Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/0217(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0191/2009

Indgivne tekster :

A6-0191/2009

Forhandlinger :

PV 22/04/2009 - 4
CRE 22/04/2009 - 4

Afstemninger :

PV 23/04/2009 - 8.5
CRE 23/04/2009 - 8.5
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2009)0279

Vedtagne tekster
PDF 10kWORD 31k
Torsdag den 23. april 2009 - Strasbourg
Kredtivurderingsbureauer ***I
P6_TA(2009)0279A6-0191/2009
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 23. april 2009 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer (KOM(2008)0704 - C6-0397/2008 - 2008/0217(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2008)0704),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 95, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0397/2008),

–   der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 23. april 2009 forpligtede sig til at godkende forslaget som ændret, jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit, første led,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

–   der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget og udtalelse fra Retsudvalget (A6-0191/2009),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 23. april 2009 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2009 om kreditvurderingsbureauer
P6_TC1-COD(2008)0217

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning ved førstebehandlingen til den endelige retsakt, forordning (EF) nr. ...).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik