Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2008/0216(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0253/2009

Predložena besedila :

A6-0253/2009

Razprave :

PV 21/04/2009 - 22
CRE 21/04/2009 - 22

Glasovanja :

PV 22/04/2009 - 6.39
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2009)0255

Sprejeta besedila
PDF 547kWORD 338k
Sreda, 22. april 2009 - Strasbourg
Nadzorni sistem Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike *
P6_TA(2009)0255A6-0253/2009

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 22. aprila 2009 o predlogu Uredbe Sveta o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (KOM(2008)0721 – C6-0510/2008 – 2008/0216(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2008)0721),

–   ob upoštevanju člena 37 Pogodbe ES, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C6-0510/2008),

–   ob upoštevanju člena 51 svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za ribištvo in mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A6-0253/2009),

1.   odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.   poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog, na podlagi člena 250(2) Pogodbe ES;

3.   poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je Parlament odobril;

4.   poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti predlog Komisije;

5.   naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija   Sprememba
Sprememba 1
Predlog uredbe
Uvodna izjava 4
(4)  Trenutno so določbe o nadzoru razpršene po vrsti prekrivajočih se in zapletenih pravnih besedil. Države članice slabo izvajajo nekatere dele nadzornega sistema, posledica tega pa so nezadostni in razhajajoči se ukrepi kot odgovor na kršitve pravil skupne ribiške politike, kar ovira oblikovanje enakih pogojev delovanja za ribiče po vsej Skupnosti. Sedanji sistem in vse obveznosti v njem je torej treba povzeti, racionalizirati in poenostaviti, zlasti z zmanjšanjem dvojne ureditve in upravnih bremen.
(4)  Trenutno so določbe o nadzoru razpršene po vrsti prekrivajočih se in zapletenih pravnih besedil. Države članice slabo izvajajo nekatere dele nadzornega sistema, Komisija pa ni predlagala vseh potrebnih izvedbenih predpisov, potrebnih za Uredbo (EGS) št. 2847/93. Posledica tega so nezadostni in razhajajoči se ukrepi kot odgovor na kršitve pravil skupne ribiške politike, kar ovira oblikovanje enakih pogojev delovanja za ribiče po vsej Skupnosti. Sedanji sistem in vse obveznosti v njem bi bilo torej treba povzeti, racionalizirati in poenostaviti, zlasti z zmanjšanjem dvojne ureditve in upravnih bremen.
Sprememba 2
Predlog uredbe
Uvodna izjava 14 a (novo)
(14a)  Skupna ribiška politika zajema ohranjanje, upravljanje in izkoriščanje živih vodnih virov, tako da se vse vrste dejavnosti, ki te vire izkoriščajo, obravnavajo enako ne glede na to, ali so komercialne ali nekomercialne narave. Diskriminatorno bi bilo, če bi za komercialni ribolov veljali strog nadzor in omejitve, iz katerih bi bil nekomercialni ribolov večinoma izvzet.
Sprememba 3
Predlog uredbe
Uvodna izjava 19
(19)  Nadzorne dejavnosti in metode morajo temeljiti na obvladovanju tveganja, pri čemer se sistematično in obsežno uporabljajo postopki navzkrižnega preverjanja.
(19)  Nadzorne dejavnosti in metode bi morale temeljiti na obvladovanju tveganja, pri čemer države članice sistematično in obsežno uporabljajo postopke navzkrižnega preverjanja. Nujno je tudi, da si države članice izmenjajo pomembne informacije.
Sprememba 4
Predlog uredbe
Uvodna izjava 24
(24)  Vzpostaviti je treba celostno omrežje za pomorski nadzor med sistemi za nadzor, spremljanje, prepoznavanje in sledenje, ki se upravljajo zaradi pomorske varnosti, varstva morskega okolja, nadzora ribištva, mejnega nadzora, kazenskega pregona in pospeševanja trgovine. Omrežje bo lahko stalno zagotavljalo informacije o dejavnostih v pomorstvu za podporo pravočasnemu postopku odločanja. To pa bi javnim organom, vključenim v nadzorne dejavnosti, omogočilo izvajanje učinkovitejših in gospodarnejših storitev. Zato morajo podatke iz sistemov samodejnega prepoznavanja, sistemov za spremljanje plovil, kot so navedeni v Uredbi Komisije (ES) št. 2244/2003 z dne 18. decembra 2003 o podrobnih pravilih v zvezi s satelitskimi sistemi za spremljanje plovil, in sistemov za zaznavanje plovil, zbrane na podlagi te uredbe, prenesti in uporabljati drugi javni organi, vključeni v zgoraj navedene nadzorne dejavnosti.
(24)  Vzpostaviti bi bilo treba celostno omrežje za pomorski nadzor med sistemi za nadzor, spremljanje, prepoznavanje in sledenje, ki se upravljajo zaradi pomorske varnosti, varstva morskega okolja, nadzora ribištva, mejnega nadzora, kazenskega pregona in pospeševanja trgovine, prilagojeno različnim razmeram v državah članicah. Omrežje bo lahko stalno zagotavljalo informacije o dejavnostih v pomorstvu za podporo pravočasnemu postopku odločanja. To pa bi javnim organom, vključenim v nadzorne dejavnosti, omogočilo izvajanje učinkovitejših in gospodarnejših storitev. Zato bi bilo potrebno podatke iz sistemov samodejnega prepoznavanja, sistemov za spremljanje plovil, kot so navedeni v Uredbi Komisije (ES) št. 2244/2003 z dne 18. decembra 2003 o podrobnih pravilih v zvezi s satelitskimi sistemi za spremljanje plovil, in sistemov za zaznavanje plovil, zbrane na podlagi te uredbe, prenesti in uporabljati drugi javni organi, vključeni v zgoraj navedene nadzorne dejavnosti.
Sprememba 5
Predlog uredbe
Uvodna izjava 29
(29)  Komisijo je treba pooblastiti, da zapre ribolovno območje, ko je kvota države članice ali sam TAC izčrpan. Komisija mora biti tudi pooblaščena, da odbije kvote ali zavrne prenose ali izmenjave kvot za zagotovitev, da države članice dosegajo cilje skupne ribiške politike.
(29)  Komisijo je treba pooblastiti, da zapre ribolovno območje, ko je kvota države članice ali sam TAC izčrpan.
Sprememba 6
Predlog uredbe
Uvodna izjava 34
(34)  Ukrepe, potrebne za izvajanje te uredbe, je treba sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil. Vsi ukrepi, ki jih bo Komisija sprejela za izvajanje te uredbe, bodo skladni z načelom sorazmernosti.
(34)  Ukrepe, potrebne za izvajanje te uredbe, je treba sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil, kakor je bil spremenjen s Sklepom Sveta 2006/512/ES z dne 17. julija 2006. Vsi ukrepi, ki jih bo Komisija sprejela za izvajanje te uredbe, bodo skladni z načelom sorazmernosti.
Sprememba 7
Predlog uredbe
Uvodna izjava 39
(39)  V skladu z načelom sorazmernosti je za uresničitev osnovnega cilja zagotovitve učinkovitega izvajanja skupne ribiške politike nujno in primerno, da se vzpostavi celovit in enoten sistem nadzora. Ta uredba v skladu s tretjim odstavkom člena 5 Pogodbe ne presega tistega, kar je potrebno za dosego zastavljenih ciljev.
(39)  V skladu z načelom sorazmernosti je za uresničitev osnovnega cilja zagotovitve učinkovitega izvajanja skupne ribiške politike nujno in primerno, da se vzpostavi celovit in enoten sistem nadzora, ob upoštevanju, da se mali in priobalni ribolov očitno razlikujeta od industrijskega, samooskrbnega in rekreacijskega ribolova in da bi se morale te razlike ustrezno odražati v sistemu uredb o nadzoru. Ta uredba v skladu s tretjim odstavkom člena 5 Pogodbe ne presega tistega, kar je potrebno za dosego zastavljenih ciljev.
Sprememba 8
Predlog uredbe
Člen 1
S to uredbo se vzpostavlja sistem Skupnosti za nadzor, spremljanje, inšpekcijske preglede in izvrševanje (v nadaljnjem besedilu: nadzorni sistem Skupnosti) pravil skupne ribiške politike.
S to uredbo se vzpostavlja sistem Skupnosti za nadzor, z namenom da se zagotovi skladnost s pravili skupne ribiške politike.
Sprememba 9
Predlog uredbe
Člen 4 – točka 1
(1) "ribolovna dejavnost" pomeni iskanje rib, metanje, namestitev in izvleko ribolovnega orodja, prenos ulova na krov, pretovarjanje, obdržanje na krovu, predelavo na krovu, premestitev in rejo rib in ribiških proizvodov v mrežastih kletkah;
(1) "ribolovna dejavnost" pomeni iskanje rib, metanje, namestitev in izvleko ribolovnega orodja, prenos ulova na krov, pretovarjanje, obdržanje na krovu, iztovarjanje, predelavo na krovu, premestitev, rejo in pitanje rib in ribiških proizvodov v mrežastih kletkah;
Sprememba 10
Predlog uredbe
Člen 4 – točka 6 a (novo)
(6a) "resna kršitev" pomeni dejavnosti iz člena 42(1) Uredbe Sveta (ES) št. 1005/2008;
Sprememba 11
Predlog uredbe
Člen 4 – točka 7 a (novo)
(7a) "rekreacijski ribolov" pomeni nekomercialne ribolovne dejavnosti, ki žive vodne vire izkoriščajo za rekreacijo ali šport in med drugim vključujejo tudi rekreacijsko trnkarjenje, športni ribolov, športne turnirje, in druge oblike rekreacijskega ribolova;
Sprememba 12
Predlog uredbe
Člen 4 – točka 8
(8)"dovoljenje za ribolov" pomeni dovoljenje za ribolov, ki se izda za ribiško plovilo Skupnosti poleg njegovega dovoljenja za gospodarski ribolov in na podlagi katerega lahko opravlja ribolovne dejavnosti v vodah Skupnosti na splošno in/ali posebne ribolovne dejavnosti v določenem obdobju, na določenem območju ali za določen ribolov pod posebnimi pogoji;
(8)"dovoljenje za ribolov" pomeni dovoljenje za ribolov, ki se izda za ribiško plovilo Skupnosti poleg njegovega dovoljenja za gospodarski ribolov in na podlagi katerega lahko opravlja ribolovne dejavnosti in/ali posebne ribolovne dejavnosti v določenem obdobju, na določenem območju ali za določen ribolov pod posebnimi pogoji;
Sprememba 13
Predlog uredbe
Člen 4 – točka 17
(17)"predelava" pomeni postopek, s katerim je bila pripravljena oblika ponudbe.Vključuje čiščenje, filetiranje, shranjevanje v led, pakiranje, konzerviranje, zamrzovanje, dimljenje, soljenje, kuhanje, vlaganje, sušenje ali kakršno koli drugo pripravo rib za trg;
(17)"predelava" pomeni postopek, s katerim je bila pripravljena oblika ponudbe.Vključuje filetiranje, pakiranje, konzerviranje, zamrzovanje, dimljenje, soljenje, kuhanje, vlaganje, sušenje ali kakršno koli drugo pripravo rib za trg;
Sprememba 14
Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1
1.  Države članice nadzorujejo dejavnosti, ki jih na podlagi skupne ribiške politike na njihovem ozemlju ali v vodah, ki so pod njihovo suverenostjo ali jurisdikcijo, opravlja katera koli fizična ali pravna oseba, zlasti ribolov, pretovarjanje, premestitev rib v mrežaste kletke ali ribogojniške objekte, vključno z objekti za pitanje, iztovarjanje, uvoz, prevoz, trženje in skladiščenje ribiških proizvodov.
1.  Države članice nadzorujejo dejavnosti, ki jih na podlagi skupne ribiške politike na njihovem ozemlju ali v vodah, ki so pod njihovo suverenostjo ali jurisdikcijo, opravlja katera koli fizična ali pravna oseba, zlasti ribolov, dejavnosti ribogojstva, pretovarjanje, premestitev rib v mrežaste kletke ali ribogojniške objekte, vključno z objekti za pitanje, iztovarjanje, uvoz, prevoz, trženje in skladiščenje ribiških proizvodov.
Sprememba 15
Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 4
4.  Vsaka država članica zagotovi, da se nadzor, inšpekcijski pregledi, spremljanje in izvrševanje izvajajo na nediskriminacijski podlagi, kar zadeva sektorje, plovila ali osebe, izbrane za inšpekcijski pregled, in na podlagi obvladovanja tveganja.
4.  Vsaka država članica zagotovi, da se nadzor, inšpekcijski pregledi, spremljanje in izvrševanje izvajajo na nediskriminacijski podlagi, kar zadeva sektorje, plovila ali osebe, in na podlagi obvladovanja tveganja.
Sprememba 16
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3
3.  Država članica zastave začasno ukine dovoljenje za gospodarski ribolov plovila, za katero velja začasna onesposobitev gibanja, o kateri je odločila ta država članica, in katerega dovoljenje za ribolov je bilo ukinjeno v skladu s členom 45(1)(d) Uredbe (ES) št. 1005/2008.
3.  Država članica zastave začasno ukine dovoljenje za gospodarski ribolov plovila, za katero velja začasna onesposobitev gibanja, o kateri je odločila ta država članica, in katerega dovoljenje za ribolov je bilo ukinjeno v skladu s točko 4 člena 45 Uredbe (ES) št. 1005/2008.
Sprememba 17
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 4
4.  Država članica zastave za stalno odvzame dovoljenje za gospodarski ribolov plovilu, za katero velja ukrep prilagoditve zmogljivosti iz člena 11(3) Uredbe (ES) št. 2371/2002 ali ki mu je bilo v skladu s členom 45(1)(d) Uredbe (ES) št. 1005/2008 odvzeto dovoljenje za ribolov.
4.  Država članica zastave za stalno odvzame dovoljenje za gospodarski ribolov plovilu, za katero velja ukrep prilagoditve zmogljivosti iz člena 11(3) Uredbe (ES) št. 2371/2002 ali ki mu je bilo v skladu s točko 4 člena 45 Uredbe (ES) št. 1005/2008 odvzeto dovoljenje za ribolov.
Sprememba 18
Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka f
f) ribolovne dejavnosti s pridnenim orodjem na območjih, ki niso pod odgovornostjo regionalne organizacije za upravljanje ribištva;
f) ribolovne dejavnosti s pridnenim orodjem v mednarodnih vodah, ki niso pod odgovornostjo regionalne organizacije za upravljanje ribištva; pripravi se seznam orodij, navedenih v tej določbi;
Sprememba 19
Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2
2.  Ribiško plovilo, katerega skupna dolžina presega deset metrov, ima na krovu nameščeno v celoti delujočo napravo, ki omogoča samodejno določitev položaja tega plovila in njegovo prepoznavanje prek sistema za spremljanje plovil s prenosom podatkov o položaju v rednih presledkih.Centru za spremljanje ribištva države članice zastave omogoča tudi, da zajame dejanski položaj ribiškega plovila.Za plovila, katerih skupna dolžina je med 10 in 15 metri, se ta odstavek uporablja od 1. januarja 2012.
2.  Ribiško plovilo, katerega skupna dolžina presega deset metrov, ima na krovu nameščeno v celoti delujočo napravo, ki omogoča samodejno določitev položaja tega plovila in njegovo prepoznavanje prek sistema za spremljanje plovil s prenosom podatkov o položaju v rednih presledkih.Centru za spremljanje ribištva države članice zastave omogoča tudi, da zajame dejanski položaj ribiškega plovila.Za plovila, katerih skupna dolžina je med 10 in 15 metri, se ta odstavek uporablja od 1. julija 2013.
Sprememba 20
Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2 a (novo)
2a.  Finančna pomoč za vgradnjo naprav s sistemom za spremljanje plovil je upravičena do sredstev v skladu s členom 8(a) Uredbe (ES) št. 861/2006. Sofinanciranje iz proračuna Skupnosti znaša 80 %.
Sprememba 21
Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 6 – točka a
a) delujejo izključno v teritorialnih morjih države članice zastave ali
a) delujejo izključno v teritorialnih morjih države članice zastave in
Sprememba 22
Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 2
2.  Komisija lahko zahteva, da država članica uporablja sistem za zaznavanje plovil za določeno ribolovno območje in v določenem času.
2.  Potem ko s predložitvijo dokazov o neskladnosti z nadzornimi ukrepi ali znanstvenimi poročili zagotovi dokumentirano utemeljitev, lahko Komisija zahteva, da država članica uporablja sistem za zaznavanje plovil za določeno ribolovno območje in v določenem času.
Sprememba 23
Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 3
3.  Dopustno odstopanje v ocenah količin rib v kilogramih, ki so na krovu plovila, zapisanih v ladijskem dnevniku, je 5 %.
3.  Dopustno odstopanje v ocenah količin rib v kilogramih, ki so na krovu plovila, zapisanih v ladijskem dnevniku, je 10 %.
Sprememba 24
Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1 a (novo)
1a.  Finančna pomoč za vgradnjo elektronskih ladijskih dnevnikov je upravičena do sredstev v skladu s členom 8(a) Uredbe (ES) št. 861/2006. Sofinanciranje iz proračuna Skupnosti znaša 80 %.
Sprememba 25
Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2
2.  Odstavek 1 se za ribiška plovila Skupnosti, katerih skupna dolžina je med 15 in 24 metri, uporablja od 1. julija 2011, za ribiška plovila Skupnosti, katerih skupna dolžina je med 10 in 15 metri, pa od 1. januarja 2012. Plovila Skupnosti do 15 metrov skupne dolžine so lahko izvzeta iz odstavka 1, če:
2.  Odstavek 1 se za ribiška plovila Skupnosti, katerih skupna dolžina je med 15 in 24 metri, uporablja od 1. julija 2011, za ribiška plovila Skupnosti, katerih skupna dolžina je med 10 in 15 metri, pa od 1. julija 2013. Plovila Skupnosti do 15 metrov skupne dolžine so lahko izvzeta iz odstavka 1, če:
a) delujejo izključno v teritorialnih morjih države članice zastave ali
a) delujejo izključno v teritorialnih morjih države članice zastave in
b) od odhoda do vrnitve v pristanišče na morju nikoli ne preživijo več kot 24 ur.
b) od odhoda do vrnitve v pristanišče na morju nikoli ne preživijo več kot 24 ur.
Sprememba 26
Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1 – uvodno besedilo
1.  Brez vpliva na posebne določbe iz večletnih načrtov kapitani ribiških plovil Skupnosti ali njihovi zastopniki sporočijo pristojnim organom države članice, katere pristanišče ali objekte za iztovarjanje želijo uporabiti, vsaj štiri ure pred predvidenim prihodom v pristanišče, razen če so pristojni organi dovolili zgodnejši prihod, naslednje podatke:
1.  Brez vpliva na posebne določbe iz večletnih načrtov kapitani ribiških plovil Skupnosti ali njihovi zastopniki v primeru, da imajo na krovu vrste, za katere veljajo omejitve ulova ali ribolovnega napora, sporočijo pristojnim organom države članice, katere pristanišče ali objekte za iztovarjanje želijo uporabiti, vsaj štiri ure pred predvidenim prihodom v pristanišče, razen če so pristojni organi dovolili zgodnejši prihod, naslednje podatke:
Sprememba 27
Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1 – točka d
d) datume ribolovnega potovanja in območja, na katerih so bili ulovi opravljeni;
d) datume ribolovnega potovanja in območja, na katerih so bili ulovi opravljeni; območje se določi z enako natančnostjo kot je predvidena v členu 14(1);
Sprememba 28
Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1 – točka f
f) količine posameznih vrst, obdržanih na krovu, vključno z vrnitvami brez ulova;
f) količine posameznih vrst, obdržanih na krovu;
Sprememba 29
Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 4
4.   Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 111 nekatere kategorije ribiških plovil izvzame iz obveznosti, določene v odstavku 1, za omejeno obdobje, ki se lahko podaljša, ali predvidi drugačen rok za obveščanje, pri čemer med drugim upošteva vrsto ribiških proizvodov ter razdaljo med ribolovnimi območji, kraji iztovarjanja in pristanišči, v katerih so zadevna plovila registrirana.
4.   Na predlog Komisije lahko Svet za nekatere kategorije ribiških plovil določi drugačen rok za obveščanje za obveznost iz odstavka 1, pri čemer med drugim upošteva vrsto ribiških proizvodov ter razdaljo med ribolovnimi območji, kraji iztovarjanja in pristanišči, v katerih so zadevna plovila registrirana.
Sprememba 30
Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 4 a (novo)
4a.  Pristojni organi države članice, kjer želi kapitan ribiškega plovila uporabiti pristanišče ali objekte za iztovarjanje in je za to zaprosil vsaj štiri ure pred predvidenim časom prihoda v pristanišče, v dveh urah po prejemu prošnje ustrezno izdajo dovoljenje.
Sprememba 31
Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 3
3.  V deklaraciji o pretovarjanju so navedeni pretovorjena količina ribiških proizvodov po vrstah, datum in kraj vsakega ulova, imena zadevnih plovil ter pristanišče pretovarjanja in namembno pristanišče. Kapitana obeh zadevnih plovil sta odgovorna za točnost takih deklaracij.
3.  V deklaraciji o pretovarjanju so navedeni pretovorjena količina ribiških proizvodov po vrstah, datum in kraj vsakega ulova, imena zadevnih plovil ter pristanišče pretovarjanja in namembno pristanišče. Kapitana obeh zadevnih plovil sta odgovorna za točnost takih deklaracij. Območje se določi z enako natančnostjo kot je predvidena v členu 14(1).
Sprememba 32
Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 4
4.  Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 111 nekatere kategorije ribiških plovil izvzame iz obveznosti, določene v odstavku 1, za omejeno obdobje, ki se lahko podaljša, ali predvidi drugačen rok za obveščanje, pri čemer med drugim upošteva vrsto ribiških proizvodov ter razdaljo med ribolovnimi območji, kraji iztovarjanja in pristanišči, v katerih so zadevna plovila registrirana.
črtano
Sprememba 33
Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 4
4.  Pri izdaji dovoljenja za iztovarjanje pristojni organi dodelijo enkratno številko iztovarjanja za iztovarjanje in o tem obvestijo kapitana plovila. Če je iztovarjanje prekinjeno, je za vnovični začetek iztovarjanja potrebna nova odobritev.
črtano
Sprememba 34
Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 2
2.  Brez vpliva na posebne določbe iz večletnih načrtov kapitan ribiškega plovila Skupnosti, katerega skupna dolžina presega deset metrov, ali njegov zastopnik z elektronskimi sredstvi pošlje deklaracijo o iztovarjanju pristojnim organom države članice zastave v dveh urah po končanem iztovarjanju.
2.  Brez vpliva na posebne določbe iz večletnih načrtov kapitan ribiškega plovila Skupnosti, katerega skupna dolžina presega deset metrov, ali njegov zastopnik z elektronskimi sredstvi pošlje deklaracijo o iztovarjanju pristojnim organom države članice zastave v šestih urah po končanem iztovarjanju.
Sprememba 35
Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 4
4.  Odstavek 2 se za ribiška plovila Skupnosti, katerih skupna dolžina je med 15 in 24 metri, uporablja od 1. julija 2011, za ribiška plovila Skupnosti, katerih skupna dolžina je med 10 in 15 metri, pa od 1. januarja 2012. Plovila Skupnosti do 15 metrov skupne dolžine so lahko izvzeta iz uporabe odstavka 2, če:
4.  Odstavek 2 se za ribiška plovila Skupnosti, katerih skupna dolžina je med 15 in 24 metri, uporablja od 1. julija 2011, za ribiška plovila Skupnosti, katerih skupna dolžina je med 10 in 15 metri, pa od 1. julija 2013. Plovila Skupnosti do 15 metrov skupne dolžine so lahko izvzeta iz uporabe odstavka 2, če:
a) delujejo izključno v teritorialnih morjih države članice zastave ali
a) delujejo izključno v teritorialnih morjih države članice zastave in
b) od odhoda do vrnitve v pristanišče na morju nikoli ne preživijo več kot 24 ur.
b) od odhoda do vrnitve v pristanišče na morju nikoli ne preživijo več kot 24 ur.
Sprememba 36
Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 5
5.  Za plovila, izvzeta iz zahteve iz odstavka 2, kapitan ali njegov zastopnik ob iztovarjanju napiše ter čim prej in najpozneje v 24 urah po iztovarjanju predloži deklaracijo o iztovarjanju pristojnim organom države članice, v kateri je bilo iztovarjanje opravljeno.
5.  Za plovila, izvzeta iz zahteve iz odstavka 2, kapitan ali njegov zastopnik ob iztovarjanju napiše ter čim prej in najpozneje v 24 urah po iztovarjanju predloži deklaracijo o iztovarjanju pristojnim organom države članice, v kateri je bilo iztovarjanje opravljeno, ti pa jo nato nemudoma posredujejo državi članici zastave.
Sprememba 37
Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 1
1.  Vsaka država članica evidentira vse ustrezne podatke o ribolovnih možnostih, kot so navedene v tem poglavju, izražene v ulovu in ribolovnem naporu, ter hrani izvirnike teh podatkov tri leta ali več v skladu z nacionalnimi pravili.
1.  Vsaka država članica evidentira vse ustrezne podatke o ribolovnih možnostih, kot so navedene v tem poglavju, izražene v ulovu, zavržkih in ribolovnem naporu, ter hrani izvirnike teh podatkov tri leta ali več v skladu z nacionalnimi pravili. Podatki v elektronski obliki se hranijo vsaj deset let.
Sprememba 38
Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 3
3.  Vsak ulov staleža ali skupine staležev, za katere velja kvota, ki ga opravijo ribiška plovila Skupnosti, se odpiše od kvote, ki velja za državo članico zastave za zadevni stalež ali skupino staležev, ne glede na kraj iztovarjanja.
3.  Vsak ulov in zavržek staleža ali skupine staležev, za katere velja kvota, ki ju opravijo ribiška plovila Skupnosti, se odpišeta od kvote, ki velja za državo članico zastave za zadevni stalež ali skupino staležev, ne glede na kraj iztovarjanja.
Sprememba 39
Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 3
3.  Zadevna država članica javno objavi odločitev iz odstavka 2 in jo nemudoma sporoči Komisiji in drugim državam članicam.Odločitev se objavi v Uradnem listu Evropske unije (serija C). Od datuma, ko je zadevna država članica javno objavila odločitev, države članice zagotovijo, da plovila, ki plujejo pod zastavo zadevne države članice, v njihovih vodah ali na njihovem ozemlju zadevnih rib ne hranijo na krovu, jih ne iztovarjajo, premeščajo v mrežaste kletke ali pretovarjajo.
3.  Zadevna država članica javno objavi odločitev iz odstavka 2 in jo nemudoma sporoči Komisiji, ki obvesti druge države članice. Odločitev se objavi v Uradnem listu Evropske unije (serija C). Od datuma, ko je zadevna država članica javno objavila odločitev, države članice preverijo s pomočjo ustrezne dokumentacije, da plovila, ki plujejo pod zastavo zadevne države članice, v njihovih vodah ali na njihovem ozemlju zadevnih rib, ulovljenih od datuma zaprtja, ne hranijo na krovu, jih ne iztovarjajo, premeščajo v mrežaste kletke ali pretovarjajo.
Sprememba 40
Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 3
3.  Ti odbitki in poznejše dodelitve se izvedejo tako, da se prednostno upoštevajo vrste in območja, za katere so bile ribolovne možnosti določene. Izvedejo se lahko med letom, v katerem je bila škoda povzročena, ali v naslednjem letu ali letih.
3.  Ti odbitki in poznejše dodelitve se izvedejo tako, da se prednostno upoštevajo vrste in območja, za katere so bile ribolovne možnosti določene. Izvedejo se lahko med letom, v katerem je bila škoda povzročena, ali v naslednjem letu.
Sprememba 41
Predlog uredbe
Člen 28 a (novo)
Člen 28a
Prenos neporabljenih kvot
1.  Če država članica svojih kvot v celoti ali deloma ne porabi v letu, v katerem so bile odobrene, lahko te kvote v istem letu porabi druga država članica. Najprej Komisija obvesti zadevne države članice, od katerih zahteva potrditev, da teh ribolovnih možnosti ne bodo porabile. Po potrditvi Komisija oceni vse neizrabljene ribolovne možnosti in države članice o tem obvesti, preden sprejme odločitev o njihovi prerazporeditvi v tesnem sodelovanju z zadevnimi državami članicami.
2.  Prenos zahtevkov v skladu s tem členom nikakor ne vpliva na dodelitev ribolovnih možnosti ali njihovo izmenjavo med državami članicami v skladu s členom 20 Uredbe (ES) št. 2371/2002.
3.  Podrobnejša pravila za uporabo tega člena, zlasti glede pogojev za uporabo ali prenos kvot, se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 111.
Sprememba 42
Predlog uredbe
Člen 33
Člen 33
Pretovarjanja v pristanišču
Ribiška plovila Skupnosti, ki opravljajo ribolovne dejavnosti na ribolovnih območjih, za katera se uporablja večletni načrt, ne smejo pretovoriti svojega ulova na krov drugega plovila ali vozila, če ulova pred tem ne iztovorijo za tehtanje v dražbenem centru ali pri drugem organu, ki so ga pooblastile države članice.
črtano
Sprememba 43
Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 4 a (novo)
4a.  Države članice lahko določijo pristanišče, ki ne izpolnjuje zahtev iz odstavka 4, da se prepreči, da bi morala plovila do pristanišča prepluti razdaljo, daljšo od 50 milj.
Sprememba 44
Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 2 – uvodno besedilo
2.  Pri ribolovu, pri katerem je dovoljeno imeti na krovu več kot dve vrsti ribolovnega orodja, je orodje, ki se ne uporablja, spravljeno tako, da ga ni mogoče takoj uporabiti, v skladu z naslednjimi pogoji:
2.  Pri ribolovu, pri katerem je dovoljeno imeti na krovu več kot eno vrsto ribolovnega orodja, je orodje, ki se ne uporablja, spravljeno tako, da ga ni mogoče takoj uporabiti, v skladu z naslednjimi pogoji:
Sprememba 45
Predlog uredbe
Člen 41 – odstavek 1
1.  Kapitan ribiškega plovila evidentira vse zavržke, katerih količina presega 15 kg v ekvivalentu žive teže, in te podatke nemudoma, če je mogoče z elektronskimi sredstvi, sporoči pristojnim organom.
1.  Kapitan ribiškega plovila evidentira vse zavržke, katerih količina na izvleko ribolovnega orodja in na ribolovno potovanje presega 15 kg v ekvivalentu žive teže, in te podatke nemudoma, če je mogoče z elektronskimi sredstvi, sporoči pristojnim organom. Komisija preuči sistem za vgradnjo opreme za video nadzor, da se zagotovi skladnost s to uredbo. Izpuščene ribe v rekreacijskem ribolovu se za namene te uredbe ne štejejo za zavržke ali umrljivost.
Sprememba 46
Predlog uredbe
Člen 42
Za plovila, opremljena s sistemom za spremljanje plovil, države članice na podlagi podatkov iz sistema za spremljanje plovil sistematično preverijo, ali informacije, ki jih prejme center za spremljanje ribištva, ustrezajo dejavnostim, zabeleženim v ladijskem dnevniku, in podatkom opazovalcev, kadar so ti na voljo. Takšno navzkrižno preverjanje se zabeleži v računalniško berljivi obliki in se hrani tri leta.
Za plovila, opremljena s sistemom za spremljanje plovil, države članice na podlagi podatkov iz sistema za spremljanje plovil sistematično preverijo, ali informacije, ki jih prejme center za spremljanje ribištva, ustrezajo dejavnostim, zabeleženim v ladijskem dnevniku, in podatkom opazovalcev, kadar so ti na voljo. Takšno navzkrižno preverjanje se zabeleži v računalniško berljivi obliki in se hrani deset let.
Sprememba 47
Predlog uredbe
Poglavje IV – oddelek 4
Oddelek 4
Črta se celoten oddelek 4.
Zaprtje ribolovnih območij v realnem času
Sprememba 48
Predlog uredbe
Člen 47 – odstavek 1
1.  Za rekreacijski ribolov s plovilom v vodah Skupnosti na stalež, za katerega velja večletni načrt, je potrebno dovoljenje za to plovilo, ki ga izda država članica zastave.
1.  Rekreacijski ribolov, ki se izvaja s plovila v morskih vodah Skupnosti na stalež, za katerega velja večletni obnovitveni načrt, lahko oceni država članica, v vodah katere se ta izvaja. To ne velja za ribolov z ribiško palico z obale.
Sprememba 49
Predlog uredbe
Člen 47 – odstavek 2
2.  Ulove pri rekreacijskem ribolovu na staleže, za katere velja večletni načrt, evidentira država članica zastave.
2.   Države članice lahko v dveh letih po datumu začetka veljavnosti te uredbe ocenijo vpliv rekreacijskega ribolova, ki se izvaja v njihovih vodah, in te informacije predložijo Komisiji. Zadevna država članica in Komisija na podlagi mnenja znanstvenega, tehničnega in gospodarskega odbora za ribištvo odločita, kateri rekreacijski ribolov močno vpliva na staleže rib. Za ribolov z močnim vplivom zadevna država članica v tesnem sodelovanju s Komisijo vzpostavi sistem za spremljanje, ki omogoča natančno oceno skupnega rekreacijskega ulova za vsak stalež rib. Rekreacijski ribolov upošteva cilje skupne ribiške politike.
Sprememba 50
Predlog uredbe
Člen 47 – odstavek 3
3.  Ulovi vrst, za katere velja večletni načrt pri rekreacijskem ribolovu, se vštejejo v zadevne kvote države članice zastave. Zadevne države članice določijo delež takih kvot, ki se uporablja izključno za namene rekreacijskega ribolova.
3.  Kjer se ugotovi, da ima rekreacijski ribolov močan vpliv, se ulovi vštejejo v zadevno kvoto države članice zastave. Država članica lahko določi delež take kvote, ki se uporablja izključno za namene takšnega rekreacijskega ribolova.
Sprememba 51
Predlog uredbe
Člen 48 – odstavek 3
3.  Kadar je za dano vrsto določena najmanjša velikost, morajo biti gospodarski subjekti, odgovorni za prodajo, skladiščenje ali prevažanje, sposobni dokazati geografsko poreklo proizvodov, ki se izrazi z navedbo podobmočja in razdelka ali podrazdelka, ali kadar je to ustrezno, statističnega območja, na katerem veljajo omejitve ulova v skladu z zakonodajo Skupnosti.
3.  Gospodarski subjekti, odgovorni za prodajo, skladiščenje ali prevažanje, morajo biti sposobni dokazati geografsko poreklo proizvodov, ki se izrazi z enako natančnostjo, kot je predvidena v členu 14(1).
Sprememba 52
Predlog uredbe
Člen 50 – odstavek 2 d a (novo)
da) območje ulova z enako natančnostjo kot je predvidena v členu 14(1);
Sprememba 53
Predlog uredbe
Člen 54 – odstavek 1
1.  Registrirani kupci, registrirane dražbe ali drugi organi ali osebe, ki so odgovorni za prvo trženje ribiških proizvodov, iztovorjenih v državi članici, v dveh urah po prvi prodaji pristojnim organom države članice, na ozemlju katere poteka prva prodaja, elektronsko predložijo obvestilo o prodaji. Če ta država članica ni država zastave plovila, ki je iztovorilo ribe, zagotovijo, da se po prejemu zadevnih informacij kopija obvestila o prodaji predloži pristojnim organom države članice zastave. Za točnost obvestila o prodaji odgovarjajo navedeni kupci, dražbe, organi ali osebe.
1.  Registrirani kupci, registrirane dražbe ali drugi organi ali osebe, ki so odgovorni za prvo trženje ribiških proizvodov, iztovorjenih v državi članici, v šestih urah po prvi prodaji pristojnim organom države članice, na ozemlju katere poteka prva prodaja, elektronsko predložijo obvestilo o prodaji. Če ta država članica ni država zastave plovila, ki je iztovorilo ribe, zagotovijo, da se po prejemu zadevnih informacij kopija obvestila o prodaji nemudoma predloži pristojnim organom države članice zastave. Za točnost obvestila o prodaji odgovarjajo navedeni kupci, dražbe, organi ali osebe.
Sprememba 54
Predlog uredbe
Člen 55 – točka e
e) zadevno ime ali črkovno kodo FAO vsake vrste in njeno geografsko poreklo, ki se izrazi z navedbo podobmočja in razdelka ali podrazdelka, v katerem veljajo omejitve ulova v skladu z zakonodajo Skupnosti;
e) zadevno ime ali črkovno kodo FAO vsake vrste in njeno geografsko poreklo se izrazi z enako natančnostjo kot je predvidena v členu 14(1);
Sprememba 55
Predlog uredbe
Člen 55 – točka e a (novo)
ea) količino vsake vrste, izraženo v kilogramih žive teže;
Sprememba 56
Predlog uredbe
Člen 63 – odstavek 6
6.  Vse stroške, ki nastanejo zaradi dejavnosti opazovalcev v skladu s tem členom, krijejo države članice zastave. Države članice lahko te stroške delno ali v celoti zaračunajo upravljavcem plovil, ki plujejo pod njihovimi zastavami in delujejo na zadevnem ribolovnem območju.
6.  Vse stroške, ki nastanejo zaradi dejavnosti opazovalcev v skladu s tem členom, krijejo države članice zastave in Komisija.
Sprememba 57
Predlog uredbe
Člen 69
Države članice vzpostavijo in posodabljajo elektronsko zbirko podatkov, v katero nalagajo vsa poročila o inšpekcijskih pregledih in nadzorih, ki jih sestavijo njihovi uradniki.
Države članice vzpostavijo in posodabljajo elektronsko zbirko podatkov, v katero nalagajo vsa poročila o inšpekcijskih pregledih in nadzorih, ki jih sestavijo njihovi uradniki, vključno s poročili opazovalcev.
Sprememba 58
Predlog uredbe
Člen 78
Država članica, ki izvaja inšpekcijski pregled, lahko pregon kršitve prenese na pristojne organe države članice zastave, države članice registracije ali države članice, katere državljan je storilec, če se to opravi v dogovoru s to državo članico in pod pogojem, da je več verjetnosti za doseganje rezultatov iz člena 81(2).
Država članica, ki izvaja inšpekcijski pregled, lahko pregon kršitve prenese na pristojne organe države članice zastave ali države članice, katere državljan je storilec, če se to opravi v dogovoru s to državo članico in pod pogojem, da je več verjetnosti za doseganje rezultatov iz člena 81(2).
Sprememba 59
Predlog uredbe
Člen 82 – odstavek 1
1.  Države članice zagotovijo, da se fizična oseba, ki je storila resno kršitev, ali pravna oseba, ki se šteje za odgovorno za resno kršitev, kaznuje z učinkovitimi, sorazmernimi in odvračilnimi upravnimi ukrepi v skladu z naborom kazni in ukrepov, določenih v poglavju IX Uredbe (ES) št. 1005/2008.
1.  Države članice zagotovijo, da se fizična oseba, ki je storila resno kršitev, ali pravna oseba, ki se šteje za odgovorno za resno kršitev, praviloma kaznuje z učinkovitimi, sorazmernimi in odvračilnimi upravnimi ukrepi v skladu z naborom kazni in ukrepov, določenih v poglavju IX Uredbe (ES) št. 1005/2008.
Sprememba 61
Predlog uredbe
Člen 82 – odstavek 6 a (novo)
6a.  Države članice zagotovijo, da so gospodarski subjekti, za katere je ugotovljeno, da so odgovorni za resno kršitev pravil skupne ribiške politike, izključeni od ugodnosti, ki izhajajo iz Evropskega sklada za ribištvo, sporazumov o partnerstvu v ribiškem sektorju ali druge državne pomoči. Poleg kazni, ki jih določa to poglavje, se določijo druge kazni ali ukrepi, zlasti povračilo javne pomoči ali subvencij, ki so jih v zadevnem finančnem obdobju prejela plovila, ki izvajajo nezakonit, neprijavljen in nereguliran ribolov.
Sprememba 62
Predlog uredbe
Člen 84 – odstavek 1
1.  Države članice uporabijo sistem kazenskih točk, na podlagi katerega imetnik dovoljenja za ribolov prejme ustrezne kazenske točke zaradi kršenja pravil skupne ribiške politike.
1.  Države članice uporabijo sistem kazenskih točk, na podlagi katerega imetnik dovoljenja za ribolov prejme ustrezne kazenske točke zaradi resnega kršenja pravil skupne ribiške politike.
Sprememba 63
Predlog uredbe
Člen 84 – odstavek 2
2.  Kadar fizična oseba stori resno kršitev ali se za pravno osebo domneva, da je odgovorna za kršitev pravil skupne ribiške politike, se imetniku dovoljenja za ribolov zaradi kršitve dodeli ustrezno število točk. Imetnik dovoljenja za ribolov ima pravico do revizije postopka v skladu z nacionalno zakonodajo.
2.  Kadar fizična oseba stori resno kršitev ali se za pravno osebo domneva, da je odgovorna za resno kršitev pravil skupne ribiške politike, se imetniku dovoljenja za ribolov zaradi resne kršitve dodeli ustrezno število točk. Imetnik dovoljenja za ribolov ima pravico do revizije postopka v skladu z nacionalno zakonodajo.
Sprememba 64
Predlog uredbe
Člen 84 – odstavek 2 a (novo)
2a.  Dokler so imetniku dovoljenja za ribolov dodeljene kazenske točke, je v tem času izključen od prejemanja subvencij Skupnosti in nacionalne državne pomoči.
Sprememba 65
Predlog uredbe
Člen 84 – odstavek 4
4.  V primeru resne kršitve dodeljene kazenske točke znašajo najmanj polovico točk iz odstavka 3.
črtano
Sprememba 66
Predlog uredbe
Člen 84 – odstavek 5
5.  Če imetnik odvzetega dovoljenja za ribolov v treh letih od datuma zadnje kršitve ne stori druge kršitve, se mu brišejo vse točke iz dovoljenja za ribolov.
5.  Če imetnik odvzetega dovoljenja za ribolov v treh letih od datuma zadnje resne kršitve ne stori druge resne kršitve, se mu brišejo vse točke iz dovoljenja za ribolov.
Sprememba 67
Predlog uredbe
Člen 84 – odstavek 7
7.  Države članice določijo tudi sistem kazenskih točk, na podlagi katerega kapitan in častniki plovila prejmejo ustrezne kazenske točke zaradi kršenja pravil skupne ribiške politike.
7.  Države članice določijo tudi sistem kazenskih točk, na podlagi katerega kapitan ali poveljnik plovila prejmejo ustrezne kazenske točke zaradi kršenja pravil skupne ribiške politike.
Sprememba 68
Predlog uredbe
Člen 85 – odstavek 1
1.  Države članice v nacionalni zbirki podatkov evidentirajo vse kršitve pravil skupne ribiške politike, ki jih zagrešijo plovila, ki plujejo pod njihovo zastavo, ali njihovi državljani, vključno z naloženimi kaznimi in številom dodeljenih točk. Države članice v svoji zbirki podatkov o kršitvah evidentirajo tudi kršitve, ki jih zagrešijo plovila, ki plujejo pod njihovo zastavo, ali njihovi državljani in ki se preganjajo v drugih državah članicah, po prejemu obvestila o dokončnem sklepu sodno pristojne države članice v skladu s členom 82.
1.  Države članice v nacionalni zbirki podatkov evidentirajo vse kršitve pravil skupne ribiške politike, ki jih zagrešijo odgovorni za plovila, ki plujejo pod njihovo zastavo, ali njihovi državljani, vključno z naloženimi kaznimi in številom dodeljenih točk. Države članice v svoji zbirki podatkov o kršitvah evidentirajo tudi kršitve, ki jih zagrešijo plovila, ki plujejo pod njihovo zastavo, ali njihovi državljani in ki se preganjajo v drugih državah članicah, po prejemu obvestila o dokončnem sklepu sodno pristojne države članice v skladu s členom 82.
Sprememba 69
Predlog uredbe
Člen 85 – odstavek 3
3.  Kadar država članica zaprosi drugo državo članico za informacije v zvezi s pregonom kršitve, zaprošena država članica zagotovi ustrezne informacije o zadevnih ribiških plovilih in osebah.
3.  Kadar država članica zaprosi drugo državo članico za informacije v zvezi s pregonom kršitve, zaprošena država članica nemudoma zagotovi ustrezne informacije o zadevnih ribiških plovilih in osebah.
Sprememba 70
Predlog uredbe
Člen 85 – odstavek 3 a (novo)
3a.  Informacije o storjenih kršitvah, za katera je bila ribiškim plovilom in zadevnim posameznikom izrečena obsodba, bodo dostopne javnosti prek javnega dela spletnega mesta iz člena 107.
Sprememba 71
Predlog uredbe
Člen 91 – odstavek 4
4.  Uradniki zadevne države članice morajo imeti možnost, da so prisotni med inšpekcijskim pregledom, in morajo uradnikom Komisije na njihovo zahtevo pomagati pri izvajanju njihovih nalog.
4.  Uradniki zadevne države članice so vedno prisotni med inšpekcijskim pregledom, in morajo uradnikom Komisije na njihovo zahtevo pomagati pri izvajanju njihovih nalog.
Sprememba 72
Predlog uredbe
Člen 95 – odstavek 1 – točka a
α) določbe te uredbe niso bile izpolnjene zaradi delovanja ali opustitve delovanja, ki jo je mogoče neposredno pripisati zadevni državi članici, in da
črtano
Sprememba 73
Predlog uredbe
Člen 96 – odstavek 1
1.  Kadar država članica ne izpolnjuje svojih obveznosti za izvajanje večletnega načrta in kadar ima Komisija razloge za sklepanje, da je neizpolnjevanje teh obveznosti posebno škodljivo za zadevne staleže, lahko Komisija začasno zapre ribolovna območja, na katera vplivajo te pomanjkljivosti.
1.  Kadar država članica ne izpolnjuje svojih obveznosti za izvajanje večletnega načrta in kadar ima Komisija dokaze, da je neizpolnjevanje teh obveznosti posebno škodljivo za zadevne staleže, lahko Komisija začasno zapre ribolovna območja, na katera vplivajo te pomanjkljivosti.
Sprememba 74
Predlog uredbe
Člen 97 – odstavek 1 – uvodno besedilo
1.  Kadar Komisija ugotovi, da je država članica presegla svojo ribolovno kvoto, dodelitev ali delež staleža oziroma skupine staležev, ki so ji na voljo, lahko v naslednjem letu ali letih izvede odbitek od letne kvote, dodelitve ali deleža države članice, ki je presegla dovoljeni obseg ribolova, z uporabo multiplikatorja v skladu z naslednjo tabelo:
1.  Kadar Komisija ugotovi, da je država članica presegla svojo ribolovno kvoto, dodelitev ali delež staleža oziroma skupine staležev, ki so ji na voljo, lahko v naslednjem letu izvede odbitek od letne kvote, dodelitve ali deleža države članice, ki je presegla dovoljeni obseg ribolova, z uporabo multiplikatorja v skladu z naslednjo tabelo:
Sprememba 75
Predlog uredbe
Člen 97 – odstavek 1 – tabela

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Obseg prelova glede na dovoljene iztovore

Multiplikator

Največ 5 %

Prelov * 1,0

Nad 5 % do 10 %

Prelov * 1,1

Nad 10 % do 20 %

Prelov * 1,2

Nad 20 % do 40 %

Prelov * 1,4

Nad 40 % do 50 %

Prelov * 1,8

Vsak nadaljnji prelov nad 50 %

Prelov * 2,0

Sprememba

Obseg prelova glede na dovoljene iztovore

Multiplikator

Prvih 10 %

Odbitek = prelov x 1,00

Naslednjih 10 % do 20 % skupaj

Odbitek = prelov x 1,10

Naslednjih 20% do 40% skupaj

Odbitek = prelov x 1,20

Vsak nadaljnji prelov nad 40 %

Odbitek = prelov x 1,40

Opomba: Odstotkovni intervali se nadomestijo z vrednostmi z intervali iz člena 5(2) Uredbe Sveta (ES) št. 847/96 z dne 6. maja 1996 o uvedbi dodatnih pogojev za upravljanje celotnih dovoljenih ulovov (TAC) in kvot iz leta v leto.

Sprememba 76
Predlog uredbe
Člen 97 – odstavek 1 a (novo)
1a.  Če kvota, dodelitev ali delež staleža oziroma skupine staležev, ki so dodeljeni državi članici, ne presežejo 100 ton, se znižanje za presežek kvote dodeljuje linearno, in ne po odstotkih, razen za vrste, vključene v večletni načrt, za katere velja odstavek 1.
Sprememba 77
Predlog uredbe
Člen 97 – odstavek 2
2.  Če je država članica v predhodnih dveh letih večkrat zapored presegla svojo ribolovno kvoto, dodelitev ali delež staleža oziroma skupine staležev, če je prelov posebno škodljiv za zadevne staleže ali če za staleže velja večletni načrt, se multiplikator iz odstavka 1 podvoji.
2.  Če je država članica v predhodnih dveh letih večkrat zapored presegla svojo ribolovno kvoto, dodelitev ali delež staleža oziroma skupine staležev, ki so posebej občutljivi za prelov ali zanje velja večletni načrt, se multiplikator iz odstavka 1 podvoji.
Sprememba 78
Predlog uredbe
Člen 97 – odstavek 3
3.  Če država članica zajema ulove iz staležev, za katere velja kvota, vendar nima na voljo take kvote, dodelitve ali deleža staleža oziroma skupine staležev, lahko Komisija v naslednjem letu ali letih odšteje odbitek od drugih kvot ali skupin staležev, ki so tej državi članici na voljo v skladu z odstavkom 1.
črtano
Sprememba 79
Predlog uredbe
Člen 98
Člen 98
črtano
Odbitki kvot zaradi neizpolnjevanja ciljev skupne ribiške politike
1.  Če obstajajo dokazi, da država članica ne izpolnjuje pravil o ohranjevanju, nadzoru, inšpekcijskih pregledih ali izvrševanju v okviru skupne ribiške politike in da to lahko resno ogroža ohranjevanje živih vodnih virov ali učinkovito delovanje sistema nadzora in izvrševanja Skupnosti, lahko Komisija izvede odbitek od letnih kvot, dodelitev ali deležev staleža oziroma skupine staležev, ki so na voljo tej državi članici.
2.  Komisija zadevno državo članico pisno obvesti o svojih ugotovitvah in določi rok, ki ni daljši od desetih delovnih dni, v katerem mora država članica dokazati, da se ribolovna območja lahko varno izkoriščajo.
3.  Ukrepi iz odstavka 1 se uporabijo le, če država članica ne odgovori na to zahtevo Komisije v roku, določenem v odstavku 2, ali če se odgovor šteje za nezadovoljivega ali jasno kaže na dejstvo, da se potrebni ukrepi niso izvedli.
4.  Podrobnejša pravila za uporabo tega člena, zlasti za določitev zadevnih količin, se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 111.
Sprememba 80
Predlog uredbe
Člen 100
Člen 100
črtano
Zavrnitev izmenjave kvot
Komisija lahko zavrne možnost izmenjave kvot v skladu s členom 20(5) Uredbe (ES) št. 2371/2002:
a) za kvote, pri katerih so bile za več kot 10 % presežene kvote, ki so na voljo eni od zadevnih držav članic, v katerem koli od predhodnih dveh let, ali
b) če zadevna država članica ne sprejme ustreznih ukrepov, da bi zagotovila pravilno upravljanje ribolovnih možnosti zadevnih staležev, zlasti zaradi nedelovanja računalniško podprtega sistema potrjevanja iz člena 102 ali nezadostnega delovanja sistemov za zagotavljanje podatkov za ta sistem potrjevanja.
Sprememba 81
Predlog uredbe
Člen 101 – odstavek 1
1.  Če obstajajo dokazi, vključno s tistimi, ki temeljijo na izsledkih vzorčenja, ki ga opravi Komisija, da ribolovne dejavnosti in/ali ukrepi države članice ali držav članic slabijo skupno ribiško politiko ali ogrožajo morski ekosistem, to pa zahteva takojšnje ukrepanje, se lahko Komisija na utemeljeno zahtevo katere koli države članice ali na lastno pobudo odloči sprejeti nujne ukrepe, ki trajajo največ eno leto. Komisija lahko sprejme novo odločitev za podaljšanje nujnih ukrepov za največ šest mesecev.
1.  Če obstajajo dokazi, vključno s tistimi, ki temeljijo na izsledkih vzorčenja, ki ga opravi Komisija, da ribolovne dejavnosti in/ali ukrepi države članice ali držav članic slabijo skupno ribiško politiko ali ogrožajo morski ekosistem, to pa zahteva takojšnje ukrepanje, se lahko Komisija na utemeljeno zahtevo katere koli države članice ali na lastno pobudo odloči sprejeti nujne ukrepe, ki trajajo največ šest mesecev. Komisija lahko sprejme novo odločitev za podaljšanje nujnih ukrepov za največ šest mesecev.
Sprememba 82
Predlog uredbe
Člen 101 – odstavek 2 – točka g
g) prepoved ribolova za ribiška plovila, ki plujejo pod zastavo zadevne države članice, v vodah pod jurisdikcijo drugih držav članic;
g) prepoved ribolova za ribiška plovila, ki plujejo pod zastavo zadevne države članice, v vodah pod jurisdikcijo drugih držav članic, tretje države ali na odprtem morju;
Sprememba 83
Predlog uredbe
Člen 101 – odstavek 3
3.  Država članica hkrati sporoči zahtevo iz odstavka 1 Komisiji in zadevnim državam članicam. Druge države članice lahko Komisiji predložijo pisne pripombe v petih delovnih dneh od prejema zahtevka. Komisija sprejme odločbo v 15 delovnih dneh od prejema zahtevka.
3.  Država članica hkrati sporoči zahtevo iz odstavka 1 Komisiji in zadevnim državam članicam. Druge države članice lahko Komisiji predložijo pisne pripombe v 15 delovnih dneh od prejema zahtevka. Komisija sprejme odločbo v 15 delovnih dneh od prejema zahtevka.
Sprememba 84
Predlog uredbe
Člen 101 – odstavek 5
5.  Zadevne države članice lahko odločbo Komisije predajo Svetu v desetih delovnih dneh od prejema uradnega obvestila.
5.  Zadevne države članice lahko odločbo Komisije predajo Svetu v 15 delovnih dneh od prejema uradnega obvestila.
Sprememba 85
Predlog uredbe
Člen 104 – odstavek 2
2.  Komisiji ali drugi državi članici se ne sporočijo imena fizičnih oseb, razen ko je tako obveščanje izrecno določeno v tej uredbi ali če je to potrebno zaradi preprečevanja ali preganjanja kršitev ali zaradi preverjanja očitnih kršitev. Podatki iz odstavka 1 se ne smejo pošiljati, razen če so v istem sklopu kakor drugi podatki, in to v obliki, ki ne dopušča posredne ali neposredne identifikacije fizičnih oseb.
2.  Komisiji ali drugi državi članici se ne sporočijo osebni podatki, razen ko je tako obveščanje izrecno določeno v tej uredbi ali če je to potrebno zaradi preprečevanja ali preganjanja kršitev ali zaradi preverjanja očitnih kršitev. Podatki iz odstavka 1 se ne smejo pošiljati, razen če so v istem sklopu kakor drugi podatki, in to v obliki, ki ne dopušča posredne ali neposredne identifikacije fizičnih oseb.
Sprememba 86
Predlog uredbe
Člen 105 – odstavek 1
1.  Države članice in Komisija sprejmejo potrebne ukrepe, da zagotovijo zaupno obravnavo podatkov, prejetih in zbranih na podlagi te uredbe, ter upoštevajo vsa pravila o poklicni in poslovni skrivnosti podatkov.
1.  Države članice in Komisija sprejmejo potrebne ukrepe, da zagotovijo zaupno obravnavo podatkov, prejetih in zbranih na podlagi te uredbe, ter upoštevajo vsa pravila o poklicni in poslovni skrivnosti podatkov v skladu z vsemi veljavnimi določbami iz Uredbe (ES) št. 45/2001 in Direktive 95/46/ES.
Sprememba 87
Predlog uredbe
Člen 105 – odstavek 4
4.  Podatki, ki se na podlagi te uredbe sporočijo osebam, ki delajo za pristojne organe, sodišča, druge javne organe in Komisijo ali organ, ki ga ta imenuje, in katerih razkritje bi škodilo:
črtano
a) varovanju zasebnosti in integritete posameznika v skladu z zakonodajo Skupnosti o varstvu osebnih podatkov;
b) poslovnim interesom fizične ali pravne osebe, vključno z intelektualno lastnino;
c) poteku sodnih postopkov in pravnemu svetovanju ali
d) namenu inšpekcijskih pregledov ali preiskav;
so dovoljeni le, če je to potrebno, da se doseže prenehanje ali prepoved kršitve pravil skupne ribiške politike, in organ, ki informacije sporoči, soglaša z njihovim razkritjem.
Sprememba 88
Predlog uredbe
Člen 108 – odstavek 3
3.  Vsaka država članica Komisiji in organu, ki ga ta imenuje, zagotovi oddaljen dostop do varnega dela svoje spletne strani. Država članica odobri dostop uradnikom Komisije na podlagi elektronskih potrdil, ki jih izdela Komisija ali organ, ki ga ta imenuje.
3.  Vsaka država članica Komisiji in organu, ki ga ta imenuje, zagotovi oddaljen dostop do varnega dela svoje spletne strani. Država članica odobri dostop uradnikom Komisije na podlagi elektronskih potrdil, ki jih izdela Komisija ali organ, ki ga ta imenuje.
Tretje države dobijo informacije iz odstavkov 1(b), 1(d) in 1(f) za plovila Skupnosti, ki prosijo za dovoljenje za ribolov v njihovih vodah. Informacije se posredujejo na zahtevo zadevne tretje države in takoj, pod pogojem da tretja država pisno zagotovi zaupnost teh informacij. Za prenos osebnih podatkov v skladu s to določbo se šteje, da je v skladu s členom 26(1)(d) Direktive 95/46/ES.
Sprememba 89
Predlog uredbe
Člen 112
Uredba (ES) št. 768/2005
Člen 17 a – odstavek 1 – uvodno besedilo
1.  Brez poseganja v izvedbena pooblastila, ki jih Pogodba podeljuje Komisiji, Agencija pomaga Komisiji pri ocenjevanju in nadziranju uporabe pravil skupne ribiške politike v državah članicah. Agencija lahko izvaja inšpekcijske preglede javnih organov in zasebnih subjektov v državah članicah. V ta namen lahko v skladu s predpisi zadevne države članice
1.  Brez poseganja v izvedbena pooblastila, ki jih Pogodba podeljuje Komisiji, Agencija pomaga Komisiji pri ocenjevanju in nadziranju uporabe pravil skupne ribiške politike v državah članicah. Agencija lahko z lastnimi sredstvi izvaja inšpekcijske preglede javnih organov in zasebnih subjektov v državah članicah. V ta namen lahko v skladu s predpisi zadevne države članice
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov