Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 1998/0304(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0085/2006

Внесени текстове :

A6-0085/2006

Разисквания :

PV 25/03/2009 - 8
CRE 25/03/2009 - 8

Гласувания :

PV 26/03/2009 - 4.9
CRE 26/03/2009 - 4.9
Обяснение на вота
PV 02/04/2009 - 9.17
PV 02/04/2009 - 9.18
CRE 02/04/2009 - 9.17
PV 22/04/2009 - 6.36
PV 22/04/2009 - 6.37
CRE 22/04/2009 - 6.36

Приети текстове :

P6_TA(2009)0253

Приети текстове
PDF 265kWORD 35k
Сряда, 22 април 2009 г. - Страсбург
Временно търговско споразумение с Туркменистан *
P6_TA(2009)0253A6-0085/2006

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 22 април 2009 г. относно предложението за решение на Съвета и на Комисията относно сключването на временно споразумение за търговия и свързани с търговията въпроси между Европейската общност и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Туркменистан, от друга страна (5144/1999 – COM(1998)0617 – C5-0338/1999 – 1998/0304(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението за решение на Съвета и на Комисията (COM(1998)0617),

–   като взе предвид Временното споразумение относно търговията и свързаните с нея въпроси между Европейската общност и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Туркменистан, от друга страна (5144/1999),

–   като взе предвид своята резолюция от 15 март 2001 г. относно положението в Туркменистан(1),

–   като взе предвид своята резолюция от 23 октомври 2003 г. относно Туркменистан, включително Централна Азия(2),

–   като взе предвид своята резолюция от 20 февруари 2008 г. относно стратегията на ЕС за Централна Азия(3),

–   като взе предвид член 133 и член 300, параграф 2, алинея първа от Договора за ЕО,

–   като взе предвид член 300, параграф 3, алинея първа от Договора за ЕО, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C5-0338/1999),

–   като взе предвид член 51 и член 83, параграф 7 от своя Правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по международна търговия и становището на комисията по външни работи (A6-0085/2006),

1.  Одобрява сключването на споразумението;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите-членки и Туркменистан.

(1) OВ C 343, 5.12.2001 г., стр. 310.
(2) OВ C 82 E, 1.4.2004 г., стр. 639.
(3) Приети текстове, P6_TA(2008)0059.

Правна информация - Политика за поверителност