Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2008/2276(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0184/2009

Előterjesztett szövegek :

A6-0184/2009

Viták :

PV 21/04/2009 - 19
CRE 21/04/2009 - 19

Szavazatok :

PV 23/04/2009 - 6.1
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2009)0260

Elfogadott szövegek
PDF 632kWORD 258k
2009. április 23., Csütörtök - Strasbourg
2007. évi mentesítés: az EU általános költségvetése, Európai Parlament
P6_TA(2009)0260A6-0184/2009
Határozat
 Állásfoglalás

1.Az Európai Parlament 2009. április 23-i határozata az Európai Unió 2007-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (C6-0416/2008 – 2008/2276(DEC))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Európai Unió 2007-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésére(1),

–   tekintettel az Európai Közösségek 2007-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára – I. kötet (SEC (2008)2359 – C6-0416/2008)(2),

–   tekintettel a 2007-es pénzügyi évre vonatkozó költségvetési és pénzügyi gazdálkodásról szóló jelentés I. szakaszára (Európai Parlament)(3),

–   tekintettel a belső ellenőr 2007-re vonatkozó éves jelentésére,

–   tekintettel a Számvevőszéknek a 2007-es pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtásáról szóló éves jelentésére(4), az ellenőrzés alá vont intézmények válaszaival együtt,

–   tekintettel a Számvevőszék által az EK-Szerződés 248. cikke értelmében kiállított, az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló megbízhatósági nyilatkozatra(5),

–   tekintettel az EK-Szerződés 272. cikkének (10) bekezdésére és 275. cikkére, valamint az Euratom-Szerződés 179a. cikkére,

–   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(6), és különösen 145., 146. és 147. cikkére,

–   tekintettel az Európai Parlament költségvetésének végrehajtásáról szóló belső szabályzat 13. cikkére(7),

–   tekintettel a költségvetési rendelet 147. cikkének (1) bekezdésére, amelynek értelmében minden közösségi intézmény köteles megtenni a megfelelő lépéseket az Európai Parlament mentesítési határozatát kísérő észrevételek nyomon követésére,

–   tekintettel a 2007-es költségvetési eljárás vonatkozásában a II., IV., V., VI., VII., VIII(A). és VIII(B). szakaszokra vonatkozó iránymutatásokról és az Európai Parlament előzetes költségvetési becsléseiről (I. szakasz) szóló, 2006. március 15-i állásfoglalására(8),

–   tekintettel eljárási szabályzata 71. cikkére, 74. cikkének (3) bekezdésére és V. mellékletére,

–   tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A6–0184/2009),

A.   mivel a számvevőszéki jelentés(9) szerint a 2007. évi igazgatási kiadások tekintetében minden intézmény kielégítően működtette a költségvetési rendeletben előírt felügyeleti és kontrollrendszereket, és a vizsgált tranzakciókban nem voltak lényeges hibák,

B.   mivel a főtitkár 2008. június 3-án igazolta, hogy megfelelő biztosítéka van arra, hogy a Parlament költségvetését a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvével összhangban hajtották végre, és hogy a bevezetett ellenőrzési keret megfelelő biztosítékokat nyújt az alapul szolgáló műveletek jogszerűsége és szabályszerűsége tekintetében,

1.   mentesítést ad elnöke számára az Európai Parlament 2007-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.   megjegyzéseit az alábbi állásfoglalásban foglalja össze;

3.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot és az annak szerves részét képező állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bíróságnak, a Számvevőszéknek, az Európai Ombudsmannak és az Európai Adatvédelmi Biztosnak, és gondoskodjon közzétételükről az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat).

(1) HL L 77, 2007.3.16.
(2) HL C 287., 2008.11.10., 1.o.
(3) HL C 148., 2008.6.13., 1. o.
(4) HL C 286., 2008.11.10., 1. o.
(5) HL C 287., 2008.11.10., 111. o.
(6) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
(7) PE 349.540/Bur/ann/fin.
(8) HL C 291. E, 2006.11.30., 311. o.
(9) HL C 286., 2008.11.10., 11.6 pont.


2.Az Európai Parlament 2009. április 23-i állásfoglalása az Európai Unió 2007-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel, I. szakasz – Európai Parlament (C6-0416/2008 – 2008/2276(DEC))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Európai Unió 2007-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésére(1),

–   tekintettel az Európai Közösségek 2007-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára – I. kötet (SEC (2008)2359 – C6-0416/2008)(2),

–   tekintettel a 2007. pénzügyi évre vonatkozó költségvetési és pénzügyi gazdálkodásról szóló jelentés I. szakaszára (Európai Parlament)(3),

–   tekintettel a belső ellenőr 2007-re vonatkozó éves jelentésére,

–   tekintettel a Számvevőszéknek a 2007-es pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtásáról szóló éves jelentésére(4), az ellenőrzés alá vont intézmények válaszaival együtt,

–   tekintettel a Számvevőszék által az EK-Szerződés 248. cikke értelmében kiállított, az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló megbízhatósági nyilatkozatra(5),

–   tekintettel az EK-Szerződés 272. cikkének (10) bekezdésére, 275. cikkére és az Euratom-Szerződés 179a. cikkére,

–   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(6), és különösen 145., 146. és 147. cikkére,

–   tekintettel az Európai Parlament költségvetésének végrehajtásáról szóló belső szabályzat 13. cikkére(7),

–   tekintettel a költségvetési rendelet 147. cikkének (1) bekezdésére, amelynek értelmében minden közösségi intézmény köteles megtenni a megfelelő lépéseket az Európai Parlament mentesítési határozatát kísérő észrevételek nyomon követésére,

–   tekintettel a 2007-es költségvetési eljárás vonatkozásában a II., IV., V., VI., VII., VIII(A). és VIII(B). szakaszokra vonatkozó iránymutatásokról és az Európai Parlament előzetes költségvetési becsléseiről (I. szakasz) szóló, 2006. március 15-i állásfoglalására(8),

–   tekintettel eljárási szabályzata 71. cikkére, 74. cikkének (3) bekezdésére és V. mellékletére,

–   tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A6–0184/2009),

A.   mivel a számvevőszéki jelentés szerint a 2007. évi igazgatási kiadások tekintetében minden intézmény kielégítően működtette a költségvetési rendeletben előírt felügyeleti és kontrollrendszereket, és a vizsgált tranzakciókban nem voltak lényeges hibák(9),

B.   mivel a főtitkár 2008. június 3-án igazolta, hogy megfelelő biztosítéka van arra, hogy a Parlament költségvetését a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvével összhangban hajtották végre, és hogy a bevezetett ellenőrzési keret megfelelő biztosítékokat nyújt az alapul szolgáló műveletek jogszerűsége és szabályszerűsége tekintetében,

A Parlament költségvetési gazdálkodásának főbb változásai a 2004–2009-es parlamenti ciklusban

1.   emlékeztet arra, hogy a 2004–2009-es parlamenti ciklusban ez az utolsó mentesítési eljárás, és ebben az időszakban az EU költségvetési gazdálkodásában általában, és a Parlament gazdálkodásában különösen számos változtatásra került sor;

2.   emlékeztet arra, hogy e parlamenti ciklusban maradéktalanul végrehajtották, majd 2008-ban újból felülvizsgálták az új költségvetési rendeletet, ami fontos változásokat eredményezett a pénzügyi gazdálkodásban, különösen a közbeszerzési szabályok szigorítása, a pénzügyi eljárások ellenőrzési lánca szerkezetének javítása, az engedélyezésre jogosult tisztviselő felelősségének növelése és a pénzügyi ellenőrzés decentralizálása révén; megjegyzi, hogy ezek a változások jól képzett személyzetet és további adminisztrációt tettek szükségessé, továbbá hogy e változásokat a Parlament főigazgatóságai a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás javítása terén eredményesnek tekintették;

3.   megjegyzi azonban, hogy a költségvetési rendeletet talán alaposabban felül kell vizsgálni, mivel néhány eljárás alkalmazása túlságosan körülményesnek bizonyult a parlamenti szolgálatok számára; sajnálja, hogy ez a kivételek számának növekedését okozta (lásd az éves tevékenységi jelentések mellékleteit);

4.   emlékeztet arra, hogy a szakképzett munkaerő létszámának jelentős mértékű növelését szükségessé tevő új költségvetési rendelet az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó, felülvizsgált alkalmazási feltételekkel (10) egy időben lépett hatályba, ami számos szempontból korlátozta a Parlament igazgatását;

5.   emlékeztet arra, hogy a személyzet létszámának növekedése 2004 januárjában 1-én: 4 662 fő, 2008. december 31-ig: 6 101 fő (minden kategóriában) elsősorban annak köszönhető, hogy 2004-ben 10 új tagállam, 2007-ben pedig Bulgária és Románia csatlakozott az EU-hoz; ezért üdvözli, hogy a Parlament vezetősége igyekezett a személyzet ilyen nagyarányú növekedését eredményesen kezelni; megjegyzi, hogy szinte valamennyi új álláshely a bővítéshez kapcsolódik, és a bővítéssel nem összefüggő álláshelyek nettó növekedése csupán 1,2%;

6.   megjegyzi, hogy 2007-ben a parlamenti asszisztensi juttatások 99,9%-át szabályosan megindokolták, és e növekedés az igazoló dokumentumokkal kapcsolatban az Elnökség által elfogadott, továbbfejlesztett eljárásnak, a vezetőség törekvéseinek és a képviselők fokozott tudatosságának köszönhető;

7.   hangsúlyozza, hogy a Parlament felállítása óta első alkalommal fogadták el a tagállamok a képviselők európai statútumát; e szabályzat lehetővé teszi a képviselők azonos díjazását és biztosítását, és véget vet a nemzeti fizetések között tapasztalható, jelentős különbségeknek, valamint létrehozza a különböző juttatások és díjazások átlátható rendszerét;

8.   emlékeztet arra, hogy az asszisztensi szabályzat egyike volt a 2007-es költségvetési útmutatásokról szóló állásfoglalás prioritásainak; e tekintetben üdvözli, hogy a Tanács 2008. december 19-én a parlamenti módosításokkal(11) együtt elfogadta a Bizottság javaslatát (COM(2008)0786); a javaslat 2009. júliusi hatálybalépése jelentősen növeli e források felhasználásának átláthatóságát és biztosítja az asszisztensek szociális és foglalkoztatási jogainak teljes tiszteletben tartását;

Jelentés a költségvetési és pénzgazdálkodásról(12)

9.   megállapítja, hogy 2007-ben az Európai Parlament bevétele 144 449 007 euró volt (2006-ban: 126 126 604 euró);

A 2007. évi végleges elszámolás (euróban)

10.   tudomásul veszi az adatokat, melyek alapján a Parlament 2007-es elszámolását lezárták:

a) Rendelkezésre álló előirányzatok

2007-es előirányzatok:

1 397 460 174

a 2006-os pénzügyi évből nem automatikusan áthozott összegek:

4 817 000

a 2006-os pénzügyi évből automatikusan áthozott összegek:

188 746 822,24

célhoz kötött bevételeknek megfelelő előirányzatok 2007-ben:

42 522 400,66

célhoz kötött bevételeknek megfelelő, a 2006-os pénzügyi évből áthozott összegek:

34 640 774,58

Összesen:

1 668 187 17148

b) A 2007-es pénzügyi év előirányzatainak felhasználása

kötelezettségvállalások:

1 594 372 252,26

teljesített kifizetések:

1 329 131 440,46

teljesítetlen kifizetések és a célhoz kötött bevételből származó, nem lekötött előirányzatok:

263 564 514,64

áthozott előirányzatok a célhoz kötött bevételekből származó előirányzatokkal együtt:

263 564 514,64

törölt előirányzatok:

31 691 180,38

c) Költségvetési bevételek

2007-ben beérkezett:

144 449 007,32

d) 2007. december 31-i teljes mérleg

1 788 830 683

11.   megállapítja, hogy a Parlament 2007. évi nyitó költségvetésében engedélyezett előirányzatok összege 1 397 460 174 euró volt, ami a 2006. évi költségvetéshez (1 321 600 000 euró) képest 6%-os emelkedést jelent, és hogy 2007-ben nem került sor a költségvetés módosítására;

12.   rámutat arra, hogy ahelyett, hogy az el nem költött összegeket visszautalta volna a tagállamoknak, a Parlament a korábbi évekhez hasonlóan úgy határozott, hogy az év végén a különböző költségvetési tételekből fennmaradó, mintegy 25 000 000 eurót (2006-ban: 37 246 425 euró) átcsoportosítja, és ezt az összeget a Bizottsággal együttműködve, az Európai Uniós Ház létrehozása érdekében egy bécsi ingatlan megvásárlására fordítja; megjegyzi azonban, hogy a 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó, mentesítésről szóló 2007. április 24-i állásfoglalásában(13) a Parlament azt kérte, hogy a költségvetés egyértelműségének biztosítása érdekében az ingatlankiadások a költségvetésben szerepeljenek, és ne átcsoportosításokból finanszírozzák őket;

13.   üdvözli, hogy a költségvetés végrehajtásáról és a pénzgazdálkodásról szóló jelentés – a korábbi mentesítési határozatokkal összhangban – egyértelmű és átlátható útmutatásul szolgált a Parlament adott pénzügyi évben folytatott pénzgazdálkodásához;

A Parlament elszámolása

14.   megállapítja, hogy a Parlament számvitelért felelős tisztviselője a végleges elszámolás igazolásakor azt nyilatkozta, hogy ésszerű bizonyosságra tett szert arra nézve, hogy a beszámoló a Parlament pénzügyi helyzetéről minden lényegi szempontból megbízható és valós képet ad; tudomásul veszi továbbá a számvitelért felelős tisztviselő azon kijelentését, hogy nincs tudomása olyan ügyekről, amelyek miatt fenntartását kellett volna kifejeznie;

15.   emlékeztet az Európai Parlament elnökének a 2007-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolás elfogadására vonatkozó határozatára;

16.   megállapítja, hogy a 2007-es pénzügyi év 209 985 279 eurós negatív gazdasági eredményét elsősorban a kötelezettségek 256 095 000 euróval történő növekedése okozta, ami megfelel a képviselőket megillető költségtérítésekre és juttatásokra vonatkozó szabályok III. melléklete szerint, a képviselők bizonyos csoportjai esetében, a Parlament által közvetlenül finanszírozandó nyugdíjaknak;

17.   felkéri a főtitkárt, hogy jelezze, hogy amennyiben a képviselői szabályzat hatályba lép, milyen rendelkezések vonatkoznak majd a képviselők nyugdíjára, és ez számviteli célból hogyan jelenik majd meg a Parlament mérlegében;

18.   megállapítja, hogy a mérleg mellékletei a Parlament tulajdonában lévő ingatlanokat az 1 650 945 693 euró teljes beszerzési költség értékcsökkenéssel való csökkentése után 1 015 159 978 euróra értékelik; kéri a főtitkárt, hogy bocsásson rendelkezésre áttekintést a Parlament tulajdonában álló valamennyi ingatlan jelenlegi piaci értékéről a vételárral összehasonlításban;

A főtitkár megbízhatósági nyilatkozata

19.   üdvözli a főtitkárnak, mint felhatalmazás által engedélyezésre jogosult vezető tisztviselőnek az engedélyezésre jogosult tisztviselő 2007. évi éves tevékenységi jelentéséről szóló, 2008. június 3-i nyilatkozatát, amelyben igazolja, hogy megfelelő biztosítéka van arra, hogy a Parlament költségvetését a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvével összhangban hajtották végre, és hogy a bevezetett ellenőrzési keret megfelelő biztosítékokat nyújt az alapul szolgáló műveletek jogszerűsége és szabályszerűsége tekintetében;

20.   megjegyzi ugyanakkor, hogy a főtitkár megbízhatósági nyilatkozatban foglalt észrevétele szerint a parlamenti juttatásokat – köztük a parlamenti asszisztensi költségeket is – szabályozó ellenőrzési keret immár oly összetetté vált, hogy ez súlyosan gyengíti a helyes gyakorlati megvalósítást, és ezért kezdeményezi egy új rendszer létrehozását, amely 2009 júliusában léphet hatályba;

A főigazgatók tevékenységi jelentései

21.   megelégedéssel állapítja meg, hogy 2007-ben minden főigazgató fenntartásoktól mentes megbízhatósági nyilatkozatot állított ki szolgálatai számára a költségvetés végrehajtása tekintetében;

22.   tudatában van annak, hogy a tevékenységi jelentések olyan belső irányítási eszköznek tekinthetők, amelyek elsődleges célja, hogy a főtitkár számára világos áttekintést nyújtsanak az igazgatás működéséről és különösen annak hiányosságairól;

23.   rámutat arra, hogy az egyes főigazgatók tevékenységi jelentéseihez a költségvetési rendelettől és a kapcsolódó szabályoktól való eltéréseket tételesen felsoroló, kivételeket tartalmazó mellékletet csatoltak; aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az ilyen kivételek száma jelentősen meghaladja az engedélyezés nélküli tranzakciók 2003 előtti éves átlagát, amikor is a reform előtti költségvetési rendelet értelmében a pénzügyi ellenőrnek még minden ügyletet jóvá kellett hagynia;

A Számvevőszék 2007-re vonatkozó éves jelentése

24.   tudomásul veszi a Számvevőszék megállapítását, amely szerint a 2007-es igazgatási kiadások tekintetében minden intézmény kielégítően működtette a költségvetési rendeletben előírt felügyeleti és kontrollrendszereket, és a vizsgált tranzakciókban nem voltak lényeges hibák;

25.   tudomásul veszi a Számvevőszék 2007-es éves jelentésében foglalt, a Parlamentre vonatkozó konkrét megállapításokat és a Parlament válaszait a felülvizsgált személyzeti szabályzat 2004. május 1-jei elfogadását követően a fizetésekre alkalmazandó szorzótényezők, valamint a 2008-ban a D5 épületben beszerelésre kerülő, nagyfelbontású televíziós kamerákhoz fűződő, 2006-ról átvitt előirányzatok miatt 2007-ben történt kifizetések tekintetében;

26.   tudomásul veszi továbbá az éves jelentésnek a korábbi éves jelentésekben a tisztviselők kiküldetése során felmerülő szállásköltségek átalányösszegű visszatérítésével kapcsolatban szereplő észrevételek nyomon követéséről szóló részét; a parlamenti asszisztensi juttatások felhasználására vonatkozó bizonylatokat; valamint az önkéntes kiegészítő nyugdíjrendszer kapcsán az Európai Parlament és a rendszerben részt vevő tagok deficit esetére vonatkozó kötelezettségeit és felelősségét meghatározó, egyértelmű szabályok létrehozásának szükségességét;

27.   tudomásul veszi a Számvevőszékkel folytatott egyeztető eljárás során adott parlamenti válaszokat;

A legutóbbi mentesítési állásfoglalás főtitkár általi nyomon követése

28.   üdvözli az Elnökségnek a képviselői szabályzat és a parlamenti asszisztensi juttatásokra vonatkozó szabályzat végrehajtási intézkedéseiről szóló, 2008. március 10-i, 2008. május 19-i és 2008. július 7-i határozatait, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a 2006-ra vonatkozó mentesítési határozathoz mellékelt ajánlásokhoz; üdvözli továbbá az elnöke elkötelezettségét e határozatok végrehajtására;

29.   emlékeztet arra, hogy a költségvetési rendelet 147. cikkének (1) bekezdése értelmében a Bizottság és a többi intézmény köteles megtenni a megfelelő lépéseket a Parlament mentesítési határozatát kísérő észrevételek nyomon követésére;

30.   gratulál a főtitkárnak ahhoz, hogy jóval a 2007-es pénzügyi évre vonatkozó mentesítési eljárás megkezdése előtt benyújtotta a legutóbbi mentesítésről szóló állásfoglalásában a vezetőségtől kért jelentéseket;

31.   tudomásul veszi a Parlamentnek a 2006-os pénzügyi évre vonatkozó mentesítésről szóló, 2008. április 22-i állásfoglalásának az önkéntes nyugdíjpénztárral kapcsolatos bekezdései tekintetében a Jogi Szolgálat által levont, 2008. április 29-i (SJ 775/06) következtetéseket, amelyek szerint: "Az Elnökség a Parlament eljárási szabályzatában meghatározott hatáskörrel és feladatokkal rendelkezik, tehát az Elnökség eldöntheti, hogy eleget tesz-e a plenáris ülés 2008. április 22-i állásfoglalásában kifejezett szándékának vagy sem"; úgy véli azonban, hogy a Parlament eljárási szabályzatán alapuló megállapítások nem teljesen összeegyeztethetők a költségvetési rendelet 147. cikk (1) bekezdésének világos értelmezésével, amelynek alapját az EK-Szerződés 276. cikke nyújtja;

A belső ellenőr meghallgatása

32.   megállapítja, hogy az illetékes bizottság és a belső ellenőr közötti, 2009. január 20-i, nyilvános, az interneten közvetített és a belső ellenőr jelentésének bemutatásával foglalkozó megbeszélésen a belső ellenőr elmondta, hogy 2007-ben az alábbi tárgyakban fogadott el vagy bocsátott ki tervezet formájában 18 jelentést:

   személyzeti kiküldetési költségek
   informatikai szervezetirányítás
   költségelőlegek, leltár és költségvetési gazdálkodás egyes tájékoztatási irodákban
   európai szintű politikai pártok
   az alkalmazottak személyi juttatásai
   a belső ellenőrzési keretrendszer felülvizsgálatának nyomon követése
   parlamenti asszisztensi juttatás;

33.   rámutat arra, hogy a belső ellenőr éves jelentésének legfontosabb következtetései a következők:

   a Parlament informatikai irányítási struktúrája az audit során nem bizonyította, hogy középtávon képes a megfelelő informatikai döntések biztosítására, sem azt, hogy megfelelő stratégiai IT-tervezés folyna;
   jelentősen erősíteni kell az alkalmazottak személyi juttatásai terén folyó ellenőrzést, javítani kell a kapcsolódó IT irányítási rendszerekben tárolt adatok minőségét, valamint megfelelően dokumentálni kell az irányítási és ellenőrzési tevékenysége támogatásához szükséges eljárásokat és iránymutatásokat;
   az európai politikai pártok által szolgáltatott információk és dokumentáció nem mindig elégséges a pénzügyi hozzájárulás iránti kérelmeik alátámasztásához, sem pedig ahhoz, hogy az engedélyezésre jogosult szolgálat meggyőződhessen a kifizetés iránti kérelem jogosságáról;

34.   tudomásul veszi és támogatja a belső ellenőr alábbi témákban megfogalmazott véleményét:

   központi szinten létre kell hozni a külső tanácsadókkal folytatott kapcsolatokat szabályozó, intézményi magatartási kódexet (az erre vonatkozó iránymutatásokat a főtitkár 2008 júliusában fogadta el);
   biztosítani kell egy olyan, hatékony kockázatkezelő rendszer központi szintű működését, amely jóváhagyott eljárások révén azonosítja és felméri a kockázatokat, továbbá a kockázatokra adandó válaszokat megfogalmazza és ezekről jelentést készít, valamint biztosítékot kell nyújtani a felügyeleti és döntéshozó szervek számára arra vonatkozóan, hogy a kockázatkezelés hatékonyan működik, és hogy a kockázatokra adott valamennyi válasz – ideértve a belső ellenőrzést is – megfelelő;

Szerződések és közbeszerzés

35.   emlékeztet arra, hogy a Parlament a weboldalán a "gyors linkek"(14) segítségével általános információkat tesz közzé az odaítélt szerződésekről, valamint hogy a költségvetési rendelettel összhangban i) a 60 000 eurónál nagyobb értékű szerződésekre vonatkozó konkrét információkat a Hivatalos Lapban, míg ii) a 25 000 és 60 000 euró közötti értékű szerződések felsorolását a weboldalán teszi közzé; üdvözli az így megvalósított nagyfokú átláthatóságot, de javasolja, hogy a könnyebb hozzáférhetőség érdekében a Parlament weboldalán egyetlen, átfogó felsorolásban nyújtsanak tájékoztatást az összes szerződésről;

36.   megállapítja, hogy a vezetőség szerződésekről szóló, a költségvetési hatósághoz benyújtott éves jelentése a 2007-ben odaítélt szerződésekről az alábbi tájékoztatást nyújtja:

Odaítélt szerződések

2007

2006

legalább 25 000 euró értékű szerződések

331.5 m euró

(249 szerződés)

327.5 m euró

(238 szerződés)

legalább 50 000 euró értékű szerződések

326.5 m euró

(133 szerződés)

322.3 m euró

(112 szerződés)

25 000 és 60 000 euró közötti értékű szerződések

5.2 m euró

(116 szerződés)

5.2 m euró

(126 szerződés)

37.   üdvözli, hogy a nyílt eljárásban megkötött szerződések száma 2006-hoz képest a teljes mennyiség és az összes megkötött szerződés arányában 2007-ben az alábbiak szerint növekedett:

Eljárás típusa

2007

2006

Érték (EUR)

Százalék

Érték (EUR)

Százalék

nyilvános

korlátozott

tárgyalásos

162 124 519

59 593 905

109 763 269

49%

18%

33%

123 936 713

12 438 031

191 162 868

38%

4%

58%

összesen

331 481 693

100%

327 537 612

100%

38.   megállapítja, hogy a vezetőség létrehozta a költségvetési rendelet 95. cikkében előírt, a közbeszerzési eljárásban való részvételből kizárt pályázók adatbázisát, és most a Bizottság iránymutatását várja, hogy hogyan hangolja össze ezt az adatbázist a Bizottság által működtetett megoldásokkal a 2008. december 17-én a Bizottság által elfogadott határozat és rendelet(15) fényében;

39.   megjegyzi, hogy a költségvetési rendelet módosításai ellenére, a közbeszerzéssel kapcsolatos szabályai még mindig túlságosan nehézkesek a kisebb intézmények számára, különösen ha kisebb összegű szerződésekről van szó; felkéri a Bizottságot, hogy – a költségvetési rendelet módosítására irányuló jövőbeli javaslatok előkészítésekor végzett munka megkezdése előtt – folytasson részletes konzultációt a főtitkárral és a többi intézmény vezetőségével annak érdekében, hogy véleményüket maradéktalanul figyelembe vegyék a végleges tervezetben;

Irányítás a Parlament igazgatási rendszerében
Elnökségi Főigazgatóság

40.   üdvözli az Elnökségi Szolgálatok Főigazgatóságának a pénzügyi gazdálkodás folyamatos javítása melletti elkötelezettségét, amelyet a költségvetés végrehajtása és a kapcsolódó eljárások különböző vetületeinek alapos vizsgálata révén valósít meg; kiemeli a személyzet költségvetési műveletekkel kapcsolatos tudatosságának fejlesztésére irányuló törekvéseket;

41.   emlékeztet az először a 2004-es pénzügyi évre vonatkozó mentesítés kapcsán megfogalmazott kérésére, hogy hozzanak létre kockázatkezelői pozíciót, amelyet a területen jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező, független és önálló döntések meghozatalára képes, a szervezet felépítését és irányítását alaposan ismerő, hozzáértő és elismert személynek kellene betölteni, hogy e személy véleményével politikai és vezetőségi döntéseket is megkérdőjelezhessen;

42.   alapvető fontosságúnak véli, hogy e kockázatkezelőt olyan igazgatási struktúrában helyezzék el, amely biztosítja e feltételek hiánytalan teljesülését;

43.   hangsúlyozza, hogy a biztonság minden parlamentben rendkívül érzékeny területet jelent, és ez még inkább igaz egy olyan többnemzetiségű, jól ismert parlamentben, ahova folyamatosan a világ minden tájáról érkeznek állam- és kormányfők; felkéri a főtitkárt, hogy ismertesse az illetékes bizottsággal e terület aktuális helyzetét; emlékeztet ebben az összefüggésben az egyértelmű tájékoztatás fontosságára olyan esetekben, amikor a Parlament biztonsági intézkedéseit jelentős mértékben megszegik;

44.   emlékeztet az Elnökség 2006. november 29-i határozatára, amelyben jóváhagyta a főtitkár által javasolt, a munkamenet folyamatosságára és a kockázatkezelésre vonatkozó stratégiát; hangsúlyozza, hogy elengedhetetlenül szükséges egyértelmű szabályok kidolgozása, amelyek meghatározzák a parlamenti vezetésen belüli szolgálati utat és kockázatkezelési struktúrát, valamint kéri az Elnökségi Szolgálatok Főigazgatóságát, hogy tegyen meg mindent ennek érdekében;

45.   aggodalmának ad hangot amiatt, hogy az Európai Parlament területén egyre több olyan kisebb bűncselekmény fordul elő, amelyek elsősorban személyes tárgyak, például aktatáskák, hordozható számítógépek, mobiltelefonok stb. eltulajdonítására irányulnak; támogatja a vezetőség azon törekvéseit, amelyek célja a Parlament területén tapasztalható biztonság erősítése;

46.   megállapítja, hogy a biztonsági kockázatok elemzését követően és egy külső tanácsadó tanácsa nyomán a Parlament 2006-ban 6 testszkennert vásárolt; megjegyzi, hogy e testszkenner beszerzését követően a Parlament ezek repülőtéri alkalmazása ellen szavazott; következésképpen kéri a főtitkárt, hogy vizsgálja meg e szkenner eladásának lehetőségét; felkéri az igazgatást, hogy a jövőben hasonló beszerzések előtt tájékoztassa a képviselőket és vonja be őket a döntéshozatali folyamatba;

Belső Politikák Főigazgatósága és Külső Politikák Főigazgatósága

47.   megállapítja, hogy 2007-ben a DG IPOL és DG EXPO szakpolitikai főosztályai 6 519 600 eurós összköltségvetéssel teljes körűen működtek; megelégedéssel állapítja meg, hogy elsődleges feladatukat, azaz a parlamenti szervek munkájának támogatását egyre jobban teljesítik; üdvözli a szakpolitikai főosztályok azon szemléletét, amely szerint külső szakértők bevonásakor a minőséget tűzik ki elsődleges célul, és felkéri ezeket az osztályokat, hogy alaposan vizsgálják meg, melyik mintaszerződés biztosíthatja a legjobb minőségű tanácsokat a kérelmező bizottságok számára;

Kommunikációs Főigazgatóság

48.   tudomásul veszi, hogy a Kommunikációs Főigazgatóságra egyre nagyobb nyomás nehezedik az audiovizuális projektekkel és a végső szakaszba lépő látogatóközpont megvalósításával kapcsolatban; e tekintetben megjegyzi, hogy az új látogatóközpont előkészületeihez hosszú és nehéz eljárások kapcsolódtak, amelyek 13 pályázati eljárást és 20 különálló szerződést eredményeztek;

49.   felkéri a főtitkárt, hogy mielőbb töltse be a látogatóközpont-projekt számára, 2009-re létrehozott új álláshelyeket annak biztosítása érdekében, hogy 2010 elején a látogatóközpont megnyílhasson a nagyközönség előtt;

50.   üdvözli a Kommunikációs Főigazgatóság WebTV-projekt elindítása kapcsán végzett munkáját, amely projekt a kezdeti, pályázati szakasz zökkenői után mára a kísérleti szakaszba lépett; tudomásul veszi, hogy a kísérleti szakasz 2008 szeptembere és 2009 márciusa között lezajlott, és hogy 2009 márciusában a polgárok tájékoztatását és figyelmének felkeltését célzó ismeretterjesztési kampányt indítottak; tudomásul veszi a világon egyedülálló, több mint 20 nyelven elérhető WebTV elindításához kapcsolódó nehézségeket;

51.   üdvözli, hogy a WebTV növelte a Parlament munkájának átláthatóságát, mivel a bizottsági üléseket, meghallgatásokat és egyéb tevékenységeket az interneten keresztül sugározzák, és így az érdeklődő polgárok élőben követhetik a legfontosabb témákat;

52.   tudomásul veszi, hogy az Elnökség 2007. október 22-én egyhangúlag elfogadta a "Stratégiai és Cselekvési terv a 2009-es európai választásokhoz" című dokumentumot, amely 2008-ban érkezett el első fázisába, és csúcspontját közvetlenül az európai választások előtt fogja elérni;

53.   üdvözli, hogy a Parlament egyre inkább bevonódik az európai társadalmi és kulturális életbe, ahogyan azt például a Lux Prize, az Európai Parlament újságírói díja, a polgári díj, az európai Nagy Károly ifjúsági díj, az AGORA és az Ifjúsági Média Nap is példázza, melyek mindegyikét 2007-ben indították el, a hagyományos események kiegészítéseként;

54.   megjegyzi, hogy elégedettek azok a felhasználók, akik a brüsszeli JAN épületben 2006 és 2008 között, annak érdekében létrehozott új audiovizuális infrastruktúrát használják, hogy a média és a házon belüli szolgáltatások számára modern felszerelést biztosítsanak;

55.   üdvözli a tájékoztatási irodák irányításában bekövetkezett javulásokat, ahol különösen a pénzügyi irányítás látszik javulni – a belső ellenőr által a 2009. január 20-án, az illetékes bizottság meghallgatásán adott információk alapján; hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a Parlament tájékoztatási irodái számára új küldetést határozzanak meg, javítva láthatóságukat és elérhetőségüket a polgárok számára;

56.   sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Kommunikációs Főigazgatóság kulcspozícióira vonatkozó döntések rendkívül hosszú időt vettek igénybe, és ez betöltetlen vezetői pozíciókhoz, és a többi vezető magas munkaterheléséhez vezetett;

Személyzeti Főigazgatóság

57.   üdvözli a Személyzeti Főigazgatóság által bevezetett "Streamline" nevű programot, amely jelentősen növeli a hatékonyságot, és könnyű használatot biztosít a személyzet minden tagja számára;

58.   üdvözli a Személyzeti Főigazgatóság által végrehajtott átvilágítást; felkéri a Személyzeti Főigazgatóságot, hogy folytassa az átvilágítást és alkalmazzon a Bizottságban végzett átvilágításéhoz hasonló szemléletet, amely jelentős előrelépésekhez vezet a munkaerő elosztása és hatékonysága terén;

59.   megjegyzi, hogy a reform által érvénybe léptetett (a személyzeti szabályzat XIII. mellékletében szereplő) szorzótényező alkalmazására vonatkozó átmeneti előírások olyannyira nehezen átláthatók, sőt, ellentmondásosak(16), hogy emiatt az egyes intézmények azokat eltérően értelmezték, és számos ügy a Bíróság előtt kötött ki; hangsúlyozza a világosság és egyszerűség fontosságát a jogalkotási szövegek megalkotásakor; ragaszkodik ahhoz, hogy a régi, 2004 előtti fizetési skála és az új, reformok utáni fizetési skála közötti átmeneti időszakot a lehető legrövidebbé tegyék (a Bizottság reform előtti indokoló dokumentuma az átmeneti időszak végét 2006-ra tervezte), és érdeklődéssel várja a főtitkár által létrehozott munkacsoport által e kérdésben elvégzendő elemzés eredményét;

60.   emlékeztet arra, hogy – a pénzügyi és költségvetési személyzet számának a költségvetési rendelet felülvizsgálatának eredményeképp végrehajtott jelentős növelésével egy időben – csökkent az intézmények vonzereje a képzett pénzügyi személyzet megtalálása szempontjából amikor is 2004-ben jelentősen felülvizsgálták a személyzeti szabályzatot, és többek között jelentősen csökkentették az új tisztviselők felvételekor biztosított fizetést és egyéb járandóságokat;

61.   megállapítja, hogy legalább egy főigazgatóság hangsúlyozza tevékenységi jelentésében az utólagos ellenőrzések hasznosságát a hibák és hiányosságok jövőbeni kiküszöbölése szempontjából; rámutat arra, hogy jelenleg nem mindegyik főigazgatóságon van utólagos ellenőrzői poszt;

62.   arra szólít fel, hogy független külső testület értékelje a személyzeti szabályzatban végrehajtott 2004-es reform általános hatásait, elemezve a reform költségeit és hozadékát, és főleg azonosítva mindenfajta olyan nem várt következményt, amely negatív hatással van az intézmények működésére; ugyanakkor felkéri a főtitkárt, hogy adjon megbízást egy a személyzet elégedettségi szintjét felmérő tanulmány elkészítésére;

63.   tudomásul veszi a főtitkár által nyújtott áttekintést az osztályvezető feletti szintű álláshelyekre jelentkezők számáról; aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy számos ilyen álláshely esetében a jelentkezők száma korlátozott volt (1 vagy 2); kéri, hogy tegyenek megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy több belső pályázó jelentkezhessen ilyen állásokra;

Infrastrukturális és Logisztikai Főigazgatóság

64.   sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy miután megvették a strasbourgi SDM, WIC és IP3 épületeket, sokkal több azbesztet találtak, mint amit a francia szakértő előzetesen jelzett; megjegyzi, hogy határozatot hoztak az azbesztmentesítésről az érintett épületekben dolgozók és az azokba látogatók hosszú távú védelme érdekében;

65.   annak biztosítását kéri az elnöktől és a főtitkártól, hogy az azbesztmentesítési munkák a beavatkozásokról szóló jegyzőkönyvvel és a mentesítési kérdőívhez mellékelt szakértői jelentésekkel összhangban történjenek a szakértők folyamatos ellenőrzése mellett annak érdekében, hogy biztosítsák a munkálatok idején ezekben az épületekben dolgozó vagy azokon áthaladó személyek optimális védelmét;

66.   megjegyzi, hogy a brüsszeli sportcentrum kibővítésének végső költségbecslését a jelenleg kialkudott eljárás lezárulását követően fogják meghatározni; kéri, hogy a főtitkár nyújtsa be az Elnökségnek és a Költségvetési Bizottságnak a végleges költségbecslést, mielőtt döntés születik a munkálatok elkezdéséről; megjegyzi, hogy az eddig elvégzett munka nem áll összhangban sem a képviselők sem az európai adófizetők érdekeivel;

Fordítási Főigazgatóság és a Tolmácsolási és Konferenciaszervezési Főigazgatóság

67.   aggodalommal veszi tudomásul a Fordítási Főigazgatóság tevékenységi jelentésének megállapítását, amely szerint a többnyelvűségi magatartási kódexet csak az esetek 60%-ában tartják tiszteletben, és hogy egyes bizottságokban elfogadhatatlanul magas arányban szegik meg a kódex előírásait; úgy véli, hogy a többnyelvűségtől való bármilyen mértékű eltérés súlyosan sértené a demokráciát és a képviselők feladatainak megfelelő ellátását, és kéri a főtitkárt, hogy biztosítsa a kódex megfelelő alkalmazását;

68.   támogatja a főtitkár arra vonatkozó javaslatát, hogy indítsanak tudatosságnövelő intézkedéseket a fordítási és tolmácsolási szolgálatok felhasználóinak körében – ideértve a bizottságokat, a küldöttségeket és a képviselőcsoportokat is –, és azt javasolja, hogy a jövőbeni javaslatok foglalják magukba a felhasználóknak benyújtott virtuális számlákat;

69.   tudomásul veszi, hogy az Elnökség 2008. november 17-i ülésén jelentősen felülvizsgált magatartási kódexet fogadott el;

70.   elismerését fejezi ki mind a Fordítási, mind a Tolmácsolási és Konferenciaszervezési Főigazgatóságnak, hogy olyan eredményesen kezelték a 2004-ben még 11 hivatalos nyelvről 2009-re 23 hivatalos nyelvre való jelentős növekedést;

71.   megjegyzi, hogy a folyamatosan növekvő munkaterhelés és a kiküldetésekre vonatkozó szabályok sokszoros átértelmezése miatt ebben a parlamenti ciklusban romlottak a tolmácsok munkakörülményei; felkéri a Tolmácsolási és Konferenciaszervezési Főigazgatóságot, hogy a tolmácsok motiváltságának növelése érdekében sürgősen vizsgálja meg ezt a kérdést; rámutat arra, hogy ezek a problémák általában a legfontosabb nyelvi kombinációkat érintik, akiknek az időbeosztása a szolgáltatásaik iránti fokozott igény miatt sokkal sűrűbb;

72.   kéri a főtitkárt, hogy készítsen áttekintést a 2007. évre, és lehetőség szerint a 2008. évre vonatkozóan is azon ülésekről, amelyeket annyira késői időpontban napoltak el, hogy a tolmácsokat és az egyéb kiszolgáló személyzetet nem lehetett átszervezni, feltüntetve az ezzel járó teljes költségeket és hogy e költségek kit terheltek;

Pénzügyi Főigazgatóság

73.   tudomásul veszi az egyszerűsítéssel foglalkozó munkacsoport munkáját; felkéri a főtitkárt, hogy rövid jelentésben ismertesse az illetékes bizottsággal a munkacsoport munkájának eredményét; elvárja, hogy a pénzügyi szabályok bármilyen megváltoztatásának tervét megelőzően kikérjék a bizottság hivatalos véleményét;

74.   ragaszkodik ahhoz, hogy a képviselői szabályzat végrehajtó rendelkezései világosak és könnyen betarthatók legyenek;

75.   felkéri a főtitkárt, hogy hozzon létre egy olyan részleget, amely 2009 júliusától kezdődően a képviselők rendelkezésére áll, és tanácsot ad számukra az új képviselői szabályzat alkalmazásáról és az abból következő jogaikról és kötelezettségeikről, valamint az asszisztensi szerződések megfelelő kezeléséről;

76.   úgy véli, hogy parlamenti kötelezettségeik teljesítése érdekében a képviselők számára lehetővé kell tenni a parlamenti munkarendjüknek leginkább megfelelő, legkényelmesebb, leggyorsabb és a Parlament számára legkevesebb költséggel járó közlekedési eszköz alkalmazását;

77.   felkéri a főtitkárt, hogy bocsássa rendelkezésre az új asszisztensi szabályzat gyors végrehajtásához szükséges pénzügyi és emberi erőforrásokat;

78.   szorgalmazza, hogy egy független testület készítsen átfogó elemzést a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról, a külső szolgáltatókkal kötött szerződések hatékonyságáról és eredményességéről olyan területek vonatkozásában, mint például az informatika, a biztonság, a bárok, az éttermek, az étkezdék, az utazási irodák, a takarítás és az épület-karbantartás, különös tekintettel a következőkre:

   a kiválasztási módszer
   a legalkalmasabb szerződéstípus
   az irányítási ellenőrzés lehetséges elvesztése a túlzott kiszervezés miatt
   a díjak/számlázási mechanizmusok átláthatósága
   a jutalékba, mint díjazási tényezőbe vetett bizalom
   bizonyos területeken a szolgáltatásnyújtási monopóliumok okozta probléma
   a Parlament költségvetéséből történő kifizetések indokolása

79.   ajánlja, hogy a Parlament belső ellenőre vegye figyelembe a fent említett területeket és kérdéseket azon kockázatelemzés elkészítése során, amelyen a jövőbeni munkaprogramja alapulni fog;

Innovációs és Technológiai Támogatási Főigazgatóság

80.   emlékeztet arra, hogy a belső ellenőr illetékes bizottság előtti 2009. január 20-i meghallgatása szerint 2007-ben jelentős problémák voltak az informatikai irányítás helyzetével a Parlamentben, ami a szerkezetek, hagyományok és az intézmény informatikai politikája irányításának jelentős megváltoztatását tette szükségessé; rendkívül sürgősnek tartja a modern informatikai irányítási és tervezési eszközökre vonatkozó összes lényeges követelmény bevezetését, amelyek a Parlament informatikai ágazatát közelebb vinnék a COBIT-hoz (az informatikára és a kapcsolódó technológiára vonatkozó ellenőrzési célkitűzésekhez);

81.   hangsúlyozza, hogy ez a célkitűzés a Parlament szükségleteinek és stratégiáinak részletekbe menő elemzését követeli meg a politikai követelményeknek az informatikai eszközökkel való összhangba hozása érdekében az egyre digitalizáltabb globális környezet figyelembevételével, amelynek során a politikai orientációnak kell az irányt meghatározni a végső cél tekintetében, az informatikai eszközöknek pedig teljes mértékben támogatniuk kell ezeket a célokat; úgy ítéli meg, hogy ez a megközelítés csak akkor lesz lehetséges, amikor az informatikai irányítási struktúrák létrejöttek; ezért felhívja az Elnökséget, hogy hozza meg a megfelelő határozatokat;

Parlamenti asszisztensi juttatás

82.   üdvözli a főtitkár által – korábbi mentesítési állásfoglalásokra, számvevőszéki és belső ellenőrtől származó jelentésekre adott válaszként – elért eredményt arra vonatkozóan, hogy a 2004–2007 közötti időszakra vonatkozó majdnem összes költségigény (az összeg szerint 99,9 %) elszámolásához szükséges támogató dokumentumokat megszerezték; tudomásul veszi a költségelszámolási eljárás 2006. december 13-i egyszerűsítését, amelynek értelmében a parlamenti képviselőknek már nem kell benyújtaniuk a kifizetők és a szolgáltatók által kiállított számlákat és bizonylatokat, hanem meg kell őrizniük azokat; a képviselőknek ehelyett most a kifizetők és a szolgáltatók által kiállított "kiadási kimutatások" és "kiszámlázott összegekről szóló kimutatások" másolatát kell benyújtaniuk;

83.   emlékeztet a 2006-os pénzügyi évre vonatkozó mentesítési határozat (59) és (61) bekezdésére;(17) kéri a főtitkárt, hogy azon képviselőknek, akik megfeleltek a parlamenti asszisztensi juttatások felhasználására vonatkozó szabályoknak, küldjön e tény megállapítását tartalmazó levelet az igazgatás részéről;

84.   üdvözli a főtitkár által az illetékes bizottság 2009. január 20-i meghallgatásán tett kötelezettségvállalást, amely szerint 2009 júliusától a képviselőknek tagállamonként legalább egy hivatalos, a Parlamenttel szerződésben álló kifizetőt biztosítanak a szerződések és a képviselők helyi asszisztenseire vonatkozó összes vonatkozó kérdés kezelésére, a végrehajtási szabályokban előirányzott egyéb lehetőségek figyelembevétele mellett;

85.   kéri, hogy az Elnökség garantálja, hogy a helyi asszisztensek számára egyenlő hozzáférést biztosítanak a Parlament épületeihez a három munkahelyen;

Képviselőcsoportok (elszámolások és eljárások áttekintése – 4 0 0 0. költségvetési jogcím)

86.   üdvözli, hogy a képviselőcsoportok elszámolásait és belső pénzügyi szabályzatait közzéteszik a Parlament weboldalán;(18) rámutat azonban a különböző képviselőcsoportok által készített belső pénzügyi szabályzatok rendkívül különböző jellegére;

87.   tudomásul veszi, hogy 2007-ben a 4 0 0 0. költségvetési jogcím előirányzatait a következőképpen használták fel:

 

 

 

 

 

 

(EUR)

A 2007-es költségvetésben rendelkezésre álló teljes összeg

 

 

 

75.211.947

Független képviselők

 

 

 

 

673.575

A képviselőcsoportok számára rendelkezésre álló összegek

 

 

 

74.538.372

Képviselő-csoport

A parlamenti költségvetés terhére elkülönített előirányzatok

Saját források és a képviselőcsoportok átvitt előirányzatai

2007. évi kiadások

A rendelkezésre álló előirányzatok felhasználási szintje

Az átvitelek felső korlátja*

2008-ra átvitt előirányzatok

PPE

18.197.622

9.449.345

18.572.670

67,18%

9.098.811

9.074.297

PSE

14.165.895

7.265.776

14.827.524

69,19%

7.082.948

6.604.146

ALDE

6.703.291

3.560.145

7.461.720

72,70%

3.351.646

2.801.716

Verts/ALE

2.690.396

1.434.335

3.167.057

76,78%

1.345.198

957.674

GUE/NGL

2.740.154

994.094

2.835.166

75,92%

1.370.077

899.083

UEN

2.797.063

541.496

2.436.330

72,98%

1.398.532

902.230

IND/DEM

1.502.292

1.044.042

1.821.789

71,55%

751.146

724.546

ITS

1.441.708

10.718

1.130.306

77,82%

720.854

- **

NI

538.048

135.527

450.827

66,93%

269.024

117.207

ÖSSZESEN:

50.776.469

24.435.478

52.703.387

70,07%

25.388.234

22.508.559

* a szabályzatnak a 4 0 0 0 költségvetési tétel előirányzatainak felhasználásáról szóló 2.1.6 cikkével összhangban

** A csoportot 2007. november 14-én feloszlatták, és ezután visszafizette az EP-nek az el nem költött előirányzatokat.

88.   rámutat arra, hogy 2007-ben két képviselőcsoport elszámolásai kaptak fenntartásos véleményt a külső ellenőreiktől;

89.   tudomásul veszi, hogy 2008. július 7-i ülésén – a képviselőcsoportok tekintetében a 2007-es pénzügyi év lezárásáról szóló határozat vizsgálata során – az Elnökség vita nélkül

   tudomásul vette és elfogadta a képviselőcsoportok által benyújtott dokumentumokat, illetve a független képviselők véglegesített elszámolásait;
   engedélyezte a PPE-DE képviselőcsoport számára, hogy 2007-es költségeinek elszámolásába beillessze a 2005–2007-es év bizonyos személyzeti költségeit, amelyeket a Parlament belső úton 2008. január 31. után számlázott;
   elnapolta a korábbi ITS képviselőcsoport végleges elszámolásáról szóló határozatát;

90.   tudomásul veszi továbbá a 2007. november 14-én feloszlott ITS képviselőcsoport elszámolását, amelyet 2008. november 4-én nyújtottak be a Költségvetési Ellenőrző Bizottság elnökének egy könyvvizsgálói igazolással együtt, amely i) fenntartásos véleményt tartalmaz a nem megfelelő belső ellenőrzések bizonyítékáról, amelyet a szerződéssel nem rendelkező munkatársak javadalmazásának kifizetése igazol, és ii) hivatkozást tesz az egyik korábbi alkalmazott ellen folyó fegyelmi eljárásra;

91.   tudomásul veszi, hogy az ITS képviselőcsoport visszafizette a Parlamentnek a támogatása fennmaradó egyenlegét, amely 2008 áprilisában 317 310, 23 eurót tett ki;

Európai politikai pártok

92.   tudomásul veszi, hogy 2008. július 7-i ülésén – a képviselőcsoportok tekintetében a 2007-es pénzügyi év lezárásáról szóló határozat vizsgálata során – az Elnökség vita nélkül jóváhagyta a Parlamenttől támogatásban részesülő politikai pártok tevékenységi programjainak végrehajtásáról és pénzügyi kimutatásairól szóló végleges jelentéseket;

93.   tudomásul veszi, hogy 2007-ben a 4 0 2 0. költségvetési jogcím előirányzatait a következőképpen használták fel:

A 2007. évi költségvetés végrehajtása az egyezmény keretében (EUR)

Párt

Saját források

Az EP által nyújtott támogatások összesen

Összes bevétel

Támogatás mértéke a támogatható kiadások százalékában (max. 75%)

PPE

1.150.174,16

3.156.413,79

4.306.587,95

75,00%

PSE

1.033.792,85

2.992.217,56

4.026.010,41

75,00%

ELDR

382.797,45

1.022.343,98

1.405.141,43

74,00%

EFGP

243.733,02

631.750,00

875.483,02

74,05%

GE

179.599,61

524.251,22

703.850,83

75,00%

PDE

52.861,45

152.610,87

205.472,32

75,00%

AEN

53.496,02

159.137,64

212.633,66

74,84%

ADIE

82.775,00

239.410,00

322.185,00

74,46%

EFA

81.354,87

215.197,63

296.552,50

75,00%

EUD

73.951,00

226.279,50

300.230,50

75,00%

Összesen

3.334.535,43

9.319.612,19

12.654.147,62

74,81%

94.   rámutat, hogy a könyvvizsgálók az összes jelentésben fenntartás nélkül igazolták, hogy a benyújtott elszámolások megfeleltek a 2004/2003/EK rendelet(19) fő jogszabályi rendelkezéseinek, és hogy valós és hiteles képet adtak a politikai pártok 2007-es pénzügyi év lezárásakor fennálló helyzetéről; megjegyzi, hogy a Parlament belső ellenőre által a vonatkozó szabályoknak való megfelelés tekintetében készített értékelés némiképp kritikusabb volt;

95.   utasítja főtitkárát, hogy tegye közzé a Parlament weboldalán az elszámolásokat és a könyvvizsgálók támogatott politikai pártokról szóló jelentéseit;

96.   kéri, hogy tájékoztassák illetékes bizottságát a belső ellenőr 2007 augusztusában közzétett, az európai szintű politikai pártok támogatására vonatkozó szabályok végrehajtásáról szóló jelentésének nyomon követéséről (amelyre a 2006-os pénzügyi évre vonatkozó mentesítésről szóló, 2008. április 22-i parlamenti állásfoglalás 55. bekezdése hivatkozik);

97.   megállapítja, hogy – akárcsak 2005-ben és 2006-ban – a költségvetés két párt (AEN és PDE) általi végrehajtása nem felelt meg az előzetes költségvetésnek, és hogy az engedélyezésre jogosult tisztviselőt utasították, hogy 2007-re vonatkozóan szerezze vissza a következő összegeket:

- 81 294,07 eurót az AEN-től;

- 269 153,40 eurót a PDE-től; és

- 49 819 eurót az ADIE-től;

98.   emlékeztet arra, hogy 2008. október 8-i ülésén az Elnökség tudomásul vette a politikai pártok európai parlamenti választások kapcsán folytatott választási kampányaira vonatkozóan javasolt magatartási kódexet;

99.   emlékeztet arra, hogy az 1524/2007/EK rendeletnek(20) megfelelően az Európai Parlament költségvetéséből történő finanszírozásra irányuló, európai politikai alapítványok általi kérelmeket első alkalommal 2008-ban vizsgáltak meg; utasítja illetékes bizottságát, hogy fontolja meg a fenti pénzeszközök felhasználását a mentesítésében a 2008-as pénzügyi évre vonatkozóan;

Önkéntes nyugdíjpénztár

100.   tudomásul veszi, hogy 2008 tavaszán a pénztárnak összesen 1 113 tagja volt, köztük 478 aktív EP-képviselő (az EP-képviselők teljes létszámának 61%-a), 493 nyugdíjas (akik közül 56-an elhunyt képviselők családtagjai) és 142 késleltetett ellátott;

101.   rámutat, hogy 2007. december 31-én a nyugdíjpénztár vagyona 214 887 336 euró volt; megállapítja, hogy a befektetések megtérülése 2007-ben 1,2% volt;

102.   tudomásul veszi – a képviselők önkéntes nyugdíjpénztárát kezelő ASBL elszámolásával kapcsolatban – a független könyvvizsgáló nyilatkozatát, amely szerint a véleményéhez fenntartást nem fűzve kijelenti, hogy az ASBL vagyona a 2007. december 31-i állapot szerint 30 917 229 eurós biztosítás-matematikai hiányt mutat (2006-ban: 26 637 836 euró);

103.   tudomásul veszi továbbá a külső könyvvizsgáló nyilatkozatát, amely szerint a juttatások kifizetéséért a végső felelősség az Európai Parlamentet terheli az európai parlamenti képviselők statútumának 27. cikkében előírtak szerint, amelynek értelmében "a szerzett jogok és várományok teljes körűen fennmaradnak";

104.   úgy véli, hogy ez az értelmezés nincs teljesen összhangban az önkéntes nyugdíjpénztár, mint az intézmény struktúráin kívüli, önkormányzattal rendelkező testület eredeti elképzelésével; felkéri jogi szolgálatát, hogy az új statútum hatálybalépése előtt – az európai adófizetők érdekeinek egyértelmű figyelembevételével – készítsen véleményt arról, hogy az önkéntes nyugdíjpénztárra vonatkozó végső pénzügyi felelősség a pénztár tagjait vagy az Európai Parlamentet terheli;

105.   tudomásul veszi a Parlament és a pénztár közötti egyezmény megkötésére irányuló szándékot; hangsúlyozza, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben a Parlament semmilyen körülmények között nem biztosít többletfinanszírozást a költségvetésből az alap hiányának fedezésére, mint ahogy azt a múltban tette, és hogy a Parlamentnek teljes körű ellenőrzéssel kell rendelkeznie az alap és annak befektetési politikái felett, amennyiben neki kell garantálnia a nyugdíjjogosultságokat;

106.   emlékeztet az önkéntes nyugdíjpénztár Parlament által készíttetett független biztosításmatematikai értékelésének(21) következtetéseire, amelyek szerint i) a pénzáramlásokból származó jövedelem elegendő a 2015-ig történő nyugdíjkifizetések finanszírozására, utána pedig meg kell kezdeni a vagyon átváltását az esedékes nyugdíjak kifizetése érdekében; és ii) amennyiben a pénztár biztosításmatematikai számításaiban felhasznált feltételezések helyesnek bizonyulnak, a lejárati időpontban a pénztár többlettel fog rendelkezni; tudomásul veszi, hogy a főtitkár aktualizált biztosításmatematikai értékelésre adott megbízást, amelynek a közelmúltbeli pénzügyi/bankválságot követő helyzetet kell megvizsgálnia;

107.   üdvözli, hogy – az előző mentesítési állásfoglalásokban javasoltaknak megfelelően – az alap tagjai ma már az egyharmad rész hozzájárulásukat külső magánszámlákról fizetik, és azt nem a Parlament igazgatása vonja le automatikusan az általános költségtérítésből;

108.   megállapítja azonban, hogy a képviselőket megillető költségtérítésekre és juttatásokra vonatkozó szabályzat III. melléklete szerinti elsődleges nyugdíjpénztár alkalmazásában az érintett képviselők hozzájárulásait továbbra is az általános költségtérítésből szedik be;

109.   tudomásul veszi, hogy 2007. október 22-i ülésén az Elnökség úgy határozott, hogy nem tesz eleget az európai ombudsman ajánlásának (655/2006/(SAB)ID sz. panasz), amely szerint a Parlamentnek az európai adatvédelmi biztos pozitív véleménye ellenére hozzáférést kell biztosítania az önkéntes nyugdíjpénztár tagjainak listájához; felszólítja az Elnökséget, hogy gondolja át álláspontját, és a Parlament Jogi Szolgálata tanácsának, valamint az Unió átláthatósággal kapcsolatos politikájának megfelelően tegye közzé a listát, annak érdekében, hogy nyilvánossá váljon az uniós támogatásban részesülő valamennyi végső kedvezményezett neve;

Környezetvédelem

110.   emlékeztet arra, hogy 2007. november 27-én a főtitkár a Parlament épületeinek környezetvédelmi tanúsítására vonatkozó megállapodást írt alá, és hogy ezzel párhuzamosan a főtitkár elindította azokat az eljárásokat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a Parlamentet felvegyék az EMAS-ban részt vevő szervezetek listájára Belgiumban, Franciaországban és Luxembourgban;

111.   rámutat arra, hogy a Parlament immáron mindhárom munkahelyére megszerezte az EMAS-tanúsítványt, és hogy a Parlament az egyetlen uniós intézmény, amely tanúsított környezetpolitikai elismeréssel rendelkezik;

112.   rámutat arra, hogy 2007. június 18-án az Elnökség a szén-dioxid-kibocsátás 2020-ig 30%-kal történő csökkentését tűzte ki a környezetirányítási rendszer első és fő céljaként, a Parlament 2007. április 24-i, az Európai Unió 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatának megfelelően;

113.   kéri a főtitkárt, hogy illetékes bizottságait a következő évi mentesítés előtt időben tájékoztassa a 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó mentesítésről szóló, 2007. április 24-i parlamenti állásfoglalásban foglalt környezetvédelmi intézkedésekkel kapcsolatos ajánlások nyomon követéséről, beleértve a szén-dioxid-kibocsátás arányának általuk elért csökkenésére vonatkozó pontos adatokat;

A képviselői pénztárra vonatkozó ügy

114.   megállapítja, hogy 2007-ben megoldódott a készpénzszámlák és az 1982-ben létrehozott általános számlák közötti 4 136 125 belga frank értékű különbözetre vonatkozó ügy; megállapítja továbbá, hogy a garanciaszámlák kérdését az akkoriban hivatalban lévő előlegelszámoló tisztviselő és számvitelért felelős asszisztens tisztviselő tekintetében ezt követően szintén megoldották.

(1) HL L 77, 2007.3.16.
(2) HL C 287., 2008.11.10., 1.o.
(3) HL C 148., 2008.6.13., 1. o.
(4) HL C 286., 2008.11.10., 1. o.
(5) HL C 287., 2008.11.10., 111. o.
(6) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
(7) PE 349.540/Bur/ann/fin.
(8) HL C 291. E, 2006.11.30., 311. o.
(9) HL C 286., 2008.11.10., 11.6 pont.
(10) A Tanács 2004. március 22-i 723/2004 EK, Euratom rendelete az Európai Közösségek tisztviselői személyzeti szabályzatának, valamint az Európai Közösségek egyéb alkalmazottai alkalmazási feltételeinek módosításáról (HL L 124., 2004.4.27., 1.o.).
(11) HL L 55., 2009.2.27., 1. o.
(12) Jelentés a költségvetési és pénzgazdálkodásról – az EU költségvetés I. szakasza – 2007-es pénzügyi év (HL C 148., 2008.6.13., 1. o.).
(13) HL L 187., 2008.7.15., 3. o.
(14) http://www.europarl.europa.eu/parliament/expert/staticDisplay.do?id=62&language=EN
(15) A Bizottság 1302/2008/EK, Euratom rendelete (2008. december 17.) a közbeszerzési eljárásban való részvételből kizárt pályázók központi adatbázisáról (HL L 344., 2008.12.20., 12. o.).
(16) A Parlament válasza a Számvevőszék éves jelentésének 11.7. bekezdésére.
(17) Az Európai Parlament 2008. április 22-i állásfoglalása az Európai Unió 2006-os pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel, I. szakasz – Európai Parlament (HL L 88., 2009.3.31., 3. o.).
(18) http://www.europarl.europa.eu/groups/accounts_en.htm
(19) Az Európai Parlament és a Tanács 2003. november 4-i 2004/2003/EK rendelete az európai szintű politikai pártokra irányadó előírásokról és finanszírozásuk szabályairól (HL L 297., 2003.11.15., 1. o.).
(20) Az Európai Parlament és a Tanács 2007. december 18-i 1524/2007/EK rendelete a politikai pártok irányításának európai szintű szabályozásáról és finanszírozásuk szabályairól szóló 2004/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (HL L 343., 2007.12.27., 5. o.).
(21) Végleges jelentés: eszközök és források elemzése, 2007 november - AON Consulting Belgium NV/SA.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat