Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2007/0143(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0413/2008

Előterjesztett szövegek :

A6-0413/2008

Viták :

PV 22/04/2009 - 4
CRE 22/04/2009 - 4

Szavazatok :

PV 22/04/2009 - 6.35
CRE 22/04/2009 - 6.35
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2009)0251

Elfogadott szövegek
PDF 288kWORD 78k
2009. április 22., Szerda - Strasbourg
Biztosítás és viszontbiztosítás (SOLVENCY II) (átdolgozás) ***I
P6_TA(2009)0251A6-0413/2008
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2009. április 22-i jogalkotási állásfoglalása a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló módosított javaslatról (átdolgozás) (COM(2008)0119 – C6-0231/2007 – 2007/0143(COD))

(Együttdöntési eljárás - átdolgozás)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2007)0361) és módosított javaslatára (COM(2008)0119),

–   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) és 47. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamentnek (C6-0231/2007),

–   tekintettel a jogi aktusok strukturáltabb átdolgozási technikáiról szóló 2001. november 28-i intézményközi megállapodásra(1),

–   tekintettel a Tanács képviselőjének 2009. április 1-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint az EK-Szerződés 251. cikke (2) bekezdése második albekezdésének első franciabekezdésével összhangban elfogadja az álláspontot annak módosított formájában,

–   tekintettel eljárási szabályzata 80a. és 51. cikkére,

–   tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére és a Jogi Bizottság véleményére (A6-0413/2008),

A.   mivel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport szerint a szóban forgó javaslat a javaslatban akként megjelölteken kívül egyéb érdemi módosítást nem tartalmaz, és mivel a meglévő jogszabályok változatlanul hagyott rendelkezései és e módosítások egységes szerkezetbe foglalása tekintetében a javaslat a meglévő szövegek lényegi módosítása nélküli egyszerű szerkezetbe foglalását tartalmazza;

1.   jóváhagyja a Bizottság javaslatát az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport ajánlásainak (és a Jogi Bizottság által jóváhagyott technikai módosításoknak) megfelelően kiigazított és az alábbiakban módosított formában;

2.   felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament állásfoglalását a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL C 77., 2002.3.28., 1. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2009. április 22-én került elfogadásra a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló 2009/.../EKeurópai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel (Szolvencia II) (átdolgozás)
P6_TC1-COD(2007)0143

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament első olvasatban elfogadott álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal 2009/138/EK irányelv).

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat