23 Μαρτίου 2011
P6_TA(2009)0282(COR01)
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ
στη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θεσπίστηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 23 Απριλίου 2009 ενόψει της έκδοσης οδηγίας 2009/.../ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/116/ΕΚ για τη διάρκεια προστασίας του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και ορισμένων συγγενικών δικαιωμάτων
(COM(2008)0464 – C6-0281/2008 – 2008/0157(COD))

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους:
PDF 84kWORD 44k
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου