Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2007/0097(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0215/2009

Texte depuse :

A6-0215/2009

Dezbateri :

PV 22/04/2009 - 12
CRE 22/04/2009 - 12

Voturi :

PV 23/04/2009 - 8.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2009)0275

Texte adoptate
PDF 269kWORD 38k
Joi, 23 aprilie 2009 - Strasbourg
Accesul la piaţa serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul (reformare) ***II
P6_TA(2009)0275A6-0215/2009
RECTIFICĂRI
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 23 aprilie 2009 referitoare la poziţia comună a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind instituirea unor norme comune privind accesul pe piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul (reformare) (11786/1/2008 – C6-0016/2009 – 2007/0097(COD))

(Procedura de codecizie: a doua lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere poziţia comună a Consiliului (11786/1/2008 – C6-0016/2009)(1),

–   având în vedere poziţia sa în primă lectură(2) referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului (COM(2007)0264),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) din Tratatul CE,

–   având în vedere articolul 62 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru transport şi turism (A6-0215/2009),

1.   aprobă poziţia comună astfel cum a fost modificată;

2.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.

(1) JO C 62 E, 17.3.2009, p. 25.
(2) Texte adoptate, 5.6.2008, P6_TA(2008)0249.


Poziţia Parlamentului European adoptată în a doua lectură la 23 aprilie 2009 în vederea adoptării Regulamentului (CE) nr. .../2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind instituirea unor norme comune privind accesul pe piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi modificarea Regulamentului (CE) nr. 561/2006 (reformare)
P6_TC2-COD(2007)0097

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului în a doua lectură corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul CE nr ....)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate