Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2008/0239(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0217/2009

Texte depuse :

A6-0217/2009

Dezbateri :

PV 22/04/2009 - 20
CRE 22/04/2009 - 20

Voturi :

PV 23/04/2009 - 8.10
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2009)0284

Texte adoptate
PDF 272kWORD 55k
Joi, 23 aprilie 2009 - Strasbourg
Programul Marco Polo II ***I
P6_TA(2009)0284A6-0217/2009
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 23 aprilie 2009 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1692/2006 de stabilire a celui de-al doilea program "Marco Polo" de acordare a asistenţei financiare comunitare pentru îmbunătăţirea performanţelor de mediu ale sistemului de transport de mărfuri ("Marco Polo II") (COM(2008)0847 – C6-0482/2008 – 2008/0239(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului (COM(2008)0847),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2), articolul 71 alineatul (1) şi articolul 80 alineatul (2) din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0482/2008),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru transport şi turism şi avizul Comisiei pentru bugete (A6-0217/2009),

1.   aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.   solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenţionează să modifice în mod substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.


Poziţia Parlamentului European adoptată în a primă lectură la 23 aprilie 2009 în vederea adoptării Regulamentului (CE) nr. .../2009 al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1692/2006 de stabilire a celui de-al doilea program "Marco Polo" de acordare a asistenţei financiare comunitare pentru îmbunătăţirea performanţelor de mediu ale sistemului de transport de mărfuri ("Marco Polo II")
P6_TC1-COD(2008)0239

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului în prima lectură corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (CE) nr. 923/2009.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate