Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2007/0143(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0413/2008

Texte depuse :

A6-0413/2008

Dezbateri :

PV 22/04/2009 - 4
CRE 22/04/2009 - 4

Voturi :

PV 22/04/2009 - 6.35
CRE 22/04/2009 - 6.35
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2009)0251

Texte adoptate
PDF 281kWORD 53k
Miercuri, 22 aprilie 2009 - Strasbourg
Exercitarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) (reformare) ***I
P6_TA(2009)0251A6-0413/2008
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 22 aprilie 2009 referitoare la propunerea modificată de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind inițierea și exercitarea activității de asigurare și de reasigurare (reformare) (COM(2008)0119 – C6-0231/2007 – 2007/0143(COD))

(Procedura de codecizie – reformare)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2007)0361) și propunerea modificată (COM(2008)0119),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 47 alineatul (2) din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0231/2007),

–   având în vedere acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative(1),

–   având în vedere angajamentele reprezentantului Consiliului, exprimate în scrisoarea din 1 aprilie 2009, de a adopta propunerea astfel cum a fost modificată, în conformitate cu articolul 251 alineatul (2) al doilea paragraf prima liniuţă din Tratatul CE,

–   având în vedere articolele 80a și 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice şi monetare și avizul Comisiei pentru afaceri juridice (A6-0413/2008),

A.   întrucât grupul de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului şi Comisiei consideră că propunerea în cauză nu conţine nici o modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare în propunere și întrucât, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actele precedente cu respectivele modificări, propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, fără modificări de fond ale acestora,

1.   aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost adaptată pentru a ține seama de recomandările grupului de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei și astfel cum este modificată în cele ce urmează;

2.   solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.

(1) JO C 77, 28.3.2002, p.1.


Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 22 aprilie 2009 în vederea adoptării Deciziei nr. .../2009/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind inițierea și desfăşurarea activității de asigurare și de reasigurare (SOLVABILITATE II) (reformare)
P6_TC1-COD(2007)0143

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului în prima lectură corespunde cu actul legislativ final, Directiva 2009/138/CE.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate