Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2007/0098(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0210/2009

Teksty złożone :

A6-0210/2009

Debaty :

PV 22/04/2009 - 12
CRE 22/04/2009 - 12

Głosowanie :

PV 23/04/2009 - 8.2
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2009)0276

Teksty przyjęte
PDF 269kWORD 64k
Czwartek, 23 kwietnia 2009 r. - Strasburg
Wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego ***II
P6_TA(2009)0276A6-0210/2009
Rezolucja
 Tekst

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 23 kwietnia 2009 r. dotyczące wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego dyrektywę Rady 96/26/WE (11783/1/2008 – C6-0015/2009 – 2007/0098(COD))

(Procedura współdecyzji: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wspólne stanowisko Rady (11783/1/2008 – C6-0015/2009)(1),

–   uwzględniając stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu(2) dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2007)0263),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 Traktatu WE,

–   uwzględniając art. 62 Regulaminu,

–   uwzględniając zalecenia do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Transportu i Turystyki (A6-0210/2009),

1.   zatwierdza wspólne stanowisko po poprawkach;

2.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. C 62 E z 17.3.2009, s. 1.
(2) Teksty przyjęte dnia 21.5.2008 r., P6_TA(2008)0217.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 23 kwietnia 2009 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr .../2009 mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego dyrektywę Rady 96/26/WE
P6_TC2-COD(2007)0098

(Jako że zostało osiągnięte porozumienie pomiędzy Parlamentem Europejskim a Radą, stanowisko Parlamentu w drugim czytaniu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (WE) nr ....)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności