Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/2264(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0157/2009

Indgivne tekster :

A6-0157/2009

Forhandlinger :

PV 21/04/2009 - 19
CRE 21/04/2009 - 19

Afstemninger :

PV 23/04/2009 - 8.19

Vedtagne tekster :

P6_TA(2009)0293

Vedtagne tekster
PDF 114kWORD 53k
Torsdag den 23. april 2009 - Strasbourg
Decharge 2007: Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut
P6_TA(2009)0293A6-0157/2009
Afgørelse
 Afgørelse
 Beslutning

1.Europa-Parlamentets afgørelse af 23. april 2009 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2007 (C6-0437/2008 – 2008/2264(DEC))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2007(1),

–   der henviser til Revisionsrettens beretning om det endelige årsregnskab for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2007 med instituttets svar(2),

–   der henviser til Rådets henstilling af 10. februar 2009 (5588/2009 - C6-0060/2009),

–   der henviser til EF-traktaten, særlig artikel 276,

–   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(3), særlig artikel 185,

–   der henviser til Rådets forordning (EØF) nr. 1360/90 af 7. maj 1990 om oprettelse af et europæisk erhvervsuddannelsesinstitut(4), særlig artikel 11,

–   der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(5), særlig artikel 94,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 71 og bilag V,

–   der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A6-0157/2009),

1.   meddeler direktøren for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut decharge for gennemførelsen af instituttets budget for regnskabsåret 2007;

2.   fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.   pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til direktøren for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 278 af 31.10.2008, s. 63.
(2) EUT C 311 af 5.12.2008, s. 149.
(3) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
(4) EFT L 131 af 23.5.1990, s. 1.
(5) EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.


2.Europa-Parlamentets afgørelse af 23. april 2009 om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2007 (C6-0437/2008 – 2008/2264(DEC))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2007(1),

–   der henviser til Revisionsrettens beretning om det endelige årsregnskab for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2007 med instituttets svar(2),

–   der henviser til Rådets henstilling af 10. februar 2009 (5588/2009 - C6-0060/2009),

–   der henviser til EF-traktaten, særlig artikel 276,

–   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(3), særlig artikel 185,

–   der henviser til Rådets forordning (EØF) nr. 1360/90 af 7. maj 1990 om oprettelse af et europæisk erhvervsuddannelsesinstitut(4), særlig artikel 11,

–   der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(5), særlig artikel 94,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 71 og bilag V,

–   der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A6-0157/2009),

1.   noterer sig, at det endelige årsregnskab for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut ser ud som vedføjet Revisionsrettens beretning.

2.   godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2007;

3.   pålægger sin formand at sende denne afgørelse til direktøren for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 278 af 31.10.2008, s. 63.
(2) EUT C 311 af 5.12.2008, s. 149.
(3) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
(4) EFT L 131 af 23.5.1990, s. 1.
(5) EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.


3.Europa-Parlamentets beslutning af 23. april 2009 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2007 (C6-0437/2008 – 2008/2264(DEC))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2007(1),

–   der henviser til Revisionsrettens beretning om det endelige årsregnskab for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2007 med instituttets svar(2),

–   der henviser til Rådets henstilling 10. februar 2009 (5588/2009 - C6-0060/2009),

–   der henviser til EF-traktaten, særlig artikel 276,

–   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(3), særlig artikel 185,

–   der henviser til Rådets forordning (EØF) nr. 1360/90 af 7. maj 1990 om oprettelse af et europæisk erhvervsuddannelsesinstitut(4), særlig artikel 11,

–   der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(5), særlig artikel 94,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 71 og bilag V,

–   der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A6-0157/2009),

A.   der henviser til, at Revisionsretten fastslog, at den havde fået rimelig sikkerhed for, at årsregnskabet for regnskabsåret 2007 er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige,

B.   der henviser til, at Parlamentet den 22. april 2008 meddelte decharge til direktøren for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for gennemførelsen af instituttets budget for regnskabsåret 2006(6) og i beslutningen med bemærkninger til afgørelsen bl.a. udtrykte overraskelse over, at Revisionsretten i sin beretning ikke henviste til, at direktørens revisionserklæring (bilag til instituttets årlige aktivitetsrapport) blev udarbejdet med forbehold for politisk ustabilitet i partnerlande, den finansielle forvaltning af Tempuskontrakten og eventuelle sociale, omdømmerelaterede, juridiske og finansielle påvirkninger fra teknisk bistand i forbindelse med Tempusprogrammet i instituttet,

1.   noterer sig Revisionsrettens bemærkning om, at de formålsbestemte indtægter i ændringsbudgettet var angivet ukorrekt; beløbet skulle have været 1 200 000 EUR i stedet for de angivne 3 400 000 EUR, der inkluderede formålsbestemte indtægter, som var overført fra det foregående år;

2.   bemærker instituttets løfte om at bringe sin budgetfremlæggelsespraksis i overensstemmelse med de forskriftsmæssige krav;

3.   bemærker, at direktøren i revisionserklæringen (bilag til instituttets årlige aktivitetsrapport) bevarer forbehold fra sidste år over for politisk ustabilitet i partnerlande, den finansielle forvaltning af en del af Tempuskontrakten og eventuelle sociale, omdømmerelaterede, juridiske og finansielle indvirkninger af repatrieringen af personale, der yder teknisk bistand i forbindelse med Tempusprogrammet, fra instituttet;

4.   opfordrer Revisionsretten til at undersøge og kommentere direktørens forbehold i den kommende revisionsrapport om instituttet;

5.   henviser for øvrige bemærkninger i afgørelsen om decharge, som er af en horisontal karakter, til sin beslutning af 23. april 2009 om økonomisk forvaltning og kontrol af EU's agenturer(7).

(1) EUT C 278 af 31.10.2008, s. 63.
(2) EUT C 311 af 5.12.2008, s. 149.
(3) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
(4) EFT L 131 af 23.5.1990, s. 1.
(5) EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.
(6) EUT L 88 af 31.3.2009, s. 101.
(7) Vedtagne tekster, P6_TA(2009)0274.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik