Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2007/0143(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0413/2008

Pateikti tekstai :

A6-0413/2008

Debatai :

PV 22/04/2009 - 4
CRE 22/04/2009 - 4

Balsavimas :

PV 22/04/2009 - 6.35
CRE 22/04/2009 - 6.35
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2009)0251

Priimti tekstai
PDF 275kWORD 93k
Trečiadienis, 2009 m. balandžio 22 d. - Strasbūras
Draudimas ir perdraudimas (Mokumas II) (nauja redakcija) ***I
P6_TA(2009)0251A6-0413/2008
Rezoliucija
 Tekstas

2009 m. balandžio 22 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl iš dalies pakeisto pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (nauja redakcija) (COM(2008)0119 – C6-0231/2007 – 2007/0143(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: nauja redakcija)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2007)0361) ir pasiūlymą su pakeitimais (COM(2008)0119),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 47 straipsnio 2 dalį, kuriais remdamasi Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C6–0231/2007),

–   atsižvelgdamas į 2001 m. lapkričio 28 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl sistemingesnio teisės aktų pakeitimo metodo naudojimo(1),

–   atsižvelgdamas į Tarybos atstovo 2009 m. balandžio 1 d. laiške prisiimtą įsipareigojimą pritarti pasiūlymui su pakeitimais pagal EB sutarties 251 straipsnio 2 dalies antros pastraipos pirmą įtrauką,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 80a ir 51 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą ir Teisės reikalų komiteto nuomonę (A6–0413/2008),

A.   kadangi, iš Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų atstovų sudarytos konsultacinės darbo grupės nuomone, svarstomame pasiūlyme nėra jokių esminių pakeitimų, išskyrus atitinkamai nurodytus pasiūlyme, ir, kalbant apie nepakeistų ankstesnių teisės aktų nuostatų kodifikavimą ir minėtuosius pakeitimus, pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės,

1.   pritaria Komisijos pasiūlymui, pritaikytam pagal iš Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų atstovų sudarytos konsultacinės darbo grupės rekomendacijas su toliau pateikiamais pakeitimais;

2.   ragina Komisiją vėl į jį kreiptis, jei ji ketintų iš esmės keisti pasiūlymą arba jį pakeisti kitu tekstu;

3.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

(1) OL C 77, 2002 3 28, p. 1.


Europos Parlamento pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą 2009 m. balandžio 22 d., siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/.../EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (nauja redakcija)
P6_TC1-COD(2007)0143

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija pirmajame svarstyme atitinka galutinį teisės aktą, Direktyvą 2009/138/EB.)

Teisinė informacija - Privatumo politika