Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/0098(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0210/2009

Predkladané texty :

A6-0210/2009

Rozpravy :

PV 22/04/2009 - 12
CRE 22/04/2009 - 12

Hlasovanie :

PV 23/04/2009 - 8.2
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0276

Prijaté texty
PDF 273kWORD 83k
Štvrtok, 23. apríla 2009 - Štrasburg
Podmienky, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy ***II
P6_TA(2009)0276A6-0210/2009
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 23. apríla 2009 o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy a ktorým sa zrušuje smernica Rady 96/26/ES (11783/1/2008 – C6-0015/2009 – 2007/0098(COD))

(Spolurozhodovací postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na spoločnú pozíciu Rady (11783/1/2008 – C6-0015/2009)(1),

–   so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(2) k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2007)0263),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na článok 62 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na odporúčanie Výboru pre dopravu a cestovný ruch do druhého čítania (A6-0210/2009),

1.   schvaľuje zmenenú a doplnenú spoločnú pozíciu;

2.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ C 62 E, 17.3.2009, s. 1.
(2) Prijaté texty, 21.5.2008, P6_TA(2008)0217.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v druhom čítaní 23. apríla 2009 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. .../2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy, a ktorým sa zrušuje smernica Rady 96/26/ES
P6_TC2-COD(2007)0098

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu prijatá v druhom čítaní zodpovedá konečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (ES) č. ....)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia