Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/0239(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0217/2009

Внесени текстове :

A6-0217/2009

Разисквания :

PV 22/04/2009 - 20
CRE 22/04/2009 - 20

Гласувания :

PV 23/04/2009 - 8.10
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0284

Приети текстове
PDF 338kWORD 32k
Четвъртък, 23 април 2009 г. - Страсбург
Програма "Марко Поло II" ***I
P6_TA(2009)0284A6-0217/2009
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 23 април 2009 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно изменение на Регламент (ЕО) № 1692/2006 за въвеждане на втората програма "Марко Поло" за предоставяне на финансова помощ от Общността за подобряване на екологичните постижения в системата на товарния транспорт ("Марко Поло II") (COM(2008)0847 – C6-0482/2008 – 2008/0239(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2008)0847),

–   като взе предвид член 251, параграф 2, член 71, параграф 1 и член 80, параграф 2 от Договора за ЕО, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C6-0482/2008),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по транспорт и туризъм и становището на Комисията по бюджети (A6-0217/2009),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 23 април 2009 г. с оглед приемането на Регламент (ЕО) № …/2009на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1692/2006 за въвеждане на втората програма Марко Поло за предоставяне на финансова помощ от Общността за подобряване на екологичните постижения в системата на товарния транспорт (Марко Поло II)
P6_TC1-COD(2008)0239

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента на първо четене съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕО)923/2009.)

Правна информация - Политика за поверителност