Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Vedtagne tekster
Tirsdag den 10. marts 2009 - Strasbourg
 Aftale EF/Armenien om visse aspekter af lufttrafik *
 Aftale EF/Israel om visse aspekter af lufttrafik *
 Tillægsprotokol til aftale EF/Sydafrika for at tage hensyn til Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af EU ***
 Grænseforvaltningen i EU og i tredjelande
 Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted
 Det fælles europæiske asylsystems fremtid
 Integreret struktur for intern kontrol
 Bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område
 Lovpligtige revisioner af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber
 Ligebehandling og lige adgang for mænd og kvinder inden for scenekunsten
 Krav til typegodkendelse af motorkøretøjers generelle sikkerhed ***I
 Industriemissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening) (omarbejdning) ***I
 Statutten for det europæiske private selskab *
 Budgetretningslinjer 2010, Sektion III - Kommissionen
 Budgetretningslinjer 2010 - Sektion I, II, IV, V, VI, VII, VIII og IX
 Sikkerhed ved online-spil
 Sikring af fødevarekvalitet
 Beretning om konkurrencepolitikken 2006 og 2007
 "Small Business Act"
Tekster (958 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik