Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Přijaté texty
Úterý, 24. března 2009 - Štrasburk
 Dohoda mezi Evropským společenstvím a vládou Nepálu o některých aspektech leteckých služeb *
 Kolové zemědělské a lesnické traktory (kodifikované znění) ***I
 Systém Společenství pro osvobození od cla (kodifikované znění) *
 Shromažďování statistických údajů Evropskou centrální bankou *
 Doporučení Evropského parlamentu Radě o prioritách EU v souvislosti se 64. zasedáním Valného shromáždění OSN
 Rok po Lisabonu: partnerství Afrika-EU v praxi
 Smlouvy o rozvojových cílech tisíciletí
 Umělecké vzdělávání v Evropské unii
 Aktivní dialog s občany o Evropě
 Činnost Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU v roce 2008
 Osvědčené postupy v oblasti regionální politiky a překážky využívání strukturálních fondů
 Vzájemné doplňování se a koordinace politiky soudržnosti s opatřeními pro rozvoj venkova
 Kosmetické přípravky (přepracované znění) ***I
 Uvádění biocidních přípravků na trh ***I
 Struktura a výše spotřební daně na tabákové výrobky *
 Boj proti mrzačení ženských pohlavních orgánů praktikované v EU
 Mnohojazyčnost: výhoda pro Evropou i společný závazek
 Zelená kniha o územní soudržnosti a jednání o budoucí reformě politiky soudržnosti
 Městská dimenze politiky soudržnosti
 Provádění nařízení o strukturálních fondech na období 2007–2013
 Evropská iniciativa pro rozvoj mikroúvěrů na podporu růstu a zaměstnanosti
Texty (451 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí