Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Antagna texter
Torsdagen den 12 mars 2009 - Strasbourg
 Bättre karriärer och ökad rörlighet: ett europeiskt partnerskap för forskare
 Skydd av konsumenter, särskilt minderåriga, i samband med användning av videospel
 Att utveckla ett gemensamt luftrum med Israel
 En flerårig återhämtningsplan för blåfenad tonfisk i Atlanten och Medelhavet *
 Försämringen av den humanitära situationen i Sri Lanka
 Problemet med försämrad jordbruksmark i EU och särskilt i Sydeuropa: lösningar genom EU:s jordbrukspolitiska instrument
 Anställdas medverkan i företag som lyder under stadgan för Europabolag
 Migranters barn som lämnats kvar i ursprungslandet
 2008 års framstegsrapport om Kroatien
 2008 års framstegsrapport om Turkiet
 2008 års framstegsrapport om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien
 Uppdraget för Internationella krigsförbrytartribunalen för f.d. Jugoslavien
 Femte världsforumet för vatten, Istanbul, 16–22 mars 2009
 EG:s utvecklingsbistånd till hälso- och sjukvård i Afrika söder om Sahara
 Genomförandet av det gemensamma eurobetalningsområdet (Sepa)
 Strategiskt partnerskap EU-Brasilien
 Strategiskt partnerskap EU-Mexiko
 Femtionde årsdagen av det tibetanska upproret och dialogen mellan Hans Helighet Dalai lama och Kinas regering
 Guinea-Bissau
 Filippinerna
 Utvisning av icke-statliga organisationer från Darfur
Texter (295 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy