Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Sprejeta besedila
Sreda, 11. marec 2009 - Strasbourg
 Oprostitev davka na dodano vrednost na končni uvoz določenega blaga (kodificirana različica) *
 Uskladitev osnovnih plač in dodatkov za osebje Europola *
 Uporaba Solidarnostnega sklada Evropske unije
 Sprememba proračuna št. 1/2009: poplave v Romuniji
 Skupna pravila in standardi za organizacije, pooblaščene za tehnični nadzor in pregled ladij, ter za ustrezne ukrepe pomorskih uprav (prenovitev) ***III
 Skupna pravila in standardi za organizacije za tehnični nadzor in pregled ladij (prenovitev) ***III
 Pomorska inšpekcija države pristanišča (prenovitev) ***III
 Sistem spremljanja in obveščanja za ladijski promet ***III
 Preiskovanje nesreč v sektorju pomorskega prometa ***III
 Odgovornost prevoznikov potnikov po morju v primeru nesreč ***III
 Zavarovanje lastnikov ladij za pomorske zahtevke ***II
 Skladnost z zahtevami države zastave ***II
 Cestne pristojbine za uporabo določene infrastrukture za težka tovorna vozila ***I
 Dostop javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (prenovitev) ***I
 Smernice za politike zaposlovanja držav članic *
 Podaljšanje uporabe člena 139 Poslovnika EP do konca sedmega parlamentarnega obdobja
 Socialni položaj Romov in boljše dostopanje do trga dela v EU
 Soočanje z izzivi preskrbe z nafto
 Okolju prijaznejši promet in internalizacija zunanjih stroškov
 Prispevek k spomladanskemu Evropskemu svetu 2009 Evropski svet: lizbonska strategija
 Boj proti podnebnim spremembam
 Smernice za politike zaposlovanja držav članic
 Evropski načrt za oživitev gospodarstva
 Kohezijska politika: naložbe v realno gospodarstvo
Besedila (439 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov