Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 1998/0304(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0085/2006

Ingivna texter :

A6-0085/2006

Debatter :

PV 25/03/2009 - 8
CRE 25/03/2009 - 8

Omröstningar :

PV 26/03/2009 - 4.9
CRE 26/03/2009 - 4.9
Röstförklaringar
PV 02/04/2009 - 9.17
PV 02/04/2009 - 9.18
CRE 02/04/2009 - 9.17
PV 22/04/2009 - 6.36
PV 22/04/2009 - 6.37
CRE 22/04/2009 - 6.36

Antagna texter :

P6_TA(2009)0253

Antagna texter
PDF 193kWORD 31k
Onsdagen den 22 april 2009 - Strasbourg
Interimsavtal med Turkmenistan *
P6_TA(2009)0253A6-0085/2006

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 22 april 2009 om förslaget till rådets och kommissionens beslut om ingående av interimsavtalet om handel och handelsrelaterade frågor mellan Europeiska gemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Turkmenistan, å andra sidan (5144/1999 – KOM(1998)0617 - C5-0338/1999 – 1998/0304(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av förslaget till rådets och kommissionens beslut (KOM(1998)0617),

–   med beaktande av interimsavtalet om handel och handelsrelaterade frågor mellan Europeiska gemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Turkmenistan, å andra sidan (5144/1999),

–   med beaktande av sin resolution av den 15 mars 2001 om situationen i Turkmenistan(1),

–   med beaktande av sin resolution av den 23 oktober 2003 om Turkmenistan och Centralasien(2),

–   med beaktande av sin resolution av den 20 februari 2008 om en EU-strategi för Centralasien(3),

–   med beaktande av artiklarna 133 och 300.2 första stycket i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 300.3 första stycket i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C5-0338/1999),

–   med beaktande av artikel 51 och artikel 83.7 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel och yttrandet från utskottet för utrikesfrågor (A6-0085/2006).

1.  Europaparlamentet godkänner ingåendet av avtalet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen samt regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Turkmenistan parlamentets ståndpunkt.

(1) EGT C 343, 5.12.2001, s. 310.
(2) EUT C 82 E, 1.4.2004, s. 639.
(3) Antagna texter, P6_TA(2008)0059.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy