Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2007/0097(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0215/2009

Ingediende teksten :

A6-0215/2009

Debatten :

PV 22/04/2009 - 12
CRE 22/04/2009 - 12

Stemmingen :

PV 23/04/2009 - 8.1
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2009)0275

Aangenomen teksten
PDF 197kWORD 84k
Donderdag 23 april 2009 - Straatsburg
Toegang tot de markt voor touringcar- en autobusdiensten (herschikking) ***II
P6_TA(2009)0275A6-0215/2009
RECTIFICATIES
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 23 april 2009 betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten (herschikking) (11786/1/2008 – C6-0016/2009 – 2007/0097(COD))

(Medebeslissingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement,

–   gezien het gemeenschappelijk standpunt van de Raad (11786/1/2008 – C6-0016/2009)(1),

–   gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt(2) inzake het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2007)0264),

–   gelet op artikel 251, lid 2, van het EG-Verdrag,

–   gelet op artikel 62 van zijn Reglement,

–   gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie vervoer en toerisme (A6-0215/2009),

1.   hecht zijn goedkeuring aan het gemeenschappelijk standpunt, als geamendeerd door het Parlement;

2.   verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1) PB C 62 E van 17.3.2009, blz. 25.
(2) Aangenomen teksten van 5.6.2008, P6_TA(2008)0249.


Standpunt van het Europees Parlement in tweede lezing vastgesteld op 23 april 2009 met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr. .../2009 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 (herschikking)
P6_TC2-COD(2007)0097

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement in tweede lezing overeen met het definitieve wetsbesluit: Verordening (EG) nr. ....)

Juridische mededeling - Privacybeleid