Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Woensdag 11 maart 2009 - Straatsburg
 Vrijstelling van de belasting over de toegevoegde waarde voor de definitieve invoer van bepaalde goederen (gecodificeerde versie) *
 Aanpassing van de basissalarissen en vergoedingen van personeelsleden van Europol *
 Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie
 Gewijzigde begroting nr. 1/2009: overstromingen in Roemenië
 Gemeenschappelijke voorschriften en normen voor met de inspectie en controle van schepen belaste organisaties en voor de desbetreffende werkzaamheden van maritieme instanties (herschikking) ***III
 Gemeenschappelijke voorschriften en normen voor met de inspectie en controle van schepen belaste organisaties (herschikking) ***III
 Havenstaatcontrole (herschikking) ***III
 Communautair monitoring- en informatiesysteem voor de zeescheepvaart ***III
 Grondbeginselen voor het onderzoek van ongevallen in de zeescheepvaartsector ***III
 Aansprakelijkheid van vervoerders van passagiers over zee bij ongevallen ***III
 Wettelijke aansprakelijkheid en financiële zekerheden van scheepseigenaren ***II
 Naleving van vlaggenstaatverplichtingen ***II
 Het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen ***I
 Toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie (herschikking) ***I
 Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten *
 Verlenging van de toepasbaarheid van artikel 139 van het Reglement van het Parlement tot het einde van de zevende zittingsperiode
 Sociale situatie van de Roma en de verbetering van hun toegang tot de arbeidsmarkt in de EU
 Uitdagingen in verband met de aardolievoorziening
 Groener vervoer en internalisering van externe kosten
 Europese Raad: Lissabonstrategie
 Klimaatverandering
 Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid
 Europees economisch herstelplan
 Cohesiebeleid: investeren in de reële economie
Teksten (496 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid