Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/0098(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0210/2009

Внесени текстове :

A6-0210/2009

Разисквания :

PV 22/04/2009 - 12
CRE 22/04/2009 - 12

Гласувания :

PV 23/04/2009 - 8.2
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0276

Приети текстове
PDF 277kWORD 78k
Четвъртък, 23 април 2009 г. - Страсбург
Условия, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен превозвач ***II
P6_TA(2009)0276A6-0210/2009
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 23 април 2009 г. относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен превозвач и за отмяна на Директива 96/26/ЕО на Съвета (11783/1/2008 – C6-0015/2009 – 2007/0098(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: второ четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид общата позиция на Съвета (11783/1/2008 – C6-0015/2009)(1),

–   като взе предвид своята позиция на първо четене(2) относно предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2007)0263),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид член 62 от своя правилник,

–   като взе предвид препоръката за второ четене на Комисията по транспорт и туризъм (A6-0210/2009),

1.  Одобрява общата позиция във вида, в който е изменена;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ С 62 Е, 17.3.2009 г., стр. 1.
(2) Приети текстове от 21.5.2008 г., P6_TA(2008)0217.


Позиция на Европейския парламент приета на второ четене на 23 април 2009 г. с оглед приемането на Регламент (ЕО) № …/2009 Европейския парламент и на Съвета за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен превозвач и за отмяна на Директива 96/26/ЕО на Съвета
P6_TC2-COD(2007)0098

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента на второ четене съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕО) №…)

Правна информация - Политика за поверителност