Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2009/2513(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B6-0150/2009

Predložena besedila :

B6-0150/2009

Razprave :

PV 25/03/2009 - 8
CRE 25/03/2009 - 8

Glasovanja :

PV 26/03/2009 - 4.8
CRE 26/03/2009 - 4.8
Obrazložitev glasovanja
PV 02/04/2009 - 9.17
CRE 02/04/2009 - 9.17
PV 22/04/2009 - 6.36
CRE 22/04/2009 - 6.36
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2009)0252

Sprejeta besedila
PDF 263kWORD 47k
Sreda, 22. april 2009 - Strasbourg
Začasni trgovinski sporazum s Turkmenistanom
P6_TA(2009)0252B6-0150/2009

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 22. aprila 2009 o Začasnem trgovinskem sporazumu s Turkmenistanom

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga sklepa Sveta in Komisije (KOM(1998)0617),

–   ob upoštevanju Začasnega sporazuma o trgovini in trgovinskih zadevah med Evropsko skupnostjo, Evropsko skupnostjo za premog in jeklo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Turkmenistanom na drugi strani (5144/1999),

–   ob upoštevanju člena 133 in prvega pododstavka člena 300(2) Pogodbe ES,

–   ob upoštevanju prvega pododstavka člena 300(3) Pogodbe ES, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C5-0338/1999),

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 20. februarja 2008 o strategiji EU za Srednjo Azijo(1),

–   ob upoštevanju svojega stališča z dne 22. aprila 2009 o zgoraj navedenem predlogu(2),

–   ob upoštevanju člena 108(5) svojega Poslovnika,

A.   ker odnose med Evropskimi skupnostmi in Turkmenistanom sedaj ureja Sporazum med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo ter Zvezo sovjetskih socialističnih republik o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju, sklenjen decembra 1989; ker ta sporazum ne vsebuje nikakršnih določb o človekovih pravicah,

B.   ker je Začasni sporazum o trgovini in zadevah v zvezi s trgovino z dne 2. decembra 1998 med Evropsko skupnostjo, Evropsko skupnostjo za premog in jeklo ter Evropsko skupnostjo za jedrsko energijo na eni strani ter Turkmenistanom na drugi strani v postopku odobritve Sveta,

C.   ker je bil sporazum o partnerstvu in sodelovanju s Turkmenistanom parafiran maja 1997 in podpisan leta 1998; ker je ta sporazum doslej ratificiralo 11 držav članic – Francija, Irska, Združeno kraljestvo in Grčija morajo to še storiti, 12 novih držav članic pa ga bo ratificiralo v skupnem protokolu; ker je Turkmenistan ta sporazum ratificiral leta 2004,

D.   ker bo sporazum o partnerstvu in sodelovanju, ko ga bodo ratificirale vse države, prvotno sklenjen za obdobje desetih let, nato bo vsako leto obnovljen, če ga ne bo nobena pogodbenica prekinila, lahko pa se ga razširi, spremeni ali dopolni, da bi zajemal razvoj dogodkov,

E.   ker ima Turkmenistan v srednjeazijski regiji pomembno vlogo, zato je zaželeno tesnejše sodelovanje Evropske unije s to državo,

F.   ker so se razmere v Turkmenistanu izboljšale, odkar je bil izvoljen novi predsednik; ker je režim pokazal pripravljenost, da izvede temeljne reforme, še vedno pa je treba doseči precejšnji napredek na več ključnih področjih, kot so človekove pravice, pravna država, demokracija in državljanske svoboščine,

G.   ker predlagani začasni trgovinski sporazum med Evropskimi skupnostmi in Turkmenistanom določa, da je pogoj za sodelovanje spoštovanje demokracije in človekovih pravic,

H.   ker bi lahko zato ta sporazum prispeval k napredovanju izvajanih demokratičnih reform v Turkmenistanu,

I.   ker je v ta sporazum vključen mehanizem, ki vsaki pogodbenici omogoča, da sporazum prekine, o čemer mora obvestiti drugo stran,

1.   ugotavlja, da so z izvolitvijo novega predsednika v Turkmenistanu dobri izgledi za izvedbo reform na ključnih področjih; posebej pozdravlja ustanovitev Nacionalnega inštituta za demokracijo in človekove pravice; je seznanjen s postopkom revizije ustave, katere namen je okrepitev demokracije, državljanskih svoboščin in pravne države, pa tudi z revizijo volilnega zakona; pozdravlja pristop Turkmenistana k mednarodnim konvencijam, kot je drugi izbirni protokol k Mednarodnemu paktu o državljanskih in političnih pravicah, namenjen odpravi smrtne kazni, ter Konvencija o političnih pravicah žensk; pozdravlja izvedbo reform izobraževalnega sistema za izboljšanje njegove kakovosti in večjo enakost med študenti;

2.   poziva turkmenistansko vlado, naj nemudoma vzpostavi demokratično ureditev in spoštovanje pravne države; poziva predvsem k izvajanju odprtih in demokratičnih volitev, svobodi veroizpovedi, razvoju resnične civilne družbe, izpustitvi vseh političnih zapornikov in zapornikov vesti, odpravi omejitev potovanja in omogočanju dostopa neodvisnim opazovalcem;

3.   poudarja, da mora Evropska unija še naprej spodbujati tak razvoj ter da je treba pozorno in redno spremljati dejavnosti turkmenistanske vlade;

4.   poziva Svet in Komisijo, naj mu redno in obsežno poročata o položaju človekovih pravic v Turkmenistanu;

5.   obžaluje, da se položaj v tej državi, zlasti človekove pravice in demokracija, v zadnjih letih še vedno ni ustrezno izboljšal; zlasti poudarja, da je treba brezpogojno izpustiti vse politične zapornike ter da je treba odpraviti vse omejitve potovanja in prostega dostopa za neodvisne opazovalce, vključno z Mednarodnim rdečim križem; poziva k nadaljnjemu izboljšanju državljanskih svoboščin, vključno za nevladne organizacije; poudarja, da je treba reforme izvajati na vseh ravneh in na vseh upravnih področjih;

6.   poudarja, da so gospodarski in trgovinski odnosi pomembni za odprtje turkmenistanske družbe ter izboljšanje demokratičnih, gospodarskih in družbenih razmer za turkmenistanske državljane;

7.   meni, da je lahko začasni trgovinski sporazum, medtem ko določa tudi pravila o gospodarskem sodelovanju, odskočna deska za vzpostavitev trdnih in trajnih odnosov med Evropsko unijo in Turkmenistanom ter da lahko prispeva k okrepitvi procesa reform v tej državi;

8.   poudarja, da začasni trgovinski sporazum Turkmenistanu ne daje prostih rok; zato poziva k strogemu spremljanju ter rednemu ocenjevanju dosežkov Turkmenistana na ključnih področjih, sporazum pa naj se prekine v primeru, če država dokazano ne bo izpolnjevala pogojev; poziva Komisijo in Svet, naj ga redno obveščata o tem spremljanju;

9.   poziva Svet in Komisijo, naj v sporazum o partnerstvu in sodelovanju vključita tudi jasno odložilno klavzulo o človekovih pravicah; poudarja, da je treba spoštovati Splošno deklaracijo ZN o človekovih pravicah; poziva Svet, naj sprejme vse njegove zahteve za začasno prekinitev izvajanja tega sporazuma;

10.   poziva Svet in Komisijo, naj v sporazum o partnerstvu in sodelovanju vključita tudi klavzulo o reviziji, ter zahteva, da se z njim posvetuje o vsakršni reviziji tega sporazuma;

11.   poudarja, da je za začetek veljavnosti sporazuma o partnerstvu in sodelovanju potrebna njegova privolitev; čeprav za začasni trgovinski sporazum ta privolitev ni potrebna, poziva k doslednemu upoštevanju te resolucije, saj bi lahko bila v nasprotnem primeru ogrožena njegova privolitev k sklenitvi sporazuma o partnerstvu in sodelovanju; zato namerava svoje mnenje pripraviti na osnovi odgovorov, ki jih bosta v izjavah posredovala Svet in Komisija;

12.   naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic ter vladi in parlamentu Turkmenistana.

(1) Sprejeta besedila, P6_TA(2008)0059.
(2) Sprejeta besedila, P6_TA(2009)0253.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov