Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/0097(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0215/2009

Внесени текстове :

A6-0215/2009

Разисквания :

PV 22/04/2009 - 12
CRE 22/04/2009 - 12

Гласувания :

PV 23/04/2009 - 8.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0275

Приети текстове
PDF 274kWORD 68k
Четвъртък, 23 април 2009 г. - Страсбург
Общи правила за достъп до международния пазар на автобусни превози (преработка) ***II
P6_TA(2009)0275A6-0215/2009
ПОПРАВКИ
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 23 април 2009 г. относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за достъп до международния пазар на автобусни превози (преработен) (11786/1/2008 – C6-0016/2009 – 2007/0097(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: второ четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид общата позиция на Съвета (11786/1/2008 – C6-0016/2009)(1),

–   като взе предвид своята позиция на първо четене(2) относно предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2007)0264),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид член 62 от своя правилник,

–   като взе предвид препоръката за второ четене на Комисията по транспорт и туризъм (A6-0215/2009),

1.  Одобрява общата позиция във вида, в който е изменена;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ C 62 E, 17.3.2009 г., стр. 25.
(2) Приети текстове от 5.6.2008 г., P6_TA(2008)0249.


Позиция на Европейския парламент, приета на второ четене на 23 април 2009 г. с оглед приемането на Регламент (ЕО) № …/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за достъп до международния пазар на автобусни превози и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 (преработeн)
P6_TC2-COD(2007)0097

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента на второ четене съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕО) №…)

Правна информация - Политика за поверителност