Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2007/0098(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0210/2009

Texte depuse :

A6-0210/2009

Dezbateri :

PV 22/04/2009 - 12
CRE 22/04/2009 - 12

Voturi :

PV 23/04/2009 - 8.2
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2009)0276

Texte adoptate
PDF 270kWORD 73k
Joi, 23 aprilie 2009 - Strasbourg
Condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier ***II
P6_TA(2009)0276A6-0210/2009
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 23 aprilie 2009 referitoare la poziţia comună a Consiliului în vederea adoptării unui Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului (11783/1/2008 – C6-0015/2009 – 2007/0098(COD))

(Procedura de codecizie: a doua lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere poziţia comună a Consiliului (11783/1/2008 – C6-0015/2009)(1),

–   având în vedere poziţia sa în primă lectură(2) referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului (COM(2007)0263),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) din Tratatul CE,

–   având în vedere articolul 62 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru transport şi turism (A6-0210/2009),

1.   aprobă poziţia comună astfel cum a fost modificată;

2.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.

(1) JO C 62 E, 17.3.2009, p. 1.
(2) Texte adoptate, 21.5.2008, P6_TA(2008)0217.


Poziţia Parlamentului European adoptată în a doua lectură la 23 aprilie 2009 în vederea adoptării Regulamentului (CE) nr. …/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului
P6_TC2-COD(2007)0098

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului în a doua lectură corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul CE nr ....)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate