Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2008/0217(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0191/2009

Texte depuse :

A6-0191/2009

Dezbateri :

PV 22/04/2009 - 4
CRE 22/04/2009 - 4

Voturi :

PV 23/04/2009 - 8.5
CRE 23/04/2009 - 8.5
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2009)0279

Texte adoptate
PDF 269kWORD 61k
Joi, 23 aprilie 2009 - Strasbourg
Agențiile de rating al creditelor ***I
P6_TA(2009)0279A6-0191/2009
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 23 aprilie 2009 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind agenţiile de rating al creditelor (COM(2008)0704 – C6-0397/2008 – 2008/0217(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului (COM(2008)0704),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) şi articolul 95 din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0397/2008),

–   având în vedere angajamentul exprimat de reprezentantul Consiliului în scrisoarea din 23 aprilie 2009, de a aproba propunerea astfel cum a fost modificată, în conformitate cu articolul 251 alineatul (2) al doilea paragraf prima liniuţă din Tratatul CE,

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice şi monetare şi avizul Comisiei pentru afaceri juridice (A6-0191/2009),

1.   aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.   solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenţionează să modifice în mod substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.


Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 23 aprilie 2009 în vederea adoptării Regulamentului (CE) nr. .../2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind agenţiile de rating
P6_TC1-COD(2008)0217

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului în prima lectură corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul CE nr ....)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate