Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2008/0157(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A6-0070/2009

Testi mressqa :

A6-0070/2009

Dibattiti :

PV 22/04/2009 - 17
CRE 22/04/2009 - 17

Votazzjonijiet :

PV 23/04/2009 - 8.8
CRE 23/04/2009 - 8.8
Spjegazzjoni tal-votazzjoni
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P6_TA(2009)0282

Testi adottati
PDF 445kWORD 91k
Il-Ħamis, 23 ta' April 2009 - Strasburgu
It-terminu ta' protezzjoni tad-drittijiet tal-awtur u ta' ċerti drittijiet relatati ***I
P6_TA(2009)0282A6-0070/2009
RETTIFIKI
Riżoluzzjoni
 Test konsolidat

Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-23 ta' April 2009 dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2006/116/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-terminu ta' protezzjoni tad-drittijiet tal-awtur u ta' ċerti drittijiet relatati (COM(2008)0464 – C6-0281/2008 – 2008/0157(COD))

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2008)0464),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) u l-Artikoli 47(2), 55 u 95 tat-Trattat KE, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C6-0281/2008),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 51 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur u tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni (A6-0070/2009),

1.  Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.


Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fit-23 ta' April 2009bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tad-Direttiva 2009/.../KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2006/116/KE ║dwar it-terminu ta" protezzjoni tad-drittijiet tal-awtur u ta' drittijiet relatati
P6_TC1-COD(2008)0157

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikoli 47(2), 55 u 95 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta tal-Kummissjoni║,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew(1),

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat(2),

Billi:

(1)  Skont id-Direttiva 2006/116/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Diċembru 2006 dwar it-terminu ta" protezzjoni tad-drittijiet tal-awtur u ċerti drittijiet relatati(3), it-terminu ta' protezzjoni għal artisti u produtturi ta' fonogrammi huwa ta" 50 sena.

(2)  Fil-każ tal-artisti dan il-perjodu jibda bil-prestazzjoni jew, meta l-iffissar tal-prestazzjoni tagħhom jiġi ppubblikat jew ikkomunikat lill-pubbliku fi żmien 50 sena wara li ssir il-prestazzjoni, bl-ewwel pubblikazzjoni bħal din jew bl-ewwel komunikazzjoni bħal din lill-pubbliku, skont liema tkun l-ewwel.

(3)  Għal produtturi ta" fonogrammi l-perjodu jibda bl-iffissar tal-fonogramma jew mill-pubblikazzjoni tagħha fi żmien 50 sena wara li tiġi ffissata, jew, jekk ma tkunx ippubblikata, mill-komunikazzjoni tagħha lill-pubbliku fi żmien 50 sena wara li tiġi ffissata.

(4)  L-importanza soċjalment rikonoxxuta tal-kontribuzzjoni kreattiva tal-artisti jeħtieġ li tkun riflessa f'livell ta' protezzjoni li tagħraf il-kontribuzzjonijiet kreattivi u artistiċi tagħhom.

(5)  L-artisti ġeneralment jibew il-karrieri tagħhom ta" età żgħira u t-terminu attwali ta" protezzjoni ta" 50 sena applikabbli fir-rigward tal-iffissar tal-prestazzjonijiet ħafna drabi ma jipproteġix il-prestazzjonijiet tagħhom matul ħajjithom kollha. Għaldaqstant, xi artisti jħabbtu wiċċhom ma" differenza fl-introjtu fl-aħħar snin ta" ħajjithom. Ħafna drabi dawn lanqas ikunu jistgħu jiddependu fuq id-drittijiet tagħhom li jipprevjenu jew jirrestrinġu l-użu oġġezzjonabbli tal-prestazzjonijiet tagħhom li jistgħu jseħħu matul ħajjithom.

(6)  Id-dħul li ġej mid-drittijiet esklużivi tagħhom ta" riproduzzjoni u disponibbiltà, kif stipulat fid-Direttiva 2001/29/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Mejju 2001 dwar l-armonizzazzjoni ta" ċerti aspetti tad-drittijiet tal-awtur u ta" drittijiet relatati fis-soċjetà tal-informazzjoni(4), kif ukoll il-kumpens ġust għal riproduzzjonijiet għal użu privat skont it-tifsira ta" din id-Direttiva, u mid-drittijiet esklużivi ta" distribuzzjoni u kiri skont it-tifsira tad-Direttiva 2006/115/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Diċembru 2006 dwar id-dritt ta" kiri u d-dritt ta" self u dwar ċerti drittijiet relatati mad-drittijiet tal-awtur fil-kamp tal-proprjetà intellettwali(5), għandu jkun disponibbli għall-artisti għall-inqas matul ħajjithom.

(7)  It-terminu ta" protezzjoni għall-iffissar ta" prestazzjonijiet u għall-fonogrammi għandu għalhekk jiġi estiż għal 70 sena wara l-avveniment rilevanti.

(8)  Id-drittijiet ▌ fl-iffissar tal-prestazzjoni għandhom jerġgħu lura għand l-artist jekk il-produttur ta" fonogrammi jżomm lura milli joffri għall-bejgħ, fi kwantità suffiċjenti, fit-termini tal-Konvenzjoni Internazzjonali għall-Protezzjoni tal-Artisti, il-Produtturi tal-Fonogrammi u l-Organizzazzjonijiet tax-Xandir, kopji ta' fonogramma li, fin-nuqqas ta" estensjoni tat-terminu, tkun fid-dominju pubbliku jew milli jagħmel din il-fonogramma disponibbli għall-pubbliku. Din l-għażla għandha tkun disponibbli wara l-iskadenza ta' perjodu raġonevoli ta' żmien li jibqa' għall-produttur ta' fonogrammi biex iwettaq dawn iż-żewġ atti ta' sfruttament. Għaldaqstant, id-drittijiet tal-produttur ta" fonogrammi fil-fonogramma għandhom jiskadu, biex tiġi evitata sitwazzjoni fejn dawn id-drittijiet ikunu jeżistu flimkien ma' dawk tal-artist fl-iffissar tal-prestazzjoni filwaqt li d-drittijiet tal-aħħar ma jibqgħux jiġu trasferiti jew assenjati lill-produtturi ta" fonogrammi.

(9)  Kif jibdew relazzjoni kuntrattwali ma" produttur ta" fonogrammi, l-artisti normalment ikollhom jittrasferixxu lill-produtturi ta" fonogrammi d-drittijiet esklużivi tagħhom ta' riproduzzjoni, distribuzzjoni, kiri u disponibbiltà tal-iffissar tal-prestazzjonijiet tagħhom. Bħala bdil ma" dan, xi artisti jitħallsu ħlas bil-quddiem fuq id-drittijiet u jibbenefikaw biss mill-ħlasijiet ladarba l-produttur ta' fonogrammi jkun irkupra l-ħlas inizjali bil-quddiem u jkun wettaq kull tnaqqis previst mill-kuntratt. Artisti oħrajn jittrasferixxu jew jassenjaw id-drittijiet esklużivi tagħhom bi ħlas ta' darba (rimunerazzjoni li ma tirrepetix ruħha). Dan iseħħ fil-każ partikolari meta artisti li jaħdmu fl-isfond ma jissemmewx fil-kredits ("atturi mhux magħrufa") iżda xi drabi wkoll fil-każ ta' artisti li jissemmew fil-kredits ("artisti magħrufa").

(10)  Biex jiġi żgurat li l-artisti li trasferew id-drittijiet esklużivi tagħhom lil produtturi ta" fonogrammi ▌ tassew jibbenefikaw minn l-estensjoni tat-terminu, għandha tiġi introdotta sensiela ta' miżuri ▌ ta" akkumpanjament. ▌.

(11)  L-ewwel miżura ▌ ta" akkumpanjament għandha tkun li l-produtturi ta" fonogrammi jkollhom l-obbligu li jwarrbu, għall-inqas darba fis-sena, somma li tikkorrispondi għal 20 % tad-dħul mid-drittijiet esklużivi ta' distribuzzjoni, riproduzzjoni u disponibbiltà ta' fonogrammi. "Dħul" tfisser id-dħul miksub mill-produttur ta' fonogrammi qabel inaqqas l-ispejjeż..

(12)  Dawn il-ħlasijiet għandhom jitwarrbu biss għall-benefiċċju ta" artisti li l-prestazzjonijiet tagħhom jinsabu ffissati fuq fonogramma u li trasferew jew assenjaw id-drittijiet tagħhom lill-produttur ta" fonogramma bi ħlas ta" darba. Il-ħlasijietimwarrba b'dan il-mod għandhom jitqassmu lil artisti mhux magħrufa mill-inqas darba fis-sena fuq bażi individwali. Distribuzzjoni bħal din għandha tiġi fdata lis-soċjetajiet ta" ġestjoni kollettiva, ur-regoli nazzjonali dwar dħul li ma jistax jiġi distribwit jistgħu jiġu applikati. Sabiex jiġi evitat piż sproporzjonat fil-ġbir u l-amministrazzjoni ta' dan id-dħul, l-Istati Membri jistgħu jirregolaw il-punt safejn il-mikrointrapriżi jkunu suġġetti għall-obbligu li jikkontribwixxu meta ħlasijiet bħal dawn ma jidhrux li jkunu raġonevoli meta jitqabblu mal-ispejjeż tal-ġbir u l-amministrazzjoni ta' dħul bħal dan.

(13)  Madankollu, l-Artikolu 5 tad-Direttiva 2006/115/KE ║ diġà jagħti lill-artisti d-dritt irrevokabbli għal rimunerazzjoni ġusta għall-kiri, inter alia, ta" fonogrammi. Bl-istess mod, fil-prassi kuntrattwali l-artisti normalment ma jittrasferux lil produtturi ta" fonogrammi d-drittijiet tagħhom li jitolbu rimunerazzjoni ġusta u unika għax-xandir u l-komunikazzjoni lill-pubbliku skont l-Artikolu 8(2) tad-Direttiva 2006/115/KE u għal kumpens ġust għal riproduzzjonijiet għal użu privat skont l-Artikolu 5(2)(b) tad-Direttiva 2001/29/KE. Għaldaqstant, fil-kalkolu tal-ammont globali li għandu jiġi ddedikat minn produttur ta" fonogrammi għal ħlasijiet tar-rimunerazzjoni supplimentari, ma għandux jitqies id-dħul li l-produttur ta' fonogrammi jkun kiseb mill-kiri ta' fonogrammi jew mir-rimunerazzjoni ġusta u unika għax-xandir u l-komunikazzjoni lill-pubbliku jew mill-kumpens ġust li jingħata għal kopja privata.

(14)  It-tieni miżura ta' akkompanjament sabiex jerġa' jinstab bilanċ f'kuntratti li bihom l-artisti jittrasferixxu d-drittijiet esklużivi tagħhom, fuq il-bażi ta' ħlas ta' drittijiet, lil produttur ta' fonogrammi, għandu jkun hemm kundizzjoni ta' 'rekord nadif' marbuta mal-estensjoni tat-terminu għal dawk l-artisti li jkunu assenjaw id-drittijiet esklużivi tagħhom imsemmija hawn fuq lill-produtturi ta' fonogrammi għal ħlas ta' drittijiet jew rimunerazzjoni. Sabiex l-artisti jiksbu benefiċċju sħiħ mit-terminu estiż ta' protezzjoni, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li, fil-ftehimiet bejn il-produtturi ta' fonogrammi u l-artisti, titħallas lill-artisti rata ta' ħlas ta' drittijiet jew rimunerazzjoni ħielsa minn kull pagament bil-quddiem jew minn tnaqqis skont il-kuntratt waqt il-perjodu estiż.

(15)  Għall-fini ta" ċertezza legali għandu jkun previst li fin-nuqqas ta" indikazzjonijiet ċari għall-kuntrarju fil-kuntratt, it-trasferiment kuntrattwali jew it-trasferiment tad-drittijiet fl-iffissar tal-prestazzjoni, konkluż qabel id-data sa meta l-Istati Membri għandhom jadottaw miżuri li jimplimentaw din id-direttiva, għandu jkompli jipproduċi l-effetti tiegħu għat-terminu estiż.

(16)  L-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu jiddisponi li ċerti pattijiet f'dawk il-kuntratti li jipprovdu għal rimunerazzjoni mtennija jkunu jistgħu jiġu rinegozjati għall-benefiċċju tal-artisti. L-Istati Membri għandu jkollhom proċeduri lesti f'każ li r-rinegozjazzjoni tfalli.

(17)  Billi l-għanijiet tal-miżuri proposti ta" akkumpanjament ma jistgħux jinkisbu biżżejjed mill-Istati Membri, billi l-miżuri nazzjonali f'dan il-kamp jew iwasslu għal tgħawwiġ ║ta" kompetizzjoni jew jaffettwaw l-ambitu tad-drittijiet esklużivi tal-produttur ta" fonogrammi li huma definiti mil-leġiżlazzjoni tal-Komunità, u li għalhekk║ jistgħu jinkisbu aħjar fil-livell Komunitarju, il-Komunità tista' tadotta miżuri, skont il-prinċipju ta" sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat. F'konformità mal-prinċipju ta' proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-Artikolu, din id-direttiva ma tmurx lilhinn minn dak li hu meħtieġ biex jinkisbu dawn l-għanijiet.

(18)  Din id-Direttiva ma taffettwax ir-regoli u l-ftehmiet nazzjonali li huma kompatibbli mad-dispożizzjonijiet tagħha, bħal per eżempju l-ftehimiet kollettivi konklużi fl-Istati Membri bejn l-organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw lill-artisti u l-organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw lill-produtturi.

(19)  F'ċerti Stati Membri, jiġi mogħti terminu uniku ta" protezzjoni għal kompożizzjonijiet mużikali bil-kliem, ikkalkolat mill-mewt tal-aħħar awtur li jkun baqa" ħaj, filwaqt li fi Stati Membri oħra, termini separati ta" protezzjoni japplikaw għall-mużika u l-lirika. Il-kompożizzjonijiet mużikali bil-kliem ta" spiss jinkitbu minn diversi awturi. Pereżempju, ▌opra, ħafna drabi tkun ix-xogħol ta' librettist u kompożitur. Barra minn hekk, fil-ġeneri mużikali bħall-mużika ġazz, rokk u pop, il-proċess kreattiv ħafna darbi huwa kollaborattiv fin-natura tiegħu.

(20)  Għaldaqstant, l-armonizzazzjoni tat-terminu ta" protezzjoni fir-rigward ta' kompożizzjonijiet mużikali bil-kliem li l-lirika u l-mużika tagħhom inħolqu biex jintużaw flimkien mhijiex kompluta, filwaqt li twassal għal xkiel għall-moviment liberu ta" oġġetti u servizzi, bħal servizzi ta" ġestjoni kollettiva transkonfinali. Sabiex tiġi żgurata t-tneħħija ta" dan it-tip ta" xkiel, ix-xogħlijiet kollha ta" dan it-tip li jinsabu protetti sad-data tat-traspożizzjoni ta' din id-Direttiva mill-Istati Membri, huma rikjesti jkollhom l-istess terminu armonizzat ta" protezzjoni fl-Istati Membri kollha.

(21)  Id-Direttiva 2006/116/KE għalhekk għandha tiġi emendata skont dan.

(22)  Skont il-punt 34 tal-Ftehima Interistituzzjonali dwar Leġiżlazzjoni Aħjar, l-Istati Membri huma mħeġġin jirrediġu għalihom infushom u fl-interessi tal-Komunità, it-tabella tagħhom stess li jillustraw il-korrelazzjoni bejn din id-Direttiva u l-miżuri ta' traspożizzjoni u jagħmluhom pubbliċi.

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

Emendi għad-Direttiva 2006/116/KE

Id-Direttiva 2006/116/KE għandha b' dan tiġi emendata kif ġej:

(1)  Il-paragrafu li ġej għandu għandu jiżdied mal-Artikolu:"

7.  It-terminu ta" protezzjoni ta" kompożizzjoni mużikali bil-kliem għandu jiskadi 70 sena wara l-mewt tal-aħħar mill-persuni li ġejjin li tkun baqgħet ħajja, sew jekk dawn il-persuni huma nominati bħala ko-awturi sew jekk le: l-awtur tal-lirika u l-kompożitur tal-kompożizzjoni mużikali, sakemm iż-żewġ kontributi jkunu nħolqu speċifikament għall-kompożizzjoni mużikali rispettiva bil-kliem.

"

(2)  L-Artikolu 3 għandu jiġi emendat kif ġej:

Fil-paragrafu 1, it-tieni subparagrafu għandu jinbidel b'dan li ġej:"

Madankollu,

   jekk l-iffissar ta" prestazzjoni b'mod ieħor milli fuq fonogramma jkun ippubblikat legalment jew ikkomunikat legalment lill-pubbliku f'dan il-perjodu, id-drittijiet għandhom jiskadu 50 sena mid-data tal-ewwel pubblikazzjoni bħal din jew l-ewwel komunikazzjoni bħal din lill-pubbliku, liema minnhom tkun l-ewwel,
   jekk l-iffissar ta" prestazzjoni fuq fonogramma jkun ippubblikat legalment jew ikkomunikat legalment lill-pubbliku f'dan il-perjodu, id-drittijiet għandhom jiskadu 70 sena mid-data tal-ewwel pubblikazzjoni bħal din jew l-ewwel komunikazzjoni bħal din lill-pubbliku, liema minnhom tkun l-ewwel.
  

Fil-paragrafu 2, fit-tieni u t-tielet sentenza, in-numru "50" għandujinbidel bin-numru "70".

   c) Għandhom jiżdiedu l-paragrafi li ġejjin:
  

Jekk, 50 sena wara li l-fonogramma tkun ġiet ippubblikata legalment, jew fil-każ li din ma tiġix ippubblikata, 50 sena wara li ġiet komunikata mal-pubbliku b'mod leġittimu, il-produttur tal-fonogramma ma joffrix kopji tal-fonogramma għall-bejgħ fi kwantità suffiċjenti jew ma jagħmiliex disponibbli għall-pubbliku, b'mezzi bil-wajer jew mingħajr, b'mod li l-membri tal-pubbliku jistgħu jkollhom aċċess għaliha minn post u ħin individwalment magħżul minnhom, l-artist jista' jittermina l-kuntratt li bih ittrasferixxa jew assenja d-drittijiet fl-iffissar tar-rappreżentazzjoni tiegħu għall-produttur tal-fonogrammi (minn hawn 'il quddiem magħruf bħala "kuntratt ta' trasferiment jew assenjazzjoni"). Id-dritt li jittermina l-kuntratt jista' jiġi eżerċitat jekk il-produttur, fi żmien ta' sena min-notifika mill-artist tal-intenzjoni tiegħu li jittermina l-kuntratt skont is-sentenza preċedenti, ma jwettaqx iż-żewġ atti ta' esplojtazzjoni msemmija f'dik is-sentenza. Id-dritt li jittermina ma jistax ikun ċedut mill-artist. Fejn fonogramma jkun fiha l-iffissar ta' prestazzjonijiet ta' pluralità ta" artisti, dawn jistgħu jtemmu l-kuntratti tagħhom ta" trasferiment jew assenjazzjoni b'konformità mal-liġi nazzjonali applikabbli. Jekk il-kuntratt ta" trasferiment jew assenjazzjoni jintemm skont dan il-paragrafu, id-drittijiet tal-produttur ta" fonogrammi fuq il-fonogramma għandhom jiskadu.

2b.  Fejn kuntratt dwar trasferiment jew assenjazzjoni jagħti dritt lill-artist biex jirrikjedi rimunerazzjoni mhux rikorrenti, l-arist ikollu d-dritt li jikseb rimunerazzjoni annwali supplimentari mill-produttur tal-fonogramma għal kull sena sħiħa immedjatament wara l-50 sena wara li ġiet ippubblikata leġittimament il-fonogramma, jew jekk ma kienx hemm pubblikazzjoni, il-50 sena ta' wara li ġiet komunikata leġittimament lill-pubbliku. Id-dritt li tinkiseb tali rimunerazzjoni annwali supplimentari ma tistax tkun miċħuda mill-artist.

2c.  L-ammont globali li għandu jiġi riservat mill-produttur ta" fonogrammi għal ħlas tar-rimunerazzjoni supplimentari msemmija fil-paragrafu 2b għandu jikkorrispondi għal 20 % tad-dħul li hu jkun kiseb, matul is-sena ta' qabel dik li għaliha titħallas ir-rimunerazzjoni msemmija, mir-riproduzzjoni, mid-distribuzzjoni u mid-disponibbiltà tal-fonogramma konċernata, wara l-50 sena minn meta ġiet ippubblikata leġittimament, jew jekk ma kinitx ippubblikata, il-50 sena wara li ġiet komunikata leġittimament lill-pubbliku.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-produtturi ta' fonogrammi ikunu meħtieġa, fuq talba, li jfornu lill-artisti, li jkollhom dritt għar-rimunerazzjoni annwali supplimentari skont il-paragrafu 2b, kwalunkwe tagħrif li jista' jkun meħtieġ sabiex jiġi skurat il-ħlas ta' dik ir-remunerazzjoni.

2d.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li d-dritt li tinkiseb rimunerazzjoni annwali supplimentari kif imsemmija fil-paragrafu 2b jiġi amministrat mis-soċjetajiet ta" ġestjoni kollettiva.

2e.  Fejn artist huwa intitolat għal ħlasijiet rikorrenti, m'għandhomx jitnaqqsu la ħlasijiet minn qabel u lanqas xi tnaqqis miftiehem b'kuntratt mill-ħlasijiet lill-artist wara il-50 sena wara li l-fonogramma ġiet ippublikata legalment, jew meta ma tkunx ġiet ippubblikata il-50 sena wara li ġiet komunikata leġittimament lill-pubbliku.

"

(3)  Il-paragrafi li ġejjin għandhom jiżdiedu mal-Artikolu 10║:"

5.  L-Artikolu 3 (1) u (2e) fil-verżjoni ▌ kif previst mid-Direttiva .../.../KE(6) għandu ▌ japplika ▌ għall-iffissar tal-prestazzjonijiet u l-fonogrammi li fir-rigward tagħhom l-artist u l-produttur ta" fonogrammi għadhom protetti, permezz ta" dawn id-dispożizzjonijiet, fil- ...(7)*. u għall-iffissar tal-prestazzjonijiet u tal-fonogrammi li saru wara dik id-data.

6.  L-Artikolu 1(7), kif miżjud mid-Direttiva .../.../KE(8),għandu japplika għall-kompożizzjonijiet mużikali bil-kliem, li minnhom mill-inqas il-kompożizzjoni mużikali jew il-kliem ikunu protetti f'mill-inqas wieħed mill-Istati Membri qabel ...(9)* u għal kompożizzjonijiet mużikali bil-kliem li saru wara dik id-data.

L-ewwel subparagrafu għandu jkunu mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe att ta' sfruttament li jseħħ qabel ...**. L-Istati Membri għandhom jadottaw id-dispożizzjonijiet neċessarji biex jipproteġu b'mod partikolari d-drittijiet akkwiżiti tal-partijiet terzi.''

"

(4)  Għandu jiddaħħal l-Artikolu ║ li ġej:"

Artikolu 10a

Il-miżuri tranżitorji marbuta mat-traspożizzjoni tad-direttiva .../.../KE*

1.  Fin-nuqqas ta" indikazzjonijiet kuntrattwali ċari għall-kuntrarju, il-kuntratt, dwar it-trasferiment jew assenzjazzjoni konkluż qabel ...**, għandu jitqies li jibqa" jipproduċi l-effetti tiegħu lilhinn mill-waqt li fih, permezz tal-Artikolu 3 (1) ▌fil-verżjoni ▌ qabel l-emenda mid-Direttiva .../.../KE*, l-artist ▌ ma jibqgħux ikunu protetti ▌.

2.  L-Istati Membri jistgħu jistipulaw li kuntratti b'trasferiment jew assenjazzjonili jintitolaw artist għal ħlasijiet rikorrenti u li jiġu konklużi qabel ... (10)jistgħu jiġu modifikati 50 sena wara li l-fonogramm ikun ġie ppubblikat skont il-liġi, jew jekk din il-pubblikazzjoni ma tkunx saret, 50 sena wara li jkun ġie komunikat lill-pubbliku skont il-liġi.

"

Artikolu 2

Rapport

Il-Kummissjoni għandha tressaq lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kumitat Soċjali u Ekonomiku sa mhux iktar tard minn ...(11)* rapport dwar l-applikazzjoni ta' din id-Direttiva fid-dawl tal-iżvilupp tas-suq diġitali u, meta jkun xieraq, għandha tressaq proposta sabiex temenda ulterjorment id-Direttiva 2006/116/KE.

Artikolu 3

Evalwazzjoni

Il-Kummissjoni għandha twettaq evalwazzjoni tal-bżonn eventwali għal estensjoni tat-terminu ta' protezzjoni tad-drittijiet tal-artisti u tal-produtturi fis-settur awdjoviżiv, u għandha tirrapporta dwar ir-riżultat ta' din l-evalwazzjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali sa mhux aktar tard mill-1 ta' Jannar 2010. Jekk dan ikun xieraq, il-Kummissjoni għandha tressaq proposta sabiex temenda ulterjorment id-Direttiva 2006/116/KE.

Artikolu 4

Traspożizzjoni

1.  L-Istati Membri għandhom iġibu fis-seħħ, sa...(12) mhux iktar tard minn, il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi neċessarji biex jikkonformaw ma" din id-Direttiva. Huma għandhom jikkomunikaw minnufih lill-Kummissjoni t-test ta" dawk id-dispożizzjonijiet ▌.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawk id-dispożizzjonijiet, dawn għandhom jinkludu referenza għal din id-Direttiva jew għandhom ikunu akkumpanjati minn referenza bħal din fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw kif għandha ssir tali referenza.

2.  L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet ewlenin tal-liġi nazzjonali li huma jadottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva.

Artikolu 5

Dħul fis-seħħ

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 6

Indirizzati

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi ║,

Għall-Parlament Ewropew Għall-Kunsill

Il-President Il-President

(1) Opinjoni tal-14 ta' Jannar 2009 (għada mhix ippubblikata fil-ĠU).
(2) Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tat-23 ta' April 2009.
(3) ĠU L 372, 27.12.2006, p. 12.
(4) ĠU L 167, 22.6.2001, p. 10.
(5) ĠU L 376, 27.12.2006, p. 28.
(6)* ĠU L ...
(7)** Sentejn mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva ta' emenda.
(8)* ĠU L ...
(9)** Sentejn mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva ta' emenda.
(10)* Sentejn mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva ta' emenda.
(11)** Ħames snin mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva ta' emenda.
(12)* Sentejn mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva ta' emenda.

Avviż legali - Politika tal-privatezza