Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne tekster
Tirsdag den 24. marts 2009 - Strasbourg
 Aftale EF/Nepal om visse aspekter af lufttrafik *
 Landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (kodificeret udgave) ***I
 Fællesskabsordning vedrørende fritagelse for import- og eksportafgifter (kodificeret udgave) *
 Den Europæiske Centralbanks indsamling af statistisk information *
 Den Europæiske Unions prioriteringer for FN's Generalforsamlings 64. samling
 Et år efter Lissabon: Udviklingen i partnerskabet mellem Afrika og EU
 Kontrakter om millenniumudviklingsmål
 Kunstneruddannelser i EU
 Aktiv dialog med borgerne om EU
 Arbejdet i Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU i 2008
 Bedste praksis på det regionalpolitiske område og hindringer for anvendelsen af strukturfondene
 Komplementaritet og samordning af samhørighedspolitikken med foranstaltninger til udvikling af landdistrikter
 Kosmetiske midler (omarbejdning) ***I
 Markedsføring af biocidholdige produkter ***I
 Punktafgiftsstruktur og -satser for forarbejdet tobak *
 Bekæmpelse af kønslig lemlæstelse af piger og kvinder i EU
 Flersprogethed
 Den fremtidige reform af samhørighedspolitikken
 Den bymæssige dimension i samhørighedspolitikken i den nye programmeringsperiode
 Nationale samhørighedsstrategier og de operationelle programmer
 Mikrokreditter for at fremme vækst og beskæftigelse
Tekster (427 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik