Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2007/0099(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0211/2009

Indgivne tekster :

A6-0211/2009

Forhandlinger :

PV 22/04/2009 - 12
CRE 22/04/2009 - 12

Afstemninger :

PV 23/04/2009 - 8.3
CRE 23/04/2009 - 8.3
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2009)0277

Vedtagne tekster
PDF 9kWORD 73k
Torsdag den 23. april 2009 - Strasbourg
Adgang til markedet for international godskørsel (omarbejdning) ***II
P6_TA(2009)0277A6-0211/2009
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 23. april 2009 om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles regler for adgang til markedet for international godskørsel (omarbejdning) (11788/1/2008 - C6-0014/2009 - 2007/0099(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Rådets fælles holdning (11788/1/2008 - C6-0014/2009)(1),

–   der henviser til sin holdning ved førstebehandling(2) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2007)0265),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 62,

–   der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Transport- og Turismeudvalget (A6-0211/2009),

1.   godkender den fælles holdning som ændret;

2.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT C 62 E af 17.3.2009, s. 46.
(2) Vedtagne tekster af 21.5.2008, P6_TA(2008)0218.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved andenbehandlingen den 23. april 2009 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2009om fælles regler for adgang til markedet for international godskørsel (omarbejdning)
P6_TC2-COD(2007)0099

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning ved andenbehandlingen til den endelige retsakt, forordning (EF) nr. ...).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik