Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2007/0143(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0413/2008

Předložené texty :

A6-0413/2008

Rozpravy :

PV 22/04/2009 - 4
CRE 22/04/2009 - 4

Hlasování :

PV 22/04/2009 - 6.35
CRE 22/04/2009 - 6.35
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2009)0251

Přijaté texty
PDF 283kWORD 28k
Středa, 22. dubna 2009 - Štrasburk
Pojišťovací a zajišťovací činnost (Solventnost II) (přepracované znění) ***I
P6_TA(2009)0251A6-0413/2008
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 22. dubna 2009 o pozměněném návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (přepracované znění) (KOM(2008)0119 – C6-0231/2007 – 2007/0143(COD))

(Postup spolurozhodování: přepracované znění)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2007)0361) a pozměněný návrh (KOM(2008)0119),

–   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 47 odst. 2 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0231/2007),

–   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším využívání metody přepracování právních aktů(1),

–   s ohledem na skutečnost, že zástupce Rady se dopisem ze dne 1. dubna 2009 zavázal schválit pozměněný návrh podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce první odrážky Smlouvy o ES,

–   s ohledem na články 80a a 51 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a stanovisko Výboru pro právní záležitosti (A6-0413/2008),

A.   vzhledem k tomu, že podle poradní pracovní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise daný návrh neobsahuje žádné jiné věcné změny než ty, které byly jako takové v návrhu označeny, a vzhledem k tomu, že pokud jde o kodifikaci nezměněných ustanovení dřívějších aktů spolu s těmito změnami, je návrh prostou kodifikací stávajících znění bez jakékoli změny jejich věcného obsahu,

1.   schvaluje návrh Komise ve znění upraveném podle doporučení poradní pracovní skupiny složené ze zástupců právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise,

2.   vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. C 77, 28.3.2002, s. 1.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 22. dubna 2009 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/.../ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (SOLVENTNOST II) (přepracované znění)
P6_TC1-COD(2007)0143

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Evropským parlamentem a Radou, postoj Evropského parlamentu v prvním čtení odpovídá konečnému znění legislativního aktu, směrnici 2009/138/ES.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí