Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2009/2513(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B6-0150/2009

Texte depuse :

B6-0150/2009

Dezbateri :

PV 25/03/2009 - 8
CRE 25/03/2009 - 8

Voturi :

PV 26/03/2009 - 4.8
CRE 26/03/2009 - 4.8
Explicaţii privind voturile
PV 02/04/2009 - 9.17
CRE 02/04/2009 - 9.17
PV 22/04/2009 - 6.36
CRE 22/04/2009 - 6.36
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2009)0252

Texte adoptate
PDF 202kWORD 52k
Miercuri, 22 aprilie 2009 - Strasbourg
Acordul comercial interimar cu Turkmenistan
P6_TA(2009)0252B6-0150/2009

Rezoluţia Parlamentului European din 22 aprilie 2009 referitoare la Acordul comercial interimar cu Turkmenistan

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea de decizie a Consiliului și a Comisiei (COM(1998)0617),

–   având în vedere acordul provizoriu privind comerţul şi aspectele legate de comerţ dintre Comunitatea Europeană, Comunitatea Europeană a Cărbunelului şi Oţelului şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, şi Turkmenistan, pe de altă parte (5144/1999)

–   având în vedere articolul 133 și articolul 300 alineatul (2) primul paragraf din Tratatul CE,

–   având în vedere articolul 300 alineatul (3) primul paragraf din Tratatul CE, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C5-0338/1999),

–   având în vedere rezoluția sa din 20 februarie 2008 privind o strategie a Uniunii Europene pentru Asia Centrală(1),

–   având în vedere poziţia sa din 22 aprilie 2009 privind propunerea mai sus menţionată(2),

–   având în vedere articolul 108 alineatul (5) din Regulamentul său de procedură,

A.   întrucât relațiile dintre Comunitățile Europene și Turkmenistan sunt în prezent reglementate de Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste privind comerțul și cooperarea comercială și economică încheiat în decembrie 1989; întrucât acest acord nu conține o clauză privind drepturile omului;

B.   întrucât Acordul provizoriu privind comerțul și aspecte legate de comerț din 2 decembrie 1998, încheiat între Comunitatea Europeană, Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Turkmenistan, pe de altă parte, este în prezent supus aprobării Consiliului;

C.   întrucât Acordul de parteneriat și cooperare (APC) cu Turkmenistan a fost inițiat în mai 1997 și semnat în 1998; întrucât între timp 11 state membre au ratificat APC - Franța, Irlanda, Regatul Unit și Grecia încă nu l-au ratificat - iar cele 12 noi state membre îl vor ratifica printr-un protocol unic; întrucât Turkmenistanul a ratificat APC în 2004;

D.   întrucât APC, odată ratificat, va fi încheiat pe o perioadă inițială de 10 ani, după care va fi reînnoit pe baze anuale, cu condiția ca niciuna dintre părți să nu îl denunțe; întrucât părțile pot extinde sau modifica APC sau îl pot reconfigura, pentru a putea lua în considerare noile evoluții;

E.   întrucât Turkmenistanul are un rol important în regiunea Asiei Centrale, astfel că este de dorit o bună cooperare a acestei țări cu Uniunea Europeană;

F.   întrucât situația din Turkmenistan s-a îmbunătățit de când are un nou președinte; întrucât regimul și-a demonstrat intenția de a aplica reforme majore; întrucât este încă necesar un progres substanțial în câteva domenii-cheie cum ar fi drepturile omului, statul de drept, democrația și libertățile individuale;

G.   întrucât Acordul comercial provizoriu (ACP) propus între Comunitățile Europene și Turkmenistan stipulează respectarea democrației și a drepturilor omului ca o condiție pentru cooperare;

H.   întrucât, prin urmare, ACP ar avea potențialul de a contribui la progresul actualelor reforme democratice din Turkmenistan;

I.   întrucât ACP conține un mecanism ce permite denunțarea sa de oricare dintre părți, prin notificarea celeilalte părți,

1.   observă că după schimbarea președintelui în Turkmenistan se afirmă dorința de a întreprinde reforme în domenii cheie; salută îndeosebi crearea Institutului Național pentru Democrație și Drepturile Omului; ia act de procesul de revizuire a Constituției, care vizează consolidarea democrației, a libertăților individuale și a statului de drept; ia act, de asemenea, de revizuirea legii electorale; salută aderarea de către Turkmenistan la convenții internaționale precum cel de-al doilea Protocol opțional la Pactul internațional privind drepturile civile și politice care vizează abolirea pedepsei cu moartea și Convenția privind drepturile politice ale femeilor; salută reformele din sistemul de învățământ, vizând îmbunătățirea calității și egalitatea între studenți;

2.   invită guvernul Turkmenistanului să acționeze rapid în spiritul democrației și al statului de drept; solicită, mai ales, alegeri democratice și transparente, libertate religioasă, dezvoltarea unei veritabile societăți civile, eliberarea tuturor prizonierilor politici și a prizonierilor de conștiință, eliminarea restricțiilor la călătorii și accesul unor observatori independenți;

3.   subliniază necesitatea ca Uniunea Europeană să încurajeze în continuare aceste evoluții; subliniază faptul că măsurile guvernului din Turkmenistan trebuie monitorizate cu atenție și în mod periodic;

4.   solicită Consiliului și Comisiei să-l informeze în detaliu și regulat despre situația drepturilor omului în Turkmenistan;

5.   regretă că, în mai multe domenii, îndeosebi în ceea ce privește drepturile omului și democrația, situația este încă nesatisfăcătoare; atrage atenția îndeosebi asupra necesității eliberării necondiționate a tuturor prizonierilor politici; subliniază importanța eliminării tuturor obstacolelor la libertatea de mișcare și în ceea ce privește accesul observatorilor independenți, inclusiv a Crucii Roșii Internaționale; solicită noi îmbunătățiri în domeniul drepturilor civile, inclusiv pentru organizaţiile neguvernamentale; subliniază nevoia de a realiza reforme la toate nivelurile și domeniile administrației;

6.   subliniază importanța relațiilor economice și comerciale pentru deschiderea societății turkmene și pentru îmbunătățirea situației democratice, economice și sociale a cetățenilor turkmeni;

7.   consideră ACP, care reglementează în acelaşi timp relațiile economice, ca o posibilă piatră de temelie în construirea de relații constante și durabile între UE și Turkmenistan, și ca un potențial catalizator pentru procesul de reformă din Turkmenistan;

8.   subliniază că ACP nu reprezintă un cec în alb pentru Turkmenistan; solicită, prin urmare, o monitorizare strictă și revizuiri periodice ale evoluțiilor din domenii cheie în Turkmenistan și, dacă este cazul, suspendarea acordului dacă există dovezi că nu sunt respectate condițiile acestuia; solicită actualizări periodice ale monitorizării de către Comisie și Consiliu;

9.   invită Consiliul și Comisia să includă în APC o clauză suspensivă clară privind drepturile omului; subliniază necesitatea respectării Declarației Universale a Drepturilor Omului a ONU; invită Consiliul să accepte orice solicitare a Parlamentului European de suspendare a acordului;

10.   invită Consiliul și Comisia să includă o clauză de revizuire și în APC; solicită să fie consultat cu ocazia oricărei revizuiri a APC;

11.   subliniază că, pentru intrarea în vigoare a APC, este necesar avizul conform al Parlamentului; deși avizul său conform nu este necesar și pentru ACP, solicită ca aspectele subliniate în prezenta rezoluție să fie luate în considerare pe deplin, întrucât altfel avizul său conform privind APC ar putea fi periclitat; prin urmare, intenționează să își fundamenteze avizul privind ACP pe răspunsurile primite din partea Consiliului și a Comisiei în declarațiile acestora;

12.   însărcinează Președintele să transmită prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și guvernului și parlamentului Turkmenistanului.

(1) Texte adoptate, P6_TA(2008)0059.
(2) Texte adoptate, P6_TA(2009)0253.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate