Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 1998/0304(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0085/2006

Predkladané texty :

A6-0085/2006

Rozpravy :

PV 25/03/2009 - 8
CRE 25/03/2009 - 8

Hlasovanie :

PV 26/03/2009 - 4.9
CRE 26/03/2009 - 4.9
Vysvetlenie hlasovaní
PV 02/04/2009 - 9.17
PV 02/04/2009 - 9.18
CRE 02/04/2009 - 9.17
PV 22/04/2009 - 6.36
PV 22/04/2009 - 6.37
CRE 22/04/2009 - 6.36

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0253

Prijaté texty
PDF 201kWORD 35k
Streda, 22. apríla 2009 - Štrasburg
Dočasná dohoda o obchode s Turkménskom *
P6_TA(2009)0253A6-0085/2006

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 22. apríla 2009 o návrhu rozhodnutia Rady a Komisie o uzatvorení dočasnej dohody o obchode a záležitostiach súvisiacich s obchodom medzi Európskym spoločenstvom a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Turkménskom na strane druhej (5144/1999 – KOM(1998)0617 – C5-0338/1999 – 1998/0304(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady a Komisie (KOM(1998)0617),

–   so zreteľom na dočasnú dohodu o obchode a záležitostiach súvisiacich s obchodom medzi Európskym spoločenstvom a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Turkménskom na strane druhej (5144/1999),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 15. marca 2001 o situácii v Turkménsku(1),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 23. októbra 2003 o Turkménsku, vrátane strednej Ázie(2),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 20. februára 2008 o stratégii Európskej nie pre Strednú Áziu(3),

–   so zreteľom na článok 133 a článok 300 ods. 2 prvý pododsek Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na článok 300 ods. 3 prvý pododsek Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C5-0338/1999),

–   so zreteľom na článok 51 a článok 83 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod a stanovisko Výboru pre zahraničné veci (A6-0085/2006),

1.   schvaľuje uzavretie dohody;

2.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov a Turkménska.

(1) Ú.v. ES C 343, 5.12.2001, s. 310.
(2) Ú.v. EÚ C 82 E, 1.4.2004, s. 639.
(3) Prijaté texty, P6_TA(2008)0059.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia