Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2009/0003(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0239/2009

Texte depuse :

A6-0239/2009

Dezbateri :

PV 23/04/2009 - 4
CRE 23/04/2009 - 4

Voturi :

PV 23/04/2009 - 8.13
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2009)0287

Texte adoptate
PDF 434kWORD 179k
Joi, 23 aprilie 2009 - Strasbourg
Siguranţa pacienţilor*
P6_TA(2009)0287A6-0239/2009

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 23 aprilie 2009 referitoare la propunerea de recomandare a Consiliului privind siguranța pacienților, inclusiv prevenirea și controlul infecțiilor asociate asistenței medicale (COM(2008)0837 – C6-0032/2009 – 2009/0003(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2008)0837),

–   având în vedere articolul 152 alineatul (4) din Tratatul CE, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C6-0032/2009),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A6-0239/2009),

1.   aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.   invită Comisia să-și modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 250 alineatul (2) din Tratatul CE;

3.   invită Consiliul să informeze Parlamentul, în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4.   solicită Consiliului să îl consulte din nou, în cazul în care acesta intenționează să modifice în mod substanțial propunerea Comisiei;

5.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de recomandare
Considerentul 2
(2)  Se estimează că, în statele membre ale UE, între 8% și 12% din pacienții spitalizați suferă din cauza evenimentelor adverse în timp ce li se acordă asistență medicală.
(2)  Se estimează că, în statele membre ale UE, între 8% și 12% din pacienții spitalizați suferă din cauza evenimentelor adverse în timp ce li se acordă asistență medicală, fapt care afectează între 6,7 și 15 milioane de pacienți spitalizați și mai mult de 37 de milioane de pacienți care au apelat la îngrijirile medicale de bază.
Amendamentul 2
Propunere de recomandare
Considerentul 2 a (nou)
(2a)  Se estimează că infecțiile asociate asistenței medicale (IAM) afectează în medie un pacient din douăzeci, adică 4,1 milioane de pacienți în Uniunea Europeană în fiecare an, și că aproximativ 37 000 de decese care au loc anual se datorează consecințelor unei astfel de infecții.
Amendamentul 3
Propunere de recomandare
Considerentul 3
(3)  Siguranța insuficientă a pacienților reprezintă atât o problemă gravă de sănătate publică, cât și o povară economică importantă pentru resursele limitate din domeniul sănătății. O mare parte a evenimentelor adverse poate fi evitată, atât în sectorul spitalicesc, cât și în domeniul asistenței medicale primare, factorii sistemici părând să fie responsabili pentru majoritatea acestor evenimente.
(3)  Siguranța insuficientă a pacienților reprezintă atât o problemă gravă de sănătate publică, cât și o povară economică importantă pentru resursele limitate din domeniul sănătății. O mare parte a evenimentelor adverse, inclusiv cele rezultate în urma diagnosticării incorecte și/sau a tratamentului inadecvat, poate fi evitată, atât în sectorul spitalicesc, cât și în domeniul asistenței medicale primare, resursele financiare limitate și factorii sistemici părând să fie responsabili pentru majoritatea acestor evenimente.
Amendamentul 4
Propunere de recomandare
Considerentul 6 a (nou)
(6a)  Se estimează că, printre evenimentele adverse asociate asistenței medicale, IAM pot fi ușor evitate. Este necesar ca statele membre să creeze instrumente pentru reducerea cu 20% a numărului de persoane afectate în fiecare an în Uniunea Europeană de evenimente adverse.
Amendamentul 5
Propunere de recomandare
Considerentul 7
(7)  Dovezile sugerează că statele membre ale UE se găsesc la diferite niveluri în dezvoltarea și punerea în aplicare a strategiilor eficiente și cuprinzătoare privind siguranța pacienților. Prin urmare, această inițiativă are ca scop crearea unui cadru pentru a stimula dezvoltarea politicii în acest domeniu și acțiunea viitoare în și între statele membre, pentru a aborda problemele principale cu care se confruntă UE privind siguranța pacienților.
(7)  Dovezile sugerează că statele membre ale UE se găsesc la diferite niveluri în dezvoltarea și punerea în aplicare a strategiilor eficiente și cuprinzătoare privind siguranța pacienților. Prin urmare, această inițiativă are ca scop crearea unui cadru pentru a stimula dezvoltarea politicii în acest domeniu și acțiunea viitoare în și între statele membre, pentru a aborda problemele principale cu care se confruntă UE privind siguranța pacienților, în special răspunderea pe care o au unitățile și instituțiile de asistență medicală pentru sănătatea oamenilor. În conformitate cu articolul 152 din Tratatul CE, aceste măsuri nu trebuie să afecteze competența statelor membre.
Amendamentul 6
Propunere de recomandare
Considerentul 8
(8)  Ar trebui ca pacienții să fie informați și să li se acorde putere prin implicarea lor în procesul referitor la siguranța pacienților; ar trebui să fie informați referitor la nivelurile de siguranță și la felul în care pot găsi informații accesibile și ușor de înțeles privind sistemele de reclamații și despăgubire.
(8)  Ar trebui ca pacienții să fie informați și să li se acorde putere prin implicarea lor în procesul referitor la siguranța pacienților; ar trebui să fie informați referitor la nivelurile de siguranță și la felul în care pot găsi informații accesibile și ușor de înțeles privind sistemele de reclamații și despăgubire. Cu toate acestea, stabilirea tipului și metodei de compensare intră în competența fiecărui stat membru în parte.
Amendamentul 7
Propunere de recomandare
Considerentul 10
(10)  Ar trebui colectate date comparabile și agregate la nivel comunitar pentru a stabili programe, structuri și politici eficiente și transparente privind siguranța pacienților, iar cele mai bune practici ar trebui difuzate între statele membre. Pentru a facilita învățarea reciprocă, trebuie să se dezvolte o terminologie comună pentru siguranța pacienților și indicatori comuni, prin cooperarea între statele membre și Comisia Europeană, ținând cont de activitățile organizațiilor internaționale relevante.
(10)  Ar trebui colectate date comparabile și agregate la nivel comunitar pentru a stabili programe, structuri și politici eficiente și transparente privind siguranța pacienților, iar cele mai bune practici ar trebui difuzate între statele membre. Aceste date pot fi folosite numai din considerente legate de siguranța pacienților, în vederea prevenirii IAM. Pentru a facilita învățarea reciprocă, trebuie să se dezvolte o terminologie comună pentru siguranța pacienților și indicatori comuni, prin cooperarea între statele membre și Comisia Europeană, ținând cont de activitățile organizațiilor internaționale relevante.
Amendamentul 8
Propunere de recomandare
Considerentul 11
(11)  Instrumentele tehnologiei informației și comunicațiilor, cum ar fi dosarele medicale electronice sau e-rețetele pot contribui la ameliorarea siguranței pacienților, de exemplu prin organizarea sistematică de verificări ("screening") de depistare a interacțiunilor posibile între medicamente sau a alergiilor la medicamente.
(11)  Instrumentele tehnologiei informației și comunicațiilor, cum ar fi dosarele medicale electronice sau e-rețetele pot contribui la ameliorarea siguranței pacienților, de exemplu prin organizarea sistematică de verificări ("screening") de depistare a interacțiunilor posibile între medicamente sau a alergiilor la medicamente, așa cum se recunoaște în Recomandarea 2008/594/CE a Comisiei din 2 iulie 2008 privind interoperabilitatea transfrontalieră a sistemelor de evidență electronică a datelor medicale1.
1 JO L 190, 18.7.2008, p. 37.
Amendamentul 9
Propunere de recomandare
Considerentul 12 a (nou)
(12a)  Cum persoanele mai în vârstă cad mai ușor victime infecțiilor atunci când sunt spitalizate, nevoile acestor pacienți ca grup specific ar trebui analizate, pentru a putea fi luate măsuri, astfel încât să fie promovate reabilitarea și însănătoșirea acestora.
Amendamentul 10
Propunere de recomandare
Considerentul 15
(15)  Nu sunt disponibile date suficiente privind infecțiile asociate asistenței medicale, care să le permită rețelelor de supraveghere comparații semnificative între instituții, monitorizarea epidemiologiei agenților patogeni asociați asistenței medicale, precum și evaluarea și orientarea politicilor referitoare la prevenirea și controlul infecțiilor asociate asistenței medicale. Prin urmare, ar trebui stabilite sisteme de supraveghere sau consolidate cele care există, la nivelul instituțiilor care oferă asistență medicală, la nivel regional și național.
(15)  Nu sunt disponibile date suficiente privind infecțiile asociate asistenței medicale, care să le permită rețelelor de supraveghere comparații semnificative între instituții, monitorizarea epidemiologiei agenților patogeni asociați asistenței medicale, precum și evaluarea și orientarea politicilor referitoare la prevenirea și controlul infecțiilor asociate asistenței medicale. Prin urmare, ar trebui stabilite sisteme de supraveghere sau consolidate cele care există, la nivelul instituțiilor care oferă asistență medicală, la nivel regional și național. Îmbunătățirea colectării de date la nivel regional, național și european ar trebui să permită efectuarea într-un mod mai ușor a corelațiilor directe dintre calitatea politicilor, sistemelor și structurilor create în materie de siguranță a pacienților și rezultatele obținute în acest domeniu.
Amendamentul 11
Propunere de recomandare
Considerentul 15 a (nou)
(15a)  Este necesar ca statele membre să poată reduce numărul persoanelor afectate de infecții asociate asistenței medicale. Printre diferitele instrumente care pot fi avute în vedere, este important să se recruteze un număr mai ridicat de asistenți medicali sau asistente medicale cu specializare în controlul infecțiilor.
Amendamentul 12
Propunere de recomandare
Considerentul 15 b (nou)
(15b)  În plus, statele membre și instituțiile acestora care oferă asistență medicală ar trebui să ia în considerare utilizarea personalului de legătură care să sprijine asistenții medicali specializați în domeniul clinic în cadrul unităților de tratare a urgențelor și în spitalele comunale;
Amendamentul 13
Propunere de recomandare
Considerentul 15 c (nou)
(15c)  Pentru a reduce numărul evenimentelor adverse apărute în legătură cu asistența medicală, statele membre ar trebui încurajate să stabilească obiective locale și naționale pentru recrutarea de cadre medicale specializate în controlul infecțiilor, ținând seama de obiectivul privind raportul recomandat de un asistent medical/o asistentă medicală la 250 de paturi de spital până în 2015.
Amendamentul 14
Propunere de recomandare
Considerentul 16 a (nou)
(16a)  Comisia ar trebui să prezinte propuneri pentru a preveni răspândirea medicamentelor contrafăcute și prejudicierea sănătății pacienților și a lucrătorilor din domeniul asistenței medicale în urma rănilor provenite de la acele de seringi.
Amendamentul 15
Propunere de recomandare
Partea I – capitolul I a (nou) – titlu
Ia.  OBIECTIVE DE REDUCERE
Amendamentul 16
Propunere de recomandare
Partea I – capitolul I a (nou) – punctul 1
1.  Statele membre ar trebui să creeze instrumente pentru reducerea cu 20% a numărului de persoane afectate în fiecare an în Uniunea Europeană de evenimente adverse în urma acordării de asistență medicală, procent care corespunde obiectivului de reducere a numărului acestor evenimente pe an cu 900 000, până în 2015.
Amendamentul 17
Propunere de recomandare
Partea I – capitolul II – punctul 1 – litera a
(a) desemnarea autorității sau a autorităților competente responsabilă (responsabile) pentru siguranța pacienților pe teritoriul lor;
(a) desemnarea autorităților competente la diferite niveluri ale administrației de stat și locale care sunt responsabile pentru siguranța pacienților pe teritoriul lor și prin supravegherea și coordonarea măsurilor de îmbunătățire a sănătății publice;
Amendamentul 18
Propunere de recomandare
Partea I – capitolul II – punctul 1 – litera c
(c) sprijinirea dezvoltării de sisteme, procese și instrumente mai sigure, inclusiv utilizarea tehnologiei informației și comunicațiilor.
(c) sprijinirea dezvoltării de sisteme, procese și instrumente mai sigure și mai ușor de utilizat, inclusiv utilizarea tehnologiei informației și comunicațiilor.
Amendamentul 19
Propunere de recomandare
Partea I – capitolul II – punctul 2 – litera b a (nouă)
(ba) informarea pacienților despre riscurile asociate tratamentului și introducerea unor proceduri juridice care facilitează solicitarea de despăgubiri pentru prejudiciile aduse sănătății, inclusiv împotriva companiilor farmaceutice.
Amendamentul 20
Propunere de recomandare
Partea I – capitolul II – punctul 3 – litera a
(a) furnizează informații corespunzătoare privind amploarea, tipurile și cauzele erorilor, ale evenimentelor adverse și ale incidentelor evitate la limită;
(a) furnizează informații corespunzătoare privind amploarea, tipurile și cauzele erorilor, ale evenimentelor adverse și ale incidentelor evitate la limită, și identifică persoanele responsabile;
Amendamentul 21
Propunere de recomandare
Partea I – capitolul II – punctul 3 – litera b a (nouă)
(ba) prevăd ca între autoritățile din domeniul sanitar din fiecare stat membru să aibă loc un schimb de informații confidențial privind personalul medical găsit vinovat de neglijență sau malpraxis;
Amendamentul 22
Propunere de recomandare
Partea I – capitolul II – punctul 4 – litera ba (nouă)
(ba) oferirea unei educații și formări adecvate tuturor lucrătorilor din domeniul asistenței medicale în vederea utilizării corecte a tehnologiilor medicale, respectând funcțiile și specificațiile din manualul de utilizare, astfel încât să se prevină riscurile la adresa sănătății și efectele adverse, inclusiv cele rezultate din reutilizarea accidentală a dispozitivelor;
Amendamentul 23
Propunere de recomandare
Partea I – capitolul II – punctul 5 – litera c
(c) pentru a colecta și schimba date și informații comparabile privind tipul și numărul rezultatelor obținute în domeniul siguranței pacienților la nivel european, pentru a facilita învățarea reciprocă și pentru a orienta stabilirea priorităților.
(c) pentru a colecta și schimba date și informații comparabile privind tipul și numărul rezultatelor obținute în domeniul siguranței pacienților la nivel european, pentru a facilita învățarea reciprocă și pentru a orienta stabilirea priorităților. Tipul datelor colectate, utilizarea lor și costurile procesului de colectare nu trebuie să fie disproporționate în raport cu utilitatea anticipată. Datele se vor colecta numai pentru atingerea obiectivului de reducere a IAM prin învățare comună.
Amendamentul 24
Propunere de recomandare
Partea I – capitolul II – punctul 6 – litera b a (nouă)
(ba) promovarea posibilităților de cooperare și schimb de experiență și de bune practici între directorii spitalelor, echipele clinice și grupurile de pacienți de pe întreg teritoriul Uniunii Europene, în ceea ce privește inițiativele privind siguranța pacienților întreprinse la nivel local.
Amendamentul 25
Propunere de recomandare
Partea I – capitolul III – punctul 1 – litera -a (nouă)
(-a) introducerea unor mecanisme eficace de evaluare a riscurilor, inclusiv a unui control diagnostic al pacienților înainte de spitalizarea acestora, cu scopul de a identifica rapid situațiile care necesită măsuri de precauție suplimentare;
Amendamentul 26
Propunere de recomandare
Partea I – capitolul III – punctul 1 – litera -a a (nouă)
(-aa) asigurarea unei protecții adecvate a lucrătorilor din domeniul asistenței medicale prin vaccinare, profilaxie post-expunere, control diagnostic de rutină, furnizarea de echipamente de protecție personală și utilizarea de tehnologii medicale care reduc expunerea la infecțiile transmise prin sânge;
Amendamentul 27
Propunere de recomandare
Partea I – capitolul III – punctul 1 – litera -a b (nouă)
(-ab) asigurarea unor mijloace eficace de prevenire și control al infecțiilor în instituțiile care oferă asistență medicală și reabilitare pe termen lung;
Amendamentul 28
Propunere de recomandare
Partea I – capitolul III – punctul 1 – litera b
(b) consolidarea prevenirii și controlului infecțiilor la nivelul instituțiilor care oferă asistență medicală;
(b) consolidarea prevenirii și controlului infecțiilor la nivelul instituțiilor care oferă asistență medicală și garantarea celui mai ridicat nivel de curățenie, igienă și, dacă este necesar, de asepsie:
(i) a dispozitivelor utilizate la primirea pacienților și pe parcursul sejurului acestora;
(ii) a dispozitivelor medicale și paramedicale, a aparatelor electro-medicale utilizate în beneficiul pacienților, precum și a procesului de distribuire a medicamentelor;
(iii) a structurilor sanitare consacrate asistenței acordate pacienților;
Amendamentul 29
Propunere de recomandare
Partea I – capitolul III – punctul 1 – litera b a (nouă)
(ba) promovarea igienei mâinilor în rândul personalului medical;
Amendamentul 30
Propunere de recomandare
Partea I – capitolul III – punctul 1 – litera b b (nouă)
(bb) îmbunătățirea prevenirii și controlului răspândirii bolilor în rândul personalului medical și paramedical, luând măsurile de profilaxie necesare, inclusiv prin campaniile necesare de vaccinare a personalului;
Amendamentul 31
Propunere de recomandare
Partea I – capitolul III – punctul 1 – litera d
(d) stimularea educației și formării lucrătorilor din domeniul asistenței medicale la nivelul statelor membre și la nivelul instituțiilor care oferă asistență medicală;
(d) stimularea educației și formării lucrătorilor din domeniul asistenței medicale și a personalului paramedical la nivelul statelor membre și la nivelul instituțiilor care oferă asistență medicală, acordându-se o atenție deosebită infecțiilor nozocomiale și rezistenței virușilor la antibiotice;
Amendamentul 32
Propunere de recomandare
Partea I – capitolul III – punctul 1 – litera e
(e) ameliorarea informației oferite pacienților;
(e) ameliorarea informației oferite pacienților prin intermediul rețelei socio-sanitare, dar și prin campaniile de informare periodică efectuate în ziare, la radio, la televizor și pe internet;
Amendamentul 33
Propunere de recomandare
Partea I – capitolul III – punctul 1 – litera f
(f) sprijinirea cercetării.
(f) sprijinirea cercetării, printre altele în domeniul posibilelor aplicații medicale ale nanotehnologiei și ale nanomaterialelor.
Amendamentul 34
Propunere de recomandare
Partea I – capitolul III –punctul 1 – litera f a (nouă)
(fa) informarea Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor despre apariția oricărei IAM care afectează un număr semnificativ de pacienți.
Amendamentul 35
Propunere de recomandare
Partea I – capitolul III – punctul 1 – litera f b (nouă)
(fb) derularea unor campanii de informare a publicului și a lucrătorilor din domeniul asistenței medicale, în vederea reducerii practicilor care determină rezistența la antibiotice.
Amendamentul 36
Propunere de recomandare
Partea II – titlu
PARTEA II: RAPORT AL COMISIEI
PARTEA II: ACȚIUNI ALE COMISIEI
Amendamentul 37
Propunere de recomandare
Partea II – punctul 1a (nou)
1a.  Comisia ar trebui să examineze în ce domenii ar fi posibilă o consolidare a legislației comunitare actuale în vederea îmbunătățirii siguranței pacienților, de exemplu asigurând ca, în cazul circulației transfrontaliere a personalului medical pe teritoriul european, organele de reglementare a profesiilor din domeniul medical să pună în comun informațiile cu privire la orice proceduri disciplinare încheiate sau în curs împotriva unor persoane și nu doar pe cele cu privire la calificările inițiale ale acestora.
Amendamentul 38
Propunere de recomandare
Partea II – punctul 1b (nou)
1b.  Comisia este invitată să redacteze, pe baza Ghidului practic de prevenire a infecțiilor nozocomiale, elaborat în 2002 de Organizația Mondială a Sănătății1, un document destinat pacienților referitor la prevenirea infecțiilor nozocomiale.
1OMS, Ghid practic de prevenire a infecțiilor nozocomiale, ediția I, decembrie 2002 (ediția a II-a a fost publicată în 2008).
Amendamentul 39
Propunere de recomandare
Anexa 1 – Definiţii – "Eveniment advers" – coloana 2
Incident care dăunează unui pacient. Daunele implică deteriorarea structurii sau funcționării corpului și/sau efectele vătămătoare care rezultă din aceasta.
Incident survenit în timpul acordării asistenței medicale care dăunează unui pacient. Daunele implică deteriorarea permanentă sau temporară a structurii sau funcționării corpului și/sau efectele vătămătoare care rezultă din aceasta.
Amendamentul 40
Propunere de recomandare
Anexa 1 – Definiţii – "Instituție care oferă asistență medicală" – coloana 2
O instituție în care lucrătorii din domeniul asistenței medicale furnizează asistență medicală secundară sau terțiară.
O instituție publică, privată sau caritativă în care voluntarii sau lucrătorii din domeniul asistenței medicale furnizează asistență medicală secundară sau terțiară.
Amendamentul 41
Propunere de recomandare
Anexa 1 – Definiţii – "Siguranța pacienților" – coloana 2
Libertatea, pentru un pacient, de a nu fi supus vătămării inutile sau potențiale asociate cu asistența medicală.
Absența evenimentelor adverse, unde un eveniment advers este definit ca incident dăunător atribuit mai degrabă tratamentului decât bolii. Acest eveniment advers poate fi evitabil sau inevitabil.
Amendamentul 42
Propunere de recomandare
Anexa 1 – Definiţii – "Personal de legătură în controlul infecțiilor" – coloana 2
Cadre medicale care lucrează în secții/departamente spitalicești și care acționează ca un intermediar între secțiile/departamentele lor și echipa de prevenire și control a infecțiilor. Personalul de legătură în controlul infecțiilor contribuie la promovarea prevenirii și controlului infecțiilor în secțiile/departamentele lor și oferă răspunsuri echipei de prevenire și control al infecțiilor.
Cadre medicale care lucrează în sectoarele corespunzătoare și care acționează ca un intermediar între sectorul lor de activitate și echipa de prevenire și control al infecțiilor. Personalul de legătură în controlul infecțiilor contribuie la promovarea prevenirii și controlului infecțiilor în sectoarele lor și oferă răspunsuri echipei de prevenire și control al infecțiilor.
Amendamentul 43
Propunere de recomandare
Anexa 2 – capitolul 1 – punctul 1 – litera b a (nouă)
(ba) acceptarea și facilitarea utilizării instrumentelor tehnologiei informației și comunicațiilor, cum ar fi manualele de utilizare electronice, în vederea îmbunătățirii înțelegerii dispozitivelor medicale de către utilizatori;
Amendamentul 44
Propunere de recomandare
Anexa 2 – capitolul 1 – punctul 4 – litera c a (nouă)
(ca) oferirea unei educații și formări adecvate tuturor lucrătorilor din domeniul asistenței medicale în vederea utilizării corecte a tehnologiilor medicale, respectând funcțiile și specificațiile din manualul de utilizare, astfel încât să se prevină riscurile la adresa sănătății și efectele adverse, inclusiv cele rezultate din reutilizarea accidentală a dispozitivelor;
Amendamentul 45
Propunere de recomandare
Anexa 2 – capitolul 1 – punctul 7 – litera e a (nouă)
(ea) stimulând, între altele, cercetarea în domeniul aplicațiilor medicale ale nanotehnologiei și ale nanomaterialelor.
Amendamentul 46
Propunere de recomandare
Anexa 2 – capitolul 2 – punctul 1 – litera a – liniuța 2
- integrarea măsurilor de prevenire și control al infecțiilor în planurile de asistență medicală pentru pacienți;
- integrarea măsurilor de prevenire și control al infecțiilor în planurile de asistență medicală pentru pacienți, inclusiv a campaniilor necesare de vaccinare a personalului;
Aviz juridic - Politica de confidențialitate