Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 1998/0304(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0085/2006

Ingediende teksten :

A6-0085/2006

Debatten :

PV 25/03/2009 - 8
CRE 25/03/2009 - 8

Stemmingen :

PV 26/03/2009 - 4.9
CRE 26/03/2009 - 4.9
Stemverklaringen
PV 02/04/2009 - 9.17
PV 02/04/2009 - 9.18
CRE 02/04/2009 - 9.17
PV 22/04/2009 - 6.36
PV 22/04/2009 - 6.37
CRE 22/04/2009 - 6.36

Aangenomen teksten :

P6_TA(2009)0253

Aangenomen teksten
PDF 211kWORD 31k
Woensdag 22 april 2009 - Straatsburg
Interimovereenkomst betreffende de handel met Turkmenistan *
P6_TA(2009)0253A6-0085/2006

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 22 april 2009 over het voorstel voor een besluit van de Raad en de Commissie tot sluiting van een Interimovereenkomst betreffende de handel en aanverwante zaken tussen de Europese Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie enerzijds en Turkmenistan anderzijds (5144/1999 – COM(1998)0617 − C5-0338/1999 – 1998/0304(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel voor een besluit van de Raad en de Commissie (COM(1998)0617),

–   onder verwijzing naar de Interimovereenkomst betreffende de handel en aanverwante zaken tussen de Europese Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie enerzijds, en Turkmenistan anderzijds (5144/1999),

–   onder verwijzing naar zijn resolutie van 15 maart 2001 over de situatie in Turkmenistan(1),

–   onder verwijzing naar zijn resolutie van 23 oktober 2003 over Turkmenistan en de andere landen van Centraal-Azië(2),

–   onder verwijzing naar zijn resolutie van 20 februari 2008 over een EU-strategie voor Centraal-Azië(3),

–   gelet op artikel 133 en artikel 300, lid 2, eerste alinea, van het EG-Verdrag,

–   gelet op artikel 300, lid 3, eerste alinea, van het EG-Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C5-0338/1999),

–   gelet op artikel 51 en artikel 83, lid 7, van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie internationale handel en het advies van de Commissie buitenlandse zaken (A6-0085/2006),

1.   hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2.   verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie en aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en Turkmenistan.

(1) PB C 343 van 5.12.2001, blz. 310.
(2) PB C 82 E van 1.4.2004, blz. 639.
(3) Aangenomen teksten, P6_TA(2008)0059.

Juridische mededeling - Privacybeleid