77/91/CEE, 78/855/CEE și 82/891/CEE ale Consiliului și a Directivei 2005/56/CE în ceea ce priveşte obligațiile de raportare și întocmire a documentației necesare în cazul fuziunilor și al divizărilor
P6_TC1-COD(2008)0182

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului în prima lectură corespunde cu actul legislativ final, Directiva 2009/109/CE.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate