Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2008/0239(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0217/2009

Ingediende teksten :

A6-0217/2009

Debatten :

PV 22/04/2009 - 20
CRE 22/04/2009 - 20

Stemmingen :

PV 23/04/2009 - 8.10
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2009)0284

Aangenomen teksten
PDF 197kWORD 51k
Donderdag 23 april 2009 - Straatsburg
Programma Marco Polo II ***I
P6_TA(2009)0284A6-0217/2009
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 23 april 2009 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1692/2006 tot instelling van het tweede Marco Poloprogramma voor de toekenning van communautaire financiële bijstand om de milieuprestaties van het vrachtvervoerssysteem te verbeteren ("Marco Polo II") (COM(2008)0847 – C6-0482/2008 – 2008/0239(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2008)0847),

–   gelet op artikel 251, lid 2 en de artikelen 71, lid 1 en 80, lid 2 van het EG­Verdrag, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0482/2008),

–   gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie vervoer en toerisme en het advies van de Begrotingscommissie (A6-0217/2009),

1.   hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2.   verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.   verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 23 april 2009 met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr. .../2009 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1692/2006 tot instelling van het tweede Marco Poloprogramma voor de toekenning van communautaire financiële bijstand om de milieuprestaties van het vrachtvervoerssysteem te verbeteren ("Marco Polo II")
P6_TC1-COD(2008)0239

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement in eerste lezing overeen met het definitieve wetsbesluit: Verordening (EG) nr. 923/2009.)

Juridische mededeling - Privacybeleid