Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/0239(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0217/2009

Indgivne tekster :

A6-0217/2009

Forhandlinger :

PV 22/04/2009 - 20
CRE 22/04/2009 - 20

Afstemninger :

PV 23/04/2009 - 8.10
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2009)0284

Vedtagne tekster
PDF 10kWORD 34k
Torsdag den 23. april 2009 - Strasbourg
Det andet Marco Polo-program ***I
P6_TA(2009)0284A6-0217/2009
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 23. april 2009 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1692/2006 om det andet Marco Polo-program for EF-tilskud til forbedring af godstransportsystemets miljøpræstationer ("Marco Polo II") (KOM(2008)0847 - C6-0482/2008 - 2008/0239(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2008)0847),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, artikel 71, stk. 1, og artikel 80, stk. 2, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0482/2008),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

–   der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget og udtalelse fra Budgetudvalget (A6-0217/2009),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.


Europa-parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 23. april 2009 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1692/2006 om det andet Marco Polo-program for EF-tilskud til forbedring af godstransportsystemets miljøpræstationer ("Marco Polo II")
P6_TC1-COD(2008)0239

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning ved førstebehandlingen til den endelige retsakt, forordning (EF) nr. 923/2009).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik