Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2008/2281(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0153/2009

Előterjesztett szövegek :

A6-0153/2009

Viták :

PV 21/04/2009 - 19
CRE 21/04/2009 - 19

Szavazatok :

PV 23/04/2009 - 8.18
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2009)0292

Elfogadott szövegek
PDF 226kWORD 64k
2009. április 23., Csütörtök - Strasbourg
2007. évi mentesítés: az EU általános költségvetése, Régiók Bizottsága
P6_TA(2009)0292A6-0153/2009
Határozat
 Állásfoglalás

1.Az Európai Parlament 2009. április 23-i határozata az Európai Unió 2007-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről VII. szakasz – Régiók Bizottsága (C6-0421/2008 – 2008/2281(DEC))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Európai Unió 2007-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésére(1),

–   tekintettel az Európai Közösségek 2007-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára – I. kötet (C6-0421/2008)(2),

–   tekintettel a Régiók Bizottságának a 2007-ben elvégzett belső ellenőrzésekről a mentesítésért felelős hatóság számára készített éves jelentésére,

–   tekintettel a Számvevőszéknek a 2007-es pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtásáról szóló éves jelentésére(3), az ellenőrzés alá vont intézmények válaszaival együtt,

–   tekintettel a Számvevőszéknek az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az EK-Szerződés 248. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(4),

–   tekintettel az EK-Szerződés 272. cikkének (10) bekezdésére, valamint 274., 275. és 276. cikkére,

–   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(5), és különösen annak 50., 86., 145., 146. és 147. cikkére,

–   tekintettel eljárási szabályzatának 71. cikkére és V. mellékletére,

–   tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A6-0153/2009),

1.   mentesítést ad a Régiók Bizottsága főtitkára számára a Régiók Bizottsága 2007-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.   észrevételeit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot és az annak szerves részét képező állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bíróságnak, a Számvevőszéknek, az Európai Ombudsmannak és az Európai Adatvédelmi Biztosnak, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételéről (L sorozat).

(1) HL L 77., 2007.3.16.
(2) HL C 287., 2008.11.10., 1. o.
(3) HL C 286., 2008.11.10., 1. o.
(4) HL C 287., 2008.11.10., 111. o.
(5) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.


2.Az Európai Parlament 2009. április 23-i állásfoglalására irányuló indítvány az Európai Unió 2007-os pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel, VII. szakasz – Régiók Bizottsága (C6-0421/2008 – 2008/2281(DEC))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Európai Unió 2007-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésére(1),

–   tekintettel az Európai Közösségek 2007-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára – I. kötet (C6-0421/2008)(2),

–   tekintettel a Régiók Bizottságának a 2007-ben elvégzett belső ellenőrzésekről a mentesítésért felelős hatóság számára készített éves jelentésére,

–   tekintettel a Számvevőszéknek a 2007-es pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtásáról szóló éves jelentésére, az ellenőrzés alá vont intézmények válaszaival együtt(3),

–   tekintettel a Számvevőszéknek az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az EK-Szerződés 248. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(4),

–   tekintettel az EK-Szerződés 272. cikkének (10) bekezdésére, valamint 274., 275. és 276. cikkére,

–   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(5), és különösen annak 50., 86., 145., 146. és 147. cikkére,

–   tekintettel eljárási szabályzatának 71. cikkére és V. mellékletére,

–   tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A6-0153/2009),

1.   megjegyzi, hogy 2007-ben a Régiók Bizottsága 68,6 millió euró (2006-ban: 74,4 millió euró) összegű kötelezettségvállalási előirányzat felett rendelkezett, amelynek felhasználási aránya 96,22%-os volt;

2.   rámutat arra, hogy a Számvevőszék éves jelentésében jelezte, hogy a Régiók Bizottsága tekintetében az ellenőrzés nem eredményezett jelentős észrevételeket;

3.   üdvözli, hogy az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága 2007 decemberében új adminisztratív együttműködési megállapodást írt alá a 2008–2014-es időszakra vonatkozóan; meggyőződése, hogy a két intézmény közötti együttműködés pénzügyi szempontból kedvező lesz az európai adófizetők számára; üdvözli továbbá, hogy a Régiók Bizottsága kezdeményezte az EMAS-tanúsítvány (a környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszert igazoló tanúsítvány) megszerzését;

4.   elégedetten veszi tudomásul a két bizottság egyértelmű elkötelezettségét azon cél iránt, hogy - a legjobban bevált gyakorlat alapján - összehangolják belső ellenőrzési környezetüket és követelményeiket, valamint a közös szolgálatokhoz kapcsolódó minden más releváns pénzügyi eljárásukat;

5.   megjegyzi, hogy az új megállapodás a legfontosabb területeket (infrastruktúra, informatika és telekommunikáció, valamint a fordítás, beleértve a dokumentum-előállítást is) megtartja a közös szolgálatok hatáskörében, míg a szolgáltatások korlátozott köre - így a belső szolgálatok, a szociális és orvosi szolgálat, a könyvtár és a sajtó-előmunkálatok - szétválasztásra kerülnek;

6.   kitart azonban amellett, hogy e szétválasztásnak költségvetési szempontból semlegesnek kell lennie, ezért sürgeti a két bizottságot, hogy a félidős felülvizsgálat részeként készítsenek közös elemzést annak felmérésére, hogy az erőforrások ilyen átcsoportosítása mindkettejük számára előnyös-e; felhívja a két bizottságot, hogy tájékoztassák a Parlamentet a szétválasztás által érintett területeken létrejövő mini-együttműködési megállapodások 2009 elején sorra kerülő értékeléséről;

7.   üdvözli a Régiók Bizottsága és a Bizottság Költségvetési Főigazgatósága között a szolgálatok szintjén létrejött megállapodást a 2007-ben bevezetett ABAC (új pénzügyi és számviteli alkalmazás) végrehajtásáról;

8.   ezzel összefüggésben üdvözli, hogy a közös szolgálatokon belül létrehoztak egy szerződéskötési osztály, amely a közös szolgálatok valamennyi operatív részlegének segítséget nyújt a közbeszerzések területén; megjegyzi, hogy az új megállapodás értelmében a közös szolgálatok keretében működő ellenőrzési szolgálat a két bizottság saját szolgálataihoz került át;

9.   fontosnak tartja, hogy az ellenőrzések, amelyeket például az engedélyezésre jogosult tisztviselők, ellenőrök és könyvvizsgálók végeznek el, kellően szigorúak legyenek; ezzel összefüggésben hangsúlyozza a megfelelő számú szúrópróbaszerű ellenőrzések fontosságát valamennyi szektorban, a pár, nagyobb kockázatot képviselő stratégiai ágazaton túl is;

10.   elégedetten veszi tudomásul, hogy a Régiók Bizottságának költségvetési szolgálata kifejlesztett egy új költségvetési elemző monitoring eszközt ("BudgetWatch"), amely átfogó információt nyújt a Régiók Bizottságára vonatkozó valamennyi költségvetési tételről és altételről, beleértve a rendelkezésre álló előirányzatokat, a kötelezettségvállalások havi alakulását és az adott évben teljesített tényleges kifizetéseket is;

11.   üdvözli, hogy a Régiók Bizottsága összeállította az érzékeny álláshelyek jegyzékét, valamint a Régiók Bizottságának azon szándékát, hogy a személyzeti egységen belül létrehozzon egy olyan elkötelezett mobilitási csoportot, amely segítene előretekintő szemléletet kialakítani az emberi erőforrás-tervezés terén;

12.   megjegyzi, hogy a Belső Ellenőrzési Szolgálat 2007-ben három ellenőrzést (a kiküldetési költségek teljesítéséről, a külső tanulmányok teljesítéséről és a pénzügyi körforgások megfelelőségéről) és két nyomon követési ellenőrzést (a kiigazítási együtthatós bérátutalásokról és a belső ellenőrzési szabványokról) hajtott végre;

13.   emlékeztet arra, hogy a bérátutalásokkal kapcsolatos belső ellenőrzés - amely 2006-ban zárult le, és kiterjedt valamennyi meglévő átutalás mélyreható felülvizsgálatára - feltárta, hogy "hiányosságok merültek fel a feladatok szétválasztásának elvét illetően e területen (kezdeményezési funkciók és belső ellenőrzés), és az ellenőrzési környezetnek nagyobb figyelmet kellett volna szentelni az ismert kockázatok fényében"; megjegyzi továbbá, hogy 2007 februárjában sor került a belső ellenőr ajánlásainak nyomon követésére, majd 2008-ban egy második nyomon követésre is, és megállapítást nyert, hogy a 20 ajánlásból 16-ot hajtottak végre maradéktalanul; sürgeti a Régiók Bizottságának vezetését, hogy biztosítsa az ellenőrzéskor tett valamennyi ajánlás maradéktalan végrehajtását;

14.   emlékeztet arra, hogy egy vizsgálatot követően az OLAF nyolc átutalással kapcsolatban megállapította, hogy nem feleltek meg a szabályszerű feltételeknek, és javasolta a túlfizetések visszaszerzését az érintett tisztviselőktől; elégedetten veszi tudomásul, hogy minden túlfizetés behajtása megtörtént 2007 elejére; emlékeztet továbbá arra, hogy az OLAF hat tisztviselő esetében fegyelmi eljárás megindítását ajánlotta, és közülük öt ügyében a belga hatóságoknál is kezdeményezett eljárást;

15.   megjegyzi, hogy a belga hatóságok kérésére a Régiók Bizottságának kinevezésre jogosult hatósága 2007. július 6-án felfüggesztette az érintett tisztviselők mentelmi jogát, és ezután e tisztviselőket kihallgatták a hatóságok; megjegyzi továbbá, hogy 2008. november 17-én ügyészi kérelemre a Régiók Bizottságának kinevezésre jogosult hatósága egy további tisztviselő mentelmi jogát is felfüggesztette;

16.   elégedetten jegyzi meg, hogy a Régiók Bizottságának főtitkára adminisztratív vizsgálatot indított, amelyet a Bizottság egy volt főigazgató-helyettese folytatott le; rámutat arra, hogy a hatóságoknak benyújtott öt esetből kettőben a Régiók Bizottságának kinevezésre jogosult hatósága 2008. január 17-én úgy döntött, hogy fegyelmi eljárást kezdeményez a fegyelmi bizottságnál; tudomásul veszi, hogy a személyzeti szabályzat értelmében végleges döntés ezekben az ügyekben csak a belga bíróság jogerős ítéletének kihirdetése után hozható;

17.   megjegyzi, hogy a három másik tisztviselő esetében a kinevezésre jogosult hatóság akkor határoz a fegyelmi eljárás megindításáról, mihelyt tájékoztatást kap arról, hogy a belga hatóságok hogyan kívánnak eljárni ezekben az ügyekben; megjegyzi továbbá, hogy abban az egy esetben, ahol az OLAF nem kezdeményezett eljárást a belga hatóságoknál, a kinevezésre jogosult hatóság az adminisztratív vizsgálat ajánlásaival összhangban úgy határozott, hogy az érintett tisztviselőt figyelmeztetésben részesíti; megerősíti a szigorú felelősségre vonásra irányuló követelését minden olyan esetben, ahol a csalás ténye bizonyítható;

18.   kéri a Régiók Bizottságát, hogy fontolja meg arányos fegyelmi intézkedések megtételét, ha a folyamatban lévő eljárások eredménye indokolttá teszi azt;

19.   megjegyzi, hogy a Régiók Bizottságának tagjai vagy regionális vagy helyi önkormányzati képviselői mandátummal rendelkeznek, vagy politikai felelősséggel tartoznak egy választott testületnek; megjegyzi továbbá, hogy a képviselők e minőségükben - a regionális és helyi testületeiknél hatályos rendelkezésekkel összhangban - nyilatkozatot tesznek pénzügyi érdekeltségeikről, és megadják a releváns tájékoztatást olyan tényekről, mint az adóköteles szakmai tevékenységek, fizetéssel járó állások vagy tevékenységek; azt javasolja, hogy a Régiók Bizottsága valamennyi tagja számára vezesse be ezt a kötelezettséget; javasolja továbbá egy független monitoring tisztviselő kinevezését, akinek évente nyilvános jelentést kellene készítenie a beérkezett nyilatkozatokról a hiteles monitoring és ellenőrzés biztosítása érdekében;

20.   kéri, hogy a Régiók Bizottsága a következő tevékenységi jelentésében (2008-as pénzügyi év) ne csupán utaljon a mentesítési határozatokra, hanem szánjon egy fejezetet a Parlament korábbi mentesítési határozatai nyomán az adott évben hozott intézkedések részletes ismertetésére, kitérve az ajánlások be nem tartásának lehetőség szerinti indokolására is;

21.   megjegyzi, hogy a költségvetési rendelet közbeszerzésre vonatkozó szabályai - az eddigi módosítások ellenére - továbbra is túlzott terheket rónak az olyan kisebb intézményekre, mint például a Régiók Bizottsága, különösen a viszonylag kis összegű pályázatok vonatkozásában; felkéri a Bizottságot, hogy a költségvetési rendelet módosítására irányuló bármely jövőbeli javaslat kidolgozását megelőző előkészítő munka során folytasson széleskörű konzultációt a Régiók Bizottságának főtitkárával és vezetésével annak biztosítására, hogy aggályaik teljes mértékben figyelembe vételre kerüljenek a végleges tervezetben.

(1) HL L 77., 2007.3.16.
(2) HL C 287., 2008.11.10., 1. o.
(3) HL C 286., 2008.11.10., 1. o.
(4) HL C 287., 2008.11.10., 111. o.
(5) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat