Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Priimti tekstai
Trečiadienis, 2009 m. kovo 11 d. - Strasbūras
 Galutinio tam tikrų prekių importo neapmokestinimas pridėtinės vertės mokesčiu (kodifikuota redakcija) *
 Europolo darbuotojams mokamų bazinių atlyginimų ir išmokų patikslinimas *
 Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimas
 Taisomojo biudžeto Nr. 1/2009 projektas: potvyniai Rumunijoje
 Laivų patikrinimo ir apžiūros organizacijų ir atitinkamos jūrų administracijų veiklos bendrosios taisyklės ir standartai (nauja redakcija) ***III
 Laivų patikrinimo ir apžiūros organizacijų bendrosios taisyklės ir standartai (nauja redakcija) ***III
 Uosto valstybės kontrolė (nauja redakcija) ***III
 Bendrijos laivų eismo stebėsenos ir informacijos sistema ***III
 Avarijų jūrų transporto sektoriuje tyrimai ***III
 Keleivių vežėjų jūra atsakomybė avarijų atveju ***III
 Laivų savininkų atsakomybės pagal jūrinius reikalavimus draudimas ***II
 Vėliavos valstybės reikalavimų laikymasis ***II
 Sunkiasvorių krovinių transporto priemonių apmokestinimas už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra ***I
 Galimybė visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (nauja redakcija) ***I
 Valstybių narių užimtumo politikos gairės *
 Parlamento darbo tvarkos taisyklių 139 straipsnio taikymo pratęsimas iki septintosios Parlamento kadencijos pabaigos
 Romų socialinė padėtis ir galimybių jiems patekti į ES darbo rinką gerinimas
 Su nafta susijusių problemų sprendimas
 Ekologiškas transporto naudojimas ir išorės sąnaudų priskyrimas vidaus sąnaudoms
 Pavasarį vyksiančiam Europos Vadovų Tarybos susitikimui perduodama nuomonė apie Lisabonos strategiją
 Kova su klimato kaita
 Užimtumo politikos gairės
 Europos ekonomikos atkūrimo planas
 Sanglaudos politika. Investicijos į tikrąją ekonomiką
Tekstai (467 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika